Duitse ex-minister: 9/11 was een Inside Job.(video)

Vr 21 April 2006 16:37 | Truthseeker | 8837 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

ANDREAS VON BUELOW: “9/11 WAS EEN “INSIDE JOB"

Bij de lijst van twijfelaars omtrent 9/11 heeft zich nu ook de Duitse ex-minister Andreas Von Bülow gevoegd. Hij verklaarde in een radio-interview dat de aanval op het WTC het werk is geweest van de Amerikaanse inlichtingendienst, en dat building 7 daarbij als commandocentrum is gebruikt. Het gebouw is daarna met explosieven vernietigd om de sporen van de misdaad uit te wissen, aldus Von Bülow:

Friday, 21 April 2006

Former German Minister Says Building 7 Used To Run 9/11 Attack

Former Helmut Schmidt cabinet member, 25-year German Parliamentarian and global intelligence expert Andreas Von Bülow says that the 9/11 attack was run by the highest levels of the US intelligence apparatus using WTC building 7 as a command bunker which was later demolished in order to destroy the crime scene.
Speaking to The Alex Jones Show on the GCN Radio Network, Von Bülow said that “the official story is so wrong, it must be an inside job”.

Om het interview te beluisteren: klik hier.

Dat is me nog al een beschuldiging! En niet van de eerste de beste! Waarom maken de mainstream media hier geen melding van? Wie het weet mag het zeggen.

door Pamela Hemelrijk

 

Zie ook:

Voormalig Duitse minister zegt in 2 Vandaag; "Aanslag werk van VS zelf!"

In een ongecensureerd interview met 2vandaag, stelt voormalig Duitse minister Andreas von Bülow (o.a. verantwoordelijk voor de ontmanteling van de Stasi ) dat de aanslagen van 11 september door Amerika zelf gedaan is.

deze online video is hier te bekijken.


Bron: Klokkenluideronline, TweeVandaag, PrisonPlanet.com

Reacties

  en de waarheid ?

  Vr 21 April 2006 20:59 | toulouse |

  Dit is geen lichte beschuldiging,komende van een ex regeringslid !


  Wie of welke instantie is gemachtigd hierover een onderzoek te doen ?


  Internationaal oorlogstribunaal ? De UNO ? Belgie ?Zijn er nabestaanden die al klacht ingediend hebben ?


  Men hoort er erg weinig van in de media buiten  de officiele versie, hoe komt dat ?


  Is het een hoax ?j


  De Officiële Lezing van 9/11 is Bedrog

  Za 22 April 2006 01:33 | Truthseeker |

  Uit: “The Perfect Enemy” van John Kaminski, Hoofdstuk 3

  (Noot van de auteur: dit verhaal is bedoeld voor mensen die de officiële lezing van het 9/11-verhaal hebben geaccepteerd. Het zou op grote schaal uitgedeeld moeten worden onder de weinige ongeinformeerden die nog steeds geloven dat deze tragedie op poten werd gezet door Moslimterroristen.Hetzij door incompetentie, hetzij met opzet, heeft George W. Bush toegelaten dat de aanvallen plaats konden vinden en hoogstwaarschijnlijk was hij betrokken bij de organisatie ervan. Het Amerikaanse volk mag zich misschien afzijdig houden en hem toestaan elke natie ter wereld af te slachten, maar zij zullen het niet goedvinden als ze weten dat hij bijgedragen heeft aan massamoord op zijn eigen mensen.)

  Bestreden door iedereen ter wereld die niet was omgekocht werd de invasie van Irak ondernomen omwille van vele redenen – de ophanden zijnde vervanging van de dollar door de euro als de belangrijkste munt in de wereld, de verlokking van onaangeroerde oliereserves, de wens om de Amerikaans/Israëlische hegemonie over een strategisch vitaal gebied te consolideren – maar de belangrijkste reden was om het stellen van verdere vragen te verhinderen over de wanstaltige misleiding die door de Amerikaanse regering in scène was gezet en die we kennen als 9/11.

