Een overzicht van privacy-beperkende wetten sinds '11 september'

Ma 28 Augustus 2006 11:38 | Truthseeker | 6964 keer bekeken | 4 reacties | 1 x aanbevolen
Februari 2000: Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB).
Regelt observatie, infiltratie, gebruik van informanten, afluisteren en aftappen. Voortaan mag een officier van justitie hiertoe besluiten zonder toestemming van de rechter-commissaris.

Mei 2002: Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Introduceert dezelfde soort bevoegdheden als de BOB, maar dan voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Juni 2002: Wet Preventief Fouilleren. Een burgemeester mag een gebied met kans op geweldsdelicten tijdelijk aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Binnen zo’n gebied kan de officier van justitie preventief fouilleren gelasten.

December 2003: Akkoord tussen de EU en de VS over de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers uit de EU naar de VS.

Juni 2004: Wet Vorderen Gegevens Financiële Sector. Geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid bij banken naam, adres, woonplaats en informatie over financiële transacties van klanten op te vragen.

September 2004: Wet Vorderen Gegevens Telecommunicatie. Geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid naam, adres en postcode van abonnees op te vragen bij telefoon- en internetaanbieders. Maakt ook het opvragen van bel-, e-mail- en internetgedrag mogelijk.

Januari 2005: Algemene Legitimatieplicht. Op het niet dragen van een geldig legitimatiebewijs staat sindsdien een boete (maximaal 2.250 euro).

Januari 2006: Wet Cameratoezicht. Regelt het gebruik van cameratoezicht door overheden in openbare ruimten. Eén op de vijf gemeenten heeft intussen cameratoezicht. De helft daarvan wil het toezicht uitbreiden.

Januari 2006: Wet Bevoegdheid Vorderen Gegevens. De wet verplicht maatschappelijke instellingen en bedrijven gegevens af te staan als justitie of politie daarom vragen. Hiermee zijn vrijwel alle gegevens van burgers bij instellingen en bedrijven toegankelijk geworden voor de overheid.

Mei 2006: EU-besluit Invoering Bewaarplicht Telecommunicatie. Verplichte opslag van telefoon- en e-mailverkeer van alle 450 miljoen Europese burgers voor minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Eerder was die termijn drie maanden. Opslag maakt het mogelijk achteraf te bepalen wie wanneer met wie contact had.

Mei 2006: Wetsvoorstel Aanpassing Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) naar de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen, mogen veiligheidsdiensten (AIVD, MIVD) de telecomsector, de financiële en de vervoerssector verplichten gegevens over te dragen.

28 augustus 2006: Invoering Biometrisch Paspoort. Het paspoort bevat een op afstand afleesbare RFID-chip. Aanvankelijk alleen met de huidige gegevens, plus een gelaatsscan. Later (uiterlijk 2009) ook met twee vingerafdrukken. De regering wil een nationale databank van de opgeslagen gegevens aanleggen.

September 2006: Computercriminaliteit II. Deze wet introduceert nieuwe bevoegdheden tot opsporing, zoals aftappen zonder medewerking van de netwerkbeheerder.

2007: Invoering Burgerservicenummer. Vervangt het sofinummer. Wordt straks bijvoorbeeld gebruikt bij de uitwisseling van medische gegevens door ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

2006-2008: Invoering OV-chipkaart. De OV-chipkaart is vanaf 2009 het enige geldige reisdocument (en betaalmiddel) in het Nederlandse openbaar vervoer. De reiziger haalt de kaart bij gebruik langs een elektronisch oog. Vervoerders willen gegevens van gebruikers van het openbaar vervoer bewaren en gebruiken voor marketingdoeleinden. Alle bewaarde gegevens kunnen opgevraagd worden in verband met opsporingsonderzoek.
Bron: NRC

Reacties

  Tegelijkertijd wordt Nederland, ex-privacyparadijs, een controlestaat

  Ma 28 Augustus 2006 00:00 | Truthseeker |

  En intussen lezen wij u


  Tegelijkertijd wordt Nederland, ex-privacyparadijs, een controlestaat

  Techniek maakt controle mogelijk. Van de wet mag het. Maar dreigt Nederland niet een ‘controlestaat’ te worden?

