Geen referendum over Europese grondwet

Di 6 Februari 2007 09:53 | Truthseeker | 3682 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen

Er komt geen referendum meer over de Europese grondwet. Dat hebben de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie bepaald in het regeerakkoord. In plaats daarvan zal de regering een besluit nemen over een nieuw Europees verdrag.

De Tweede Kamer is zeer verdeeld over de toekomst van de grondwet. De VVD en de ChristenUnie willen het verdrag inkorten, maar D66 wil het verdrag juist uitbreiden. PvdA en SP willen de tekst helemaal weggooien en nieuwe onderhandelingen beginnen. Het CDA wil verder praten, maar de grondwet wel als basis nemen.

Over twee jaar komt er een nieuw verdrag, dat waarschijnlijk niet het woord 'grondwet' meekrijgt. José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, verwacht dat Nederland een voorstel doet hoe de tekst eruit gaat zien. Hij vindt dat Nederland en Frankrijk, de landen die de grondwet verwierpen met een referendum, het voortouw moeten nemen. Een probleem is dat Nederland geen idee heeft wat er veranderd moet worden aan de tekst om deze wel acceptabel te maken. De 18 EU-lidstaten die de grondwet wel aangenomen hebben willen graag dat deze alsnog zonder wijzigingen ingevoerd wordt.


de EU grondwet in het kort

Enkele BELANGRIJKE consequenties van deze grondwet zullen zijn:

* De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al is het niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale regeringen niet meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen wachten wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)

* Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit dat het een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze aanzienlijk minder democratisch is dan die van regeringen zoals die thans in Europese landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs “totalitair” te noemen. (2)

* Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op kunnen leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die gebieden talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een grondwet hoort te staan. (3)

* Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het economische “vrije verkeer” te moeten waarborgen. (4)

* Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)

* Mensen waarvan vermoed wordt dat ze “terrorist” zijn mogen worden geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)

* Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar zeker. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De grondwet stelt (ook) niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn. (7)

* Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat. (8 )

* Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken vanaf hun 14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele onethische mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen te werk worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder garanties te bieden voor een goede scholing. (9)

* De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt zich op sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen die zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral met de bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan vanwege een massale volksopstand (alhoewel…). (10)

Lees hier verder op Ditkannietwaarzijn.nl

 

 

Bron: Fok - Ditkannietwaarzijn

Reacties

  Geen referendum over EU grondwet

  Wo 7 Februari 2007 10:55 | Truthseeker |

  Euro-lobby wordt Euro-mafia


  KOMT HET NEDERLANDSE VOLK IN OPSTAND TEGEN EURO-DICTATUUR?

  De nieuwe regeringscoalitie heeft afgesproken geen nieuw referendum te zullen toestaan over de Europese grondwet. Direct reageerden tientallen woedende burgers op de site van De Telegraaf op dit ongekende staaltje arrogantie en miskenning van de volkswil in de meest afkeurende termen denkbaar. Tegelijk met het bekend worden van het voornemen van het nieuwe kabinet de 'grondwet' of hoe dat onding ook moge gaan heten in weerwil van hun eigen volk door te drukken ,zette de voorzitter van de Europese Commissie ons land onder grote druk de grondwet erdoorheen te jassen, uiteraard via NRC Handelsblad, de grote spreekbuis van de Euro-mafia, de krant die voorafgaand aan het referendum een 'enquete' naar de mening van ons volk over deze grondwet manipuleerde om de krant te kunnen openen met 'meerderheid voor de grondwet'. Dit heeft alle schijn van een gecoordineerde actie van de Euro-mafia. Maar er broeit iets. Het volk gaat dit niet pikken.

  Op Google Nieuws bijvoorbeeld staan prominent twee fel-kritische stukken over dit onzalige besluit van de nieuwe coalitie waarvan een van Ravage. Het is een raadsel hoe het kabinet het in het hoofd haalt met zoiets te komen juist in een tijd waarin het vertrouwen van de burger in de Haagse kliek tot een minimum is gedaald. Hiervoor is maar een verklaring: het kabinet kan niet anders, is gedwongen door 'hogere belangen' mee te doen met de zelfverrijkende Euro-mafiosi. Zit de Bilderberg-groep hierachter? Het Huis van Oranje? De CIA? Hoe is ook zij: een ding is duidelijk: als het gaat om het creeren van multi-nationale mega-machtsbolwerken waar totaal oncontroleerbare machten en krachten het voor het zeggen gaan krijgen moet het volk zijn mond houden! Zo ging het ook bij de Euro, zo ging het in alle deelnemenende landen met de besluitvorming rond de oorlog tegen het 'terrorisme' (o nee, daar moesten eerst jarenlang allerlei leugens voor worden verkocht) en zo zal het ook gaan met de Europese Grondwet. Juist dat maakt deze 'grondwet' zo enorm eng en duivels. Beseffen we wel dat ons land binnenkort door Grieken, Finnen en Italianen kan worden meegesleept in een wereldoorlog waarbij duizenden Nederlanders gaan omkomen? Vraag een 'politicus' als Wouter Bos eens 'Wouter, wat is er nu zo belangrijk aan die grondwet dat je er een voksopstand voor wilt riskeren hem door te drukken?' en hij zal het antwoord schuldig moeten blijven. Het doet ons sterk denken aan wat het NOS-journaal ons voorschotelde toen de Zweden bij referendum de Euro afstemden. Gerrie Eickhof stond in Stockholm en riep dingen als 'dit land moet zich opmaken voor een terugkeer naar de middeleeuwen'. Maar wat is de waarheid? In alle landen waar geen Euro is gaat het veel beter dan in de landen met de Euro!. Het op anti-democratische wijze doordrukken van de grondwet voor een Europa dat (zegt de Euro-mafia: wat een paradox!) 'steeds democratischer wordt' is in elk geval een opstand meer dan waard!


  Bron: Klokkenluideronline


  Respect, solidariteit en duurzaamheid

  Wo 7 Februari 2007 13:20 | Frank |

  Respect, solidariteit en duurzaamheid zijn de sleutelbegrippen in het nieuwe regeerakkoord. Het regeerakkoord bevat zes pijlers: een actieve rol voor Nederland op internationaal gebied, een concurrerende, innovatieve economie, een duurzame samenleving, sociale samenhang, veiligheid en respect en een slagvaardige overheid.


  Respect
  Respecteer dan dat de Nederlandse bevolking niet onder de regie van europa wil vallen.
  Respecteer dan de uitkomst van het referendum over de 'grondwet'.


  solidariteit
  Laten wij elkaar trouw blijven,  en eensgezind nee zeggen tegen het door onze strot drukken van dit verdrag dat wij niet willen verdragen.


  duurzaamheid
  Alleen dan kan dit nieuwe kabinet duurzaam zijn.