Petitie voor de VN betreffende buitenaards contact

Wo 8 Februari 2006 12:06 | Truthseeker | 4518 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Voor het eerst in bijna 28 jaar lijkt de Agemene Vergadering van de Verenigde Naties een debat aan te gaan over het vestigen van diplomatieke relaties met geavanceerde buitenaardse beschavingen, die nu de Aarde zouden bezoeken.

Op 16 december 2005 werd een resolutie tot het vestigen van een door de VN gedragen Decennium van Contact formeel overgedragen aan de aankomende President van de Algemene Vergadering, H.E. Jan Eliasson uit Zwe-den, door een groep buitenparlementaire organisaties, inclusief het Disclosure Project (Onthullingsproject) uit de VS, de Campaign for Cooperation in Space (Campagne voor Samenwerking in de Ruimte) en het Toronto Exopoli-tics Symposium (Buitenpolitiek Symposium van Toronto).

Het VN Decennium van Contact heeft vier doelstellingen:
ONTHULLING: Een open, transparante, officieel door de regering gegeven onthulling en declassificatie van alle voorgaande en huidige programma’s met betrekking tot buitenaardse aanwezigheid op Aarde.
DECENNIUM VAN CONTACT: Het publiekelijk bekend maken van een tienjarig proces van formeel publiek onder-richt, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van onderwijssystemen, strategische planning, gemeenschapsac-tiviteiten en publieke toegankelijkheid met betrekking tot de buitenaardse aanwezigheid op Aarde.

ONTWAPENING: Een permanent verbod op alle ruimtewapens en ander oorlogstuig in de ruimte middels een Space Preservation Treaty Conference.
DIPLOMATIE: Een Public Interest Diplomacy van de VN om te trachten contact te maken met buitenaardse cultu-ren, die nu de Aarde bezoeken.
De vroegere Canadese Minister van Defensie, Hon. Paul Hellyer, heeft het Canadese Parlement gevraagd om informatiebijeenkomsten te organiseren over de relaties met buitenaardse beschavingen. Op het Exopolitics Sym-posium in Toronto in 2005 zei hij, “UFO’s zijn zo reëel als de vliegtuigen boven je hoofd… De tijd breekt aan, dat de sluier van geheimhouding wordt opgelicht en de waarheid tevoorschijn komt, dus er kan een reëel en informa-tief debat plaatsvinding over een van de meest belangrijke problemen, waar onze planeet op dit moment voor staat.”

Als aanbeveling voor het VN Decennium van Contact schrijft Mr. Hellyer, “Om ons in de richting te sturen van hereniging met de rest van de schepping stelt Alfred Lambremont Webre een ‘Decennium van Contact’ voor – een ‘periode van openheid, publieke hoorzittingen, door het publiek bekostigd onderzoek, en onderwijs over de buitenaardse realiteit’. Dat zou precies de remedie kunnen zijn, die de wereld nodig heeft om een einde te maken aan zijn door hebzucht gedreven en op macht beluste waanzin.”

[Vert. I. Goosen]


Sign Petition

FULL TEXT OF THE RESOLUTION: Full Text

Bron: Exopolitics