  11 september was bedrog. Dit is niet langer een bewering die gestoeld is op een wilde complottheorie; het is een feit, dat ondersteund wordt door duizenden andere controleerbare feiten, waarvan de belangrijkste zijn:De aanvallen op 9/11 ZOUDEN NOOIT GEBEURD ZIJN zónder het opzettelijke falen van het Amerikaanse verdedigingssysteem. In Washington kregen luchtmachtpiloten, die wilden opstijgen, het bevel aan de grond te blijven. In plaats dat de president enlegerofficieren vervolgd werden, vanwege niet eerder voorgekomen plichtsverzaking, kregen zij promotie en de president werd ervoor geprezen dat hij de leider was van een verdedigingssysteem dat op verdachte wijze gefaald had bij de belangrijkste test uit zijn geschiedenis. Er zou niemand om het leven zijn gekomen indien Amerika’s luchtverdediging niet opzettelijk was uitgeschakeld.

  Vliegtuigen die het contact met controletorens verliezen worden gewoonlijk binnen tien minuten onderschept door gevechtsvliegtuigen, net zoals door het incident van dat vliegtuig van die golfspeler een paar maaden eerder zo duidelijk gedemonstreerd werd. Maar op 9/11 konden de vliegtuigen die New York aanvielen ongemoeid meer dan een half uur doorgaan en het vliegtuig dat verondersteld werd in Washington te crashen werd pas onderschept meer dan een uur en veertig minuten later nadat algemeen bekend was dat er vier vliegtuigen gekaapt waren.

  De Twin Towers hadden nooit in kunnen storten door brandende vliegtuigbrandstof. De meeste brandstof verbrandde bij de inslag. Bij de zuidelijke toren werd de brandstof merendeels buiten het gebouw gemorst. De hitte die bereikt wordt door brandende vliegtuigbrandstof bereikt geen temperaturen die staal doen smelten. Wat als bijzonder verdacht naar voren komt en nog steeds niet verklaard is, is dat er oncontroleerbare branden woedden onder de DRIE ingestortte torens gedurende HONDERD DAGEN. Dit wijst duidelijk op de aanwezigheid van de een of andere substantie die gebruikt werd om de gebouwen neer te halen.

  De Twin Towers kwamen niet omlaag vanwege de inslag van vliegtuigen of door vuur. Het is veel waarschijnlijker dat er springladingen waren geplaatst op de draagbalken in de torens (net zoals was gedaan in Oklahoma City) en dat door deze gecontroleerde explosies een einde kwam aan het leven van drieduizend mensen.

  FBI-Directeur Robert Mueller bleef volhouden dat ze er geen idee van hadden gehad dat dit soort aanvallen konden gebeuren en dat terwijl de FBI in feite de mogelijkheden van PRECIES dit soort aanvallen al bijna TIEN JAAR had onderzocht. Door talloze voorgaande pogingen om vliegtuigen als wapen te gebruiken, diepgaande kennis van terreurplannen als Project Bojinka, en kennis van verdachte personen die vliegscholen bezochten die door de FBI in de gaten werden gehouden, kwam deze leugen aan als een klap in het gezicht. In de weken vóór 9/11 kregen de VS waarschuwingen van over de gehele wereld dat een gebeurtenis als deze zou gaan plaatsvinden, maar de onderzoeken van de FBI naar verdachte terroristen werden gedwarsboomd en waarschuwingen bewust genegeerd. Al een paar uur na de aanslagen werden de namen van de zogenaamde kapers, die allen kennelijk Moslims waren, vrijgegeven aan het publiek, ondanks dat Mueller had gezegd dat ze er geen idee van hadden gehad dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dat is foutieve logica. Als hij niets wist van een plan om gebouwen aan te vallen met vliegtuigen hoe kon hij dan zo snel de namen weten van de kapers?

  Er werden verschillende voorwerpen gevonden op strategische plaatsen om te proberen het verhaal van de regering te bevestigen.Maar deze zijn allemaal af te doen als vervalsing van bewijsmateriaal. Sindsdien hebben diverse mensen van die lijst zich gemeld, levend en wel in Arabische landen. Er is echter geen enkele poging gedaan de lijst aan te passen. En waarom stond er geen enkele van deze namen op de passagierslisten?

  Net zoals de invasie van Irak waren de antraxincidenten bedacht om de aandacht af te leiden van onbeantwoorde vragen over 9/11 in het pandemonium van vaderlandsliefde dat volgde op de tragedie. Behalve om bergen geld te verdienen voor de vader van de president en zijn vrienden met de haastige verkoop van niet werkende medicijnen aan een in paniek geraakte bevolking, werd het onderzoek naar deze moorden plotseling stopgezet, toen het spoor van bewijzen recht naar de voordeur van de regering liep en is sindsdien niet heropend. De antraxincidenten hebben ook het klimaat van angst aangewakkerd en de aandacht afgeleid van de onderdrukkende Patriot Act, die de regering heeft aangenomen.

