Waarom doet die grondwet toch zo aan ganzelever denken?

maandag 8 januari 2007 22:08 | Frank | 2862 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

Ooit was het Hitler zijn droom om een grote unie te maken van Europa, inmiddels weten we dat de stappen die hij nam niet de juiste waren om die goal te bereiken. Duitsland heeft sinds 1 januari de voorzittershamer van de Europese Unie over van Finland overgonomen. Tot 1 juli heeft Angela Merkel de tijd om de nieuwe grondwet uit zijn slaap te wekken. Want dat is het belangrijkste doel van het Duitse voorzitterschap. Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaald.

Alle Nederlandse partijen noemen de Europese grondwet ’dood’. Voor Nederlanders mag dat duidelijk zijn, voor de rest van Europa is dat geen uitgemaakte zaak.  Andere landen zitten intussen niet stil. Zo gaan er stemmen op om de huidige grondwet toch aan te nemen. Andere landen pleiten voor een afgeslankte ’light’-versie, een mini-verdrag.

Een Spaans-Luxemburgs initiatief om de Europese grondwet nieuw leven in te blazen stuit echter wel op kritiek. Premier Jan Peter Balkenende waarschuwde vrijdag voor chaos in het debat (een van de d's in plan d) over een nieuw grondwettelijk verdrag voor de EU van 27 lidstaten. Ook de Franse president Jacques Chirac uitte na afloop van de tweedaagse EU-top in Brussel zijn bedenkingen over het plan.

Spanje en Luxemburg willen eind januari met de andere landen die de grondwet hebben goedgekeurd, beraad over de patstelling die is ontstaan door de Nederlandse en Franse afwijzing van de grondwet. Een maand later zouden de twee neestemmers plus de lidstaten die nog moeten ratificeren, betrokken worden bij het beraad. Premier Balkenende vreest een onoverzichtelijke situatie.

Het idee voor één Europese Grondwet voor de Europese Unie ontstond in 2001 in het Belgische Laken, waar de Europese regeringsleiders de vraag stelden of de vereenvoudiging van de bestaande verdragen - een proces dat een jaar eerder in gang was gezet tijdens de Top van Nice (2000)- niet zou kunnen leiden tot het aannemen van een voor burgers toegankelijkere constitutionele tekst.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd de Conventie over de toekomst van de Europese Unie ingesteld die vergaderde van februari 2002 tot en met juli 2003. Al snel kwam de Conventie tot de ambitie om één Europese constitutionele tekst op te stellen en zij begon een ontwerp voor deze tekst te schrijven, welke op 18 juli 2003 werd gepresenteerd.

Deze ontwerptekst werd vervolgens besproken in de Intergouvernementele Conferentie die duurde van 4 oktober 2003 tot 18 juni 2004, waarna nog meerdere wijzigingen werden aangebracht.

De definitieve tekst van de Europese Grondwet werd door alle Europese regeringsleiders ondertekend op 29 oktober 2004 tijdens een ceremoniële bijeenkomst in Rome.

De tekst van de definitieve Europese Grondwet werd op 16 december 2004 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU (Pb EU C130). 

http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1f/j9vvgy6i0ydh7th/vgw3fiidckmd
http://www.grondweteuropa.nl/
www.trouw.nl
www.eindhovensdagblad.nl

P.S.
Ooit over nagedacht hoe het voelt, als het ganse volk, een trechter in de keel geduwd te krijgen?

Bron: Zie artikel

Reacties

    trechter door je keel,dat kun je zien/voelen

    maandag 8 januari 2007 22:34 | Angelique |
    hoe kom je daar nu bij??het is erger via   achterdeurtjes wordt de grondwet Geimplementeerdt, de burger wordt afgeleid,bezig gehouden met Snelle Happen E-motie tv enz. groetjes Angelique