Politie botst met familie van Sévèke

Za 25 Maart 2006 10:17 | Truthseeker | 3306 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Rotterdam, 24 maart. De politie Gelderland-Zuid weigert in te gaan op een verzoek van de vrienden en familie van de vermoorde activist Louis Sévèke om een onafhankelijk persoon het politieonderzoek te laten volgen.

De nabestaanden van de in november vorig jaar jaar vermoorde Nijmeegse activist betwijfelen of het onderzoeksteam van de politie alle mogelijke scenario’s onderzoekt. „Uit verhoren van de directe kennissenkring van Louis blijkt dat de vragen van de politie tot nu toe zeer sterk gericht zijn op persoonlijke zaken en dat er nauwelijks vragen over zijn werk worden gesteld”, aldus een verklaring die de nabestaanden vanochtend hebben verspreid.

De familie en vrienden wilden dat F. Tas, docent recht aan de Politieacademie, als ‘onafhankelijke monitor’ werd toegevoegd aan het zogeheten tegenspraakteam dat het politieonderzoek kritisch volgt. Kort na de start van het moordonderzoek stelde de Gelderse politie het tegenspraakteam in om het rechercheteam mogelijk te behoeden een ‘tunnelvisie’.

Volgens de nabestaanden van Sévèke zou de onafhankelijke monitor kunnen waarborgen dat „alle mogelijke werkhypotheses en scenario’s” door de politie worden onderzocht. Tas zou ook moeten nagaan of suggesties, tips en vragen van familie en vrienden in het moordonderzoek worden meegenomen. „Want daar hebben we nu geen zicht op”, aldus Frank Schoenmaeckers, collega en een goede vriend van Sévèke. Volgens de nabestaanden van Sévèke kan een onafhankelijke monitor „een extra bijdrage leveren aan het goede functioneren van het tegenspraakteam”.

De politie, die niet wil reageren, wijst in een brief van 13 maart aan de nabestaanden het verzoek af. De politie vreest dat privacygevoelige gegevens, informatie uit het lopende onderzoek en gehandteerde onderzoeksmethoden zouden kunnen lekken.

„Zeer onterechte angst van de politie”, zegt Schoenmaeckers. „Tas is een ervaren deskundige die weet hoe om te gaan met gevoelige informatie.” In de afgelopen dagen hebben de vrienden en familieleden van Sévèke via „de stille diplomatie” geprobeerd de politieleiding op andere gedachten te brengen. Een brief aan de burgemeester van Nijmegen, de korpsbeheerder van de politie, mocht niet baten. Met het tegenspraakteam is de onafhankelijkheid bij het onderzoek volgens de politieleiding voldoende georganiseerd.

De commissie-Posthumus, die de Schiedamse Parkmoord onderzocht, stelde voor om naast een tetenspraakteam ook een onafhankelijk monitor in te stellen „in ernstige zaken waarbij de schuldvraag niet ondubbelzinnig duidelijk is”.
Bron: NRC