Defensie mag bomen afzagen in Schinveldse bossen

Vr 2 December 2005 18:12 | Frank | 3596 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DEN HAAG - Minister Dekker van VROM mag zes hectare bos laten kappen in de bossen bij het Awacs-vliegveld bij Limburgse Schinveld. Deze strook ligt langs de Nederlands-Duitse grensweg. Met het kappen van nog eens veertien hectare bos mag nog niet worden begonnen.


Dat blijkt vrijdag uit een voorlopige uitspraak van de Raad van State. De NAVO had om de kap gevraagd vanwege de vliegveiligheid op en rond de NAVO-vliegbasis, die ligt in het nabijgelegen Geilenkirchen (Duitsland).

Minister Dekker had als boseigenaar Defensie toestemming gegeven om de bomen te kappen. Daarna volgden diverse procedures bij de Raad van State van onder meer milieuclubs.

Ook tussen de minister van VROM en de gemeente Onderbanken, waarin de bossen liggen, heerst verschil van mening. Onderbanken verzet zich tegen de grootschalige kap en wilde in het gebied van zes hectare hooguit acht bomen kwijt.

De minister begon in augustus een zogenoemde Nimby-procedure ('Not in my backyard'), omdat zij meent dat de gemeente de in haar ogen noodzakelijke werkzaamheden in de bossen niet mogelijk maakt. In de voorlopige uitspraak concludeert de Raad van State dat de minister bevoegd was tot deze procedure, gezien het grote belang van de vliegveiligheid. Daarnaast kan de Raad zich vinden in het standpunt van de minister dat de bestaande geluidsoverlast niet merkbaar zal toenemen en de luchtkwaliteit niet zal verslechteren.

De Raad van State vindt de maatregelen in de strook van 6 hectare voldoende duidelijk omschreven. Dat geldt niet voor de maatregelen in de overige 14 hectare. Onduidelijk is of de bomen in dat gebied tot op 1 meter van de grond worden afgezaagd of dat alleen de top uit deze bomen wordt verwijderd en om op hoeveel bomen het gaat.

Het ministerie Defensie liet weten nu in overleg te gaan met provincie en gemeente over het begin van de kap, die volgens het ministerie de vliegveiligheid voor de Awacs-toestellen zal verhogen.

Groenfront!, een organisatie van milieuactivisten, kondigde na de uitspraak aan met buurtbewoners het bos te willen „verdedigen”. „We zijn iedereen in Schinveld aan het verzamelen en we willen mogelijk vrijdagavond al laten merken dat we alles op alles zetten om de kap onmogelijk te maken”. Voorzitter J. Fijnaut van de Vereniging Stop Awacsoverlast uit Schinveld zegt diep teleurgesteld te zijn in onze regering. „We gaan ons zaterdag beraden op verdere stappen.”
Bron: Telegraaf