  Den Haag, 28 aug. Vanaf vandaag zit in elk nieuw paspoort een chip met persoonsgegevens en een digitale foto. Later komen daar nog vingerafdrukken bij. De gegevens van dit biometrisch paspoort wil de overheid opslaan in een centrale databank.

  Daarmee, maar daarmee niet alléén, dreigt Nederland een controlestaat te worden, waarin de kans toeneemt dat onschuldige burgers onderwerp worden van opsporingsonderzoek. Dat zegt althans het Rathenau Instituut, dat adviseert over vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving.

  Binnenkort brengt het Rathenau Instituut het rapport Van privacyparadijs tot controlestaat? uit. In dit rapport, dat nrc.next heeft ingezien, maakt het instituut een optelsom van alle veiligheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de privacy van de gewone burger. Dit „totaalplaatje ontbrak tot nu toe”, zegt Geert Munnichs, projectleider.

  Volgens het Rathenau Instituut zijn veel maatregelen in het begin ingegeven door technische innovaties: computernetwerken, mobiele telefoons, bewakingscamera’s. Een groot aantal stamt van vóór de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon.

  Vervolgens is de terroristische dreiging door de overheid gebruikt als legitimatie voor het verstrekken van nieuwe bevoegdheden aan opsporingsdiensten. Geert Munnichs: „Terrorisme wordt te pas en te onpas aangehaald. Natuurlijk is het veiligheidsbelang groot, maar je kunt je afvragen of er een zorgvuldige afweging van privacybelangen plaatsvindt.”

  De onderzoeker denkt dat burgers nauwelijks weten wat er allemaal op dit gebied aan de hand is. „Politici zeggen vaak dat burgers bereid zijn privacy op te geven in ruil voor veiligheid. Uit onderzoek blijkt echter dat de burger wel degelijk om zijn privacy geeft, maar dat hij simpelweg geen flauw idee heeft wat er achter de schermen gebeurt.”

  Het Rathenau Instituut verwacht dat opsporingsdiensten in de toekomst steeds vaker onjuiste verbanden zullen leggen. Geert Munnichs: „Als je in de bibliotheek een scheikundeboek leent en af en toe een telefoontje pleegt naar een kennis in Saoedi-Arabië, kunnen de alarmbellen bij de AIVD al gaan rinkelen.”

  Ook Ronald Leenes, universitair hoofddocent recht en technologie aan de Universiteit van Tilburg, schetst de gevaren van ongebreidelde toegang tot databases. Hij wijst op de verplichte opslag van gegevens over internet- en telefoonverkeer. Leenes: „Telefoonnummers van verdachte personen zullen opduiken in de brei aan data, als zo’n nummer wordt gebeld. Oók als je per ongeluk een verkeerd nummer intikt en een terreurverdachte aan de lijn krijgt. Zo kun je als onwetende burger betrokken raken in een onderzoek.”

  Leenes hekelt de grote waarde die opsporingsdiensten hechten aan technische bewijzen. „Het gevaar dat data worden gemanipuleerd, wordt enorm onderschat. Het is voor computerdeskundigen eenvoudig het erop te doen lijken dat iemand een mailtje naar een verdachte heeft gestuurd, terwijl dat niet zo is.”

  Geert Munnichs van het Rathenau Instituut wijst in dit verband op een voorwoord, eind 2004, door de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten in een rapport van de Projectgroep Forensische Opsporing: „Technisch bewijs is meer waard dan de verklaring van mensen. Mensen maken fouten, verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht, maar de verklaring van technische sporen zijn veel zo niet alles zeggend”, schreef Welten.

  Intussen kijkt de Tweede Kamer heel anders aan tegen de ontwikkelingen dan het Rathenau Instituut. Justitiewoordvoeder Sybrand van Haersma Buma van het CDA zegt dat, inderdaad, „privacymuren voor een belangrijk deel zijn geslecht”. Maar hij beschouwt dit louter als positief. „We komen uit een samenleving waarin privacy te veel op een voetstuk werd geplaatst. Dat kon niet zo blijven.”

  Aan een publiek debat over dit onderwerp heeft hij geen behoefte. „Dat er nu amper discussie over is, is niet waar. En we voeren dit beleid heel bewust. Dit is niet het creëren van een controlestaat. Dit is een overheid die doet wat nodig is om de veiligheid te garanderen.”


  Bron


  Zie ook:
  http://www.nrc.nl/next/article431353.ece


  privacy ???

  Di 29 Augustus 2006 00:00 | toulouse |

   Robot 5  ThinkingWie bewaakt de bewakers ??? 


  Worden Wij Wakker?

  Zo 4 Februari 2007 18:52 | willem |

  Echte aanrader is het het boek Worden Wij Wakker? van Marcel Messing.
  Op uitmuntende wijze wordt hier 'the bigger picture' van de gevolgen van big brother kraakhelder uitgelegd.

  Echt een aanrader! Je leest het in een adem uit maar evrandert je wereldbeeld volkomen.
  Zeer goede onderbouwing met feiten ook.

  Gevonden flaptekst:

  Worden Wij Wakker ?
  Over de verborgen krachten achter het wereld toneel… (auteur Marccel Messing)

  Velen vermoeden dat er meer aan de hand is in de wereld dan wij door de politiek en media krijgen voorgeschoteld. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met berichten die niet alleen de waarheid verhult, maar ons ook in de angstgreep houdt van de “war on terror”. Voor onze `veiligheid` worden er vergaande technieken ontwikkeld waarmee ons hele doen en laten precies kan worden nagegaan.

  `Big brother is watching you` via camera’s, internet, telephone, bank, et cetera, wordt een totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door de implantatie van de onderhuidse microchip? In plaats van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,verbonden met de ascensie van onze planeet rond 2012, pogen tegenkrachten een nieuwe wereldorde te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is. Doemdenken? Complottheorie? Sciencefiction? Aan de hand van vele feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd.
  http://video.google.nl/videoplay?docid=-7053394702467307452&q=worden+wij+wakker  


  Mind control :


   

  http://video.google.nl/videoplay?docid=6934482251974786101&q=worden+wij+wakker  


  HAARP:
  http://video.google.nl/videoplay?docid=-6714296226414352634&q=worden+wij+wakker  


  Korte Bio:

  ‎‎Marcel Messing (geboren 1945) studeerde af in de antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap.


  Invasion of Privacy

  Zo 6 Januari 2008 11:21 | Anatole |

  Invasion of Privacy: Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?!


  Beste Medemens,  Lees eens iets over :


  Bert-Jaap Koops & Merel Prinsen :‘Glazen woning, transparant lichaam., Nederlands Juristenblad 12 maart 2005, pp. 624-630 :


  Quote: Laat het recht tijdig voorbereid zijn, voordat de muren van glas en het lichaam helemaal transparant zijn geworden.:


  http://www.uvt.nl/faculteiten/frw/onderzoek/tilt/publicaties/


  http://www.recht.nl/doc/lichaamenhuis.pdf


  Cheryl Welsh, Mind Justice: The Militarization of Neuroscience, By Hugh Gusterson,

  10 April 2007: http://mindjustice.org/mindwarsatomic.htm


  Christians Against Mental Slavery:


  http://www.slavery.org.uk/news.htm


  BIO-Psychotronic BRAIN/Mind Control/ANNIHILATION Weapons:


  http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6205


  http://freedomfchs.com/ffchsmessages/viewtopic.php?t=563


  http://groups.yahoo.com/group/MCVictimsEU/message/1563


  http://www.remotemindcontrol.netfirms.com/


  http://soleilmavis.googlepages.com/comments


  Hoogachtend.