RFID-technologie nadelen groter dan voordelen

Ma 26 Februari 2007 19:00 | louise | 11627 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ongetwijfeld zullen ze een radicale verandering van het elektromagnetische veld van de aarde teweegbrengen en mogelijk zelfs tot blokkades leiden in onze geestelijke evolutie ...

Wie het zeer goed gedocumenteerde boek Spychips leest van Katherine Albrecht en Liz Mclntyre zal niet meer lichtvaardig over het