Ga maar collecteren voor die JSF!!

Zo 9 November 2008 04:18 | Frank | 4340 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Defensie maakt zich op voor de duurste wapenaankoop (5,67 miljard euro, net zo duur als de Large Hadron Collider) uit de Nederlandse geschiedenis, de Joint Strike Fighter. De Nederlandse deelname aan dit project levert minder orders op dan aan de Tweede Kamer is voorgespiegeld. Op basis van interne documenten van het ministerie van Economische zaken blijkt dat het parlement bewust is misleid.

De Zweedse vliegtuigbouwer Saab vroeg in augustus opnieuw om uitstel om een compleet voorstel in te dienen voor de vervanging van de Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen. Saab zegt binnen het Nederlandse budget (5,67 miljard euro) 85 toestellen te kunnen leveren. Het Nederlandse bedrijfsleven zou meer dan 5 miljard aan opdrachten tegemoet kunnen zien, als Nederland kiest voor de Gripen.

De Nederlandse deelname aan het JSF-project van Lockheed Martin levert minder orders op dan door de regering aan de Tweede Kamer is voorgespiegeld. Dat melde het KRO-programma Reporter zondag op basis van interne documenten van het ministerie van Economische Zaken.

Begin 2002 meldden de ministers Jorritsma (Economische Zaken), De Grave (Defensie) en Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse luchtvaartindustrie alleen al in de ontwikkelingsfase (SDD-fase) van de JSF kon rekenen op Amerikaanse orders ter waarde van 800 miljoen dollar. Dat bedrag komt overeen met de instappremie die Nederland betaalde aan de Verenigde Staten om te mogen deelnemen aan het JSF-project.
Maar al in 2002 was binnen het ministerie van Economische Zaken bekend dat de omvang van de tegenorders voor de Nederlandse luchtvaartindustrie extreem werd overdreven.

“Nederland wist vanaf het begin dat 800 miljoen dollar aan puur SDD-werk onhaalbaar is. Er wordt gerekend met ongeveer 350 miljoen,” schrijven ambtenaren van Economische Zaken op 30 oktober 2003 in een nota aan hun staatssecretaris Van Gennip. Dat is dus minder dan de helft van wat de Kamer een jaar eerder in het vooruitzicht werd gesteld. In dezelfde nota wordt de beloofde 800 miljoen dollar “niet realistisch” genoemd.

Ik denk dat we wereldwijd maar eens onze "normen en waarden" moeten herzien. In plaats van bijvoorbeeld dit soort wapentuig te financieren van belastinggeld zou hiervoor een collecte gehouden moeten worden onder de bevolking. Laten we die 5,67 miljard eens steken in bijvoorbeeld kankerbestrijding en preventie hiervan en dan de militairen langs de deur sturen met een collectebus om geld te collecteren voor deze vliegtuigen.

In 1949 werd ruim 64.000 gulden in de collectebus gestopt, in 2006 8,8 miljoen euro. In totaal gaf de bevolking ruim 60 miljoen euro in giften, acties, donaties en erfstellingen om kanker te bestrijden. Dankzij de meer dan 700.000 donateurs en loterijdeelnemers, 120.000 vrijwilligers en 104 medewerkers bracht KWF Kankerbestrijding afgelopen jaar ¤ 78.2 miljoen bij elkaar (in 2006: ¤ 77 miljoen). Om als stuwende kracht de inhoudelijke doelen van KWF Kankerbestrijding te halen is netto 90 miljoen euro per jaar nodig.

Bron: YaYaBLa Frank