Het einde van Habeas Corpus (video)

Za 14 Oktober 2006 00:28 | Truthseeker | 2858 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De mediastrijd in de Vs duurt voort! Olbermann laat keer op keer aan het Amerikaanse volk zien wat er echt aan het gebeuren is met de Amerikaanse constitutie. Nu is deze wet er nog niet door omdat verschilende organisaties zich verzetten, het druist in tegen alle grondprincipes waarop de Verenigde Staten zijn gebouwd maar mocht deze wet er echt doorkomen, dan heeft niemand nog welk recht dan ook. Zeg maar een vrijbrief voor Bush en de zijnen om te doen en te laten wat ze willen wanneer ze het willen. 

Countdown with Keith Olbermann: (7 minuten) 
  
Zie hier ook een .wmv en quicktime versie

Bron: Nexus - Niburu

 

 

HABEAS CORPUS
(Latijns: dat u het lichaam heeft) Een bepaling ontstaan in Engeland al vóór de Magna Charta (1215), die in 1679 werd vastgelegd als een procedure voor controle op onwettige gevangenhouding. Zij houdt in dat gevangenschap moet worden erkend en een gevangene moet worden voorgeleid bij een rechter. Internationaal is het recht vastgelegd in o.m. het
VN-verdrag (BuPo). Habeas corpus is een niet-opschortbaar recht en kan dus ook in een noodtoestand niet worden opgeheven. Zo kunnen praktijken van incommunicado-detentie, verdwijningen enz. beter worden bestreden. In Spaanstalige landen wordt de bescherming aangeduid als amparo.
Bron:
Amnesty encyclopedie

 

Bron: Niburu - MSNBC