  De Patriot Act werd aangekondigd in de dagen na de tragedie onder het mom van een antwoord daarop, maar het was duidelijk dat deze gruwelijke wet, die ontworpen werd om de vrijheidsvoorzieningen uit de Amerikaanse Grondwet te neutraliseren, lang vóór 9/11 in de steigers was gezet. Daarbij kwam een getuigenis van de Republikein Ron Paul (Texas) die onthulde dat de meeste Congresleden gedwongen werden vóór de wet te stemmen zonder het zelfs maar te lezen. Dit was een stemming om de grondwettelijke Bill Of Rights uit te schakelen die de basis was geweest van 200 jaar Amerikaanse vrijheid en hij werd aangenomen door wetgevers die het niet eens gelezen hadden.

  De invasie van Afghanistan deed men voorkomen als een poging om de zogenaamde daders van 9/11 te vervolgen, maar ook dit was al jaren vóór de tragedie besproken en was in werkelijkheid gepland in de maanden vóór de aanvallen op New York en Washington.Uitspraken van Zbigniew Brzezinski en het door de Republikeinse partij geschreven Project for a New American Century [PNAC – Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw] hadden erop gewezen dat Amerika een geduchte vijand nodig had om zijn agressieve geopolitieke doeleinden te verwerkelijken. De zogenaamde vijand, die we in Afghanistan aanvielen, bestond uit een allegaartje mannen van over de hele wereld die in eerste instantie waren gerekruteerd, aangemoedigd en ondersteund door de Amerikaanse CIA.

  Het gat in het Pentagon werd niet veroorzaakt door een Jumbo Jet. De schade aan het gebouw was gewoon niet in overeenstemming met de afmeting van het gat of de afwezigheid van brokstukken. Bij het zogenaamde punt van inslag was een hele rij ramen niet eens gebroken en waren er geen sporen in het grasveld. Er werden geen brokstukken van vliegtuigen gevonden (behalve wat er opzettelijk op het grasveld was neergelegd), noch werden stoffelijke overschotten van passagiers ooit gevonden.

  De president heeft toegegeven dat hij bleef doorgaan met het voorlezen van een verhaal aan schoolkinderen op een school in Florida, tot 30 minuten nadat hij op de hoogte was gebracht dat twee vliegtuigen New York getroffen hadden en dat het land werd aangevallen. Hij heeft dit vreemde gedrag nooit verklaard, en ook niet hoe hij had gezien dat het eerste vliegtuig doel had getroffen. Dat was nooit op de TV uitgezonden, het was alleen opgenomen door een Franse filmploeg die opnamen maakte van brandweerlieden in New York. In die film lijkt het vliegtuig in kwestie niet eens op een passagiersvliegtuig.

  Het vliegtuig in Pennsylvanië werd neergeschoten en brak in de lucht in stukken. Er was geen andere verklaring mogelijk voor de wrakstukken die verspreid lagen over een gebied van bijna tien kilometer of voor wat de ooggetuigenverslagen betreft die melding maken van uit de lucht vallende brokstukken.

  Vanuit een vliegtuig dat niet dicht bij de grond is, kúnnen geen mobiele telefoongesprekken worden gevoerd. Zoals een onderzoek door professor A.K.Dewdney heeft aangetoond, zouden de emotionele gesprekken tussen gekaapte passagiers en anderen nooit plaatsgevonden kunnen hebben onder de omstandigheden van dat moment. Deze telefoontjes waren cynische vervalsingen die de radeloze gevoelens bespeelden van hen die dierbaren verloren hadden. Radioberichten van brandweerlieden vanaf de bovenste verdiepingen van de torens van het Trade Center hadden duidelijk aangegeven dat de branden onder controle waren en dat er geen gevaar bestond dat de gebouwen zouden instorten.

