Coffeeshops Maastricht naar rand van de stad

donderdag 1 december 2005 09:29 | Frank | 3527 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

MAASTRICHT - Het gemeentebestuur van Maastricht wil acht van de zestien coffeeshops naar drie locaties aan de rand van de stad verplaatsen. Het college hoopt door spreiding van coffeeshops de drugsoverlast beter te kunnen bestrijden. In de woonwijken mag helemaal geen verkooppunt meer voorkomen.

Dit heeft burgemeester Leers woensdag bekendgemaakt. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.

Volgens Leers melden zich jaarlijks zeker 1,1 miljoen klanten, die merendeels uit het buitenland afkomstig zijn. Dit leidt tot grote overlast, vooral bij de shops die in woonwijken of in het centrum liggen.

Maastricht wil drie locaties buiten de stad inrichten, met elk twee à drie shops. De verplaatsing geschiedt op basis van vrijwilligheid. Als stimulans wordt het eigendom van verplaatste coffeeshops overdraagbaar, bijvoorbeeld bij overlijden van de exploitant. Dat is bij de huidige shops niet het geval. Als het nieuwe beleid leidt tot afname van overlast, wil Leers kijken of de overdraagbaarheid ook kan gaan gelden voor alle shops.

De CDA-burgemeester wil graag de ‘achterdeur’ van de coffeeshops reguleren. Nu is de inkoop van cannabis door exploitanten nog illegaal. Een gevolg is dat een groot deel van de wietproductie in handen is van de georganiseerde misdaad of afkomstig is van thuistelers. ‘Beide vormen van productie zijn maatschappelijk ontwrichtend’, aldus Leers.

Hij roept minister Donner van Justitie op gehoor te geven aan de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer om experimenten met gereguleerde teelt en levering van cannabis aan coffeeshops toe te staan. Leers zei niet zonder de goedkeuring van de minister te gaan experimenteren.

De Vereniging Officiële Coffeeshophouders Maastricht is in een eerste reactie niet tegen het spreidingsbeleid. Maar volgens voorzitter Mark Josemans zijn daaraan wel voorwaarden verbonden. Zo onderstreept hij dat verplaatsing alleen gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ook kondigde hij aan dat coffeeshop-houders financiële compensatie verlangen als ze moeten verkassen.
 

Bron: ANP

 Quote

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite, de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.
Peter McWilliams