Mannenhersens kunnen maar 1 ding tegelijk (video)

zaterdag 7 oktober 2006 01:10 | Truthseeker | 4492 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

We wisten het al, maar nu is het dan ook wetenschappelijk bewezen: mannenhersens werken anders dan vrouwenhersens. Mannenhersens kunnen maar één ding tegelijk.

Dit altans volgens Editie NL.

Bekijk de reportage van Editie NL (Video) of lees hier beneden verder.


 Vrouwen horen anders dan mannen

Vrouwen die naar ruis luisteren, laten andere hersenactiviteiten zien dan mannen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Liesbet Ruytjens. Mannen en vrouwen reageren verder verschillend op experimenten met liplezen. Ook seksuele geaardheid blijkt van invloed op het verwerken van geluid in de hersenen. Ruytjens promoveert op 4 oktober 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ruytjens liet vier groepen bestaande uit heteroseksuele mannen en vrouwen en homoseksuele mannen en vrouwen luisteren naar drie soorten geluid: ruis, muziek en stilte. Met behulp van PET-scans registreerde ze welke gebieden in de hersenen door deze geluidssignalen worden geactiveerd. PET staat voor positron emissie tomografie en vereist het toedienen van een geringe hoeveelheid radioactieve stof.

Ruis
Een opmerkelijke conclusie is dat vrouwen anders reageren op ruis dan mannen. Vrouwen activeren de primaire auditieve cortex, het gebied in de hersenen waar de basiskenmerken van geluid worden verwerkt. Bij mannen gebeurt dit niet. Bij het luisteren naar muziek treedt dit verschil niet op. Opvallend is verder dat het verschil in hersenactiviteit bij ruis enkel optreedt bij de heteroseksuele groepen.

Geluid wegfilteren
Op basis van haar data kan Ruytjens de betekenis van dit verschil in hersenactiviteit niet verklaren. Ze geeft aan dat het erop lijkt dat mannen ruis wel horen, maar vervolgens wegfilteren. Het gaat om betekenisloos geluid, dat bij mannen wordt onderdrukt en bij vrouwen niet. Waarom de hersenen van vrouwen wel aandacht besteden aan dit geluid, is niet duidelijk. Vanuit de evolutietheorie zou men kunnen speculeren dat dit er wellicht mee te maken heeft dat vrouwen meer taken tegelijk hadden en alle aanwezige informatie in de omgeving opnamen, terwijl mannen zich konden richten op één activiteit en onnodige informatie wegfilterden.

Liplezen
Het tweede deel van haar onderzoek is gericht op liplezen. Bij het waarnemen van mensen die praten (= liplezen) gebruiken vrouwen meer en andere hersengebieden dan mannen om te begrijpen wat er wordt gezegd. Mannen maken vooral gebruik van de aanwezige visuele informatie. Vrouwen gebruiken die ook, maar laten nog veel meer hersenactiviteit zien. Zo licht ook de primaire auditieve cortex op, evenals verschillende andere gebieden, zoals het deel van de hersenen waar de motoriek van het gezicht wordt aangestuurd. Vrouwen gebruiken dus meer verbindingen in de hersenen om tot dezelfde waarneming te komen als mannen.

Patiëntenonderzoek
Ruytjens pleit ervoor om bij hersenonderzoek bij patiëntengroepen rekening te houden met sekse en geaardheid. Als deze verschillen optreden bij gezonde vrijwilligers, is het aannemelijk dat dit ook het geval is bij patiënten met gehoorproblemen.

Bron tekst: Zorgkrant.nl
Bron Video: Editie NL

Bron: Editie NL - Zorgkrant