  Dit zijn slechts een paar van de opzettelijk foutieve verklaringen die VS-beambten afgelegd hebben over 9/11. Ze geven onomstotelijk bewijs dat onze president, zijn staff, en vele wetgevers aangeklaagd moeten worden op beschuldiging van hoogverraad, belemmering van de rechtsgang en massamoord. Boven alles zouden deze kwaadaardige mensen van hun hoge posities ontheven dienen te worden, voordat zij meer van hun op geldmaken gebaseerde moordplannen erdoordrukken, zoals wat ze nu het onschuldige volk van Irak aandoen. Zo niet, dan zien we een toekomst tegemoet van eindeloze buitenlandse oorlogen en een genadeloze onderdrukking thuis.

  Bekijk nog eens een paar van de onbeantwoorde vragen van al die duizenden onverklaarde losse eindjes, die er allemaal op wijzen dat 9/11 doorgestoken kaart was. Wie profiteerden er van het verdacht hoge aantal putopties, die vlak voor 9/11 gekocht werden op aandelen in bedrijven waarvan de beurskoersen vervolgens kelderden onder de verdenking dat wie er ook achter de kapingen had gezeten ook zat achter de aankoop van die putopties? En wat was de rol van het nieuwe hoofd van de CIA, Buzzy Krongard, die deze transacties had afgehandeld?

  Waarom werd al het puin van de ingestorte Twin Towers verwijderd zonder forensisch onderzoek? Waarom werd bijna alles verkocht aan schroothandelaren en naar het buitenland vervoerd, zodat het niet langer wetenschappelijk onderzocht kon worden?Waarom weigert de regering om transcripties van berichtenverkeer vrij te geven of welke gegevens dan ook die betrekking hebben op wat voor signalen dan ook die die vliegtuigen hebben uitgezonden? Waarom wisten zoveel mensen, van de burgemeester van San Francisco Willie Brown tot veel werknemers van bedrijven in het World Trade Center, die op die dag niet op hun werk verschenen, vooraf dat er iets ergs ging gebeuren op 11 september 2001?

  Waarom gaan alle belangrijke Amerikaanse media ermee door alsof geen van deze vragen legitiem of terecht zijn?

  Vandaag de dag protesteren miljoenen mensen over de hele wereld tegen de misdadige vernietiging van Irak. Maar deze protesten veranderen niets aan het aantal overtuigde mensen dat nodig is om Amerika’s misdadige gekken te doen stoppen door te gaan met hun moordlustige plannen de hele wereld tot hun slaaf te maken.

  Wat hen ZAL stoppen is de verspreiding van het besef dat President George W. Bush en zijn medeplichtige miljardairs uit de olie-industrie, 9/11 hebben misbruikt als een excuus om Amerika te militariseren met als doel de verovering van de wereld. Maar de geschiedenis van het verleden heeft al te duidelijk uitgewezen dat het misleide Amerikaanse volk steun ZAL blijven verlenen aan de vernietiging van verre landen op basis van valse voorwendselen als de verdediging van de zogenaamde vrijheid.

  Daarom gaan de zinloze oorlogen door. Precies op dit moment kunnen we zien hoe met high-tech wapens weerloze mensen afgeslacht worden in Irak. Binnenkort zal dat gebeuren in Iran, Syrië, Colombia, Venezuela, Noord-Korea, Egypte, Libië, Nigerië, Pakistan, Saudi-Arabië en wie weet waar nog meer. Al deze op foutieve gronden uitgevoerde gruweldaden zullen mogelijk zijn dankzij de zwendel die we kennen als 9/11.

  Maar het Amerikaanse volk zal niet – en kan niet – leiders tolereren die hun eigen mensen vermoorden, alleen maar om een voorwendsel te hebben – de oorlog tegen terreur – om overal maar iedereen die ze willen van kant te maken.Als het Amerikaanse volk WEL zo’n krankzinnige strategie toelaat, verdienen ze het zeker niet om als natie of als volk te overleven.

  John Kaminski is een schrijver die aan de kust van Florida woont en niet kan begrijpen waarom de president niet gearresteerd werd voor zijn overduidelijke leugens en misdaden.

  (Vertaling: Chris) - Bron: http://niburu.nl/index.php?showarticle.php?articleID=6811


  ----------------------


  Zie ook: Who's really behind 9/11?


  (hele hoop kleine feiten die de media niet verteld)


  http://suspex.blogspot.com/2005/10/whos-really-behind-911.html


  ----------------------


  Hier enkele goeie artikelen over de rol van de Media:


  http://www.daanspeak.com/1/Media.html