Mededogen versus Medelijden...een kerstverhaal

Di 26 December 2006 17:16 | louise | 4434 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Ik ben geboren in katholieke Italië als kind van twee katholieke ouders, ik ben gedoopt en was dus automatisch lid van de katholieke kerk.
Er werd in de kerk veel over christelijk liefde en medelijden gesproken en ook over het belang van vergeven. Er werd veel gepredikt over fraterniteit en naastenliefde, maar die werd nauwelijks ervaren. Als ik terugkijk, herinner ik me nog een voorval dat diep indruk op mij heeft gemaakt. De opa van mijn vriendin die Jood was werd door de priester ''vriendelijk'' verzocht om weg te blijven en gaf als rede dat de man afstoot en onrust had gegeven door telkens in slaap te vallen tijdens de mis en tijdens de slaap hard te snurken.
Ik weet nog dat de laatste keer dat ik in de kerk bezocht was bij de kerstviering. Mijn vriendin was aanwezig maar haar opa niet. Ik weet nog dat ik tijdens de mis dacht: wat vreemd, ik hoor hier wel bij en hij niet en toch val ik en toch heb ik daar niet zelf voor gekozen en hij wel.....
Trouwe kerkgangers gaven aan medelijden te hebben met de arme man, maar dat zijn houding tijdens de mis, eenmaal onacceptabel was.
Pas jaren later door de kennismaking met ; Filosofie, mystiek, leven en leer der grote denkers, de wijsbegeerte van het Oosten, werd me duidelijk en leerde steeds meer inzien wat mij toen bewogen had om die kerk te verlaten en dat ik toen zonder het te weten, diepe mededogen heb gevoelt met de verschoppeling. Tegelijk leerde ik het verschil tussen medelijden en mededogen.
Ook mijn kennismaking met boeddhistische schrijver zoals de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh waren voor mij eye-openers. Ik begon mijn eigen reis naar binnen.

Mededogen versus Medelijden

Mededogen verschilt van medelijden; Medelijden suggereert een zekere neerbuigendheid waarbij men zich beter voelt dan de andere.
Mededogen houdt in dat men zich verbonden weet, in mededogen is er solidariteit met de lijdende medemens.
Men beseft dat de realiteit een negatieve kant heeft waarin iedereen kan terechtkomen zonder het te willen, dat we allemaal beperkt zijn en soms falen. Authentiek mededogen is vrij van arrogantie. Mededogen is ook altijd verweven met respect voor het anders zijn en de eigenwaarde van ieder individu. In een multiculturele samenleving biedt een basishouding van mededogen vaak het beste uitgangspunt om erachter te komen op welke wijze men iemand met een andere achtergrond het beste kan benaderen en begrijpen.

Ik kan het niet laten om mijn kerstverhaal te beëindigen met een citaat uit het boek van Thich Nhat Hanh ""n de geest van de Liefde":

"Kijk met mededogen-naar de bloemen, de vlinders, de bomen en kinderen. Dat is een diepgaande oefening uit de Lotus-sutra. De energie van mededogen zal je leven transformeren en het mooier maken. Mededogen wordt altijd geboren uit begrip, en begrip is het resultaat van aandachtig kijken en het doorgronden van de ware aard van de dingen."

Bron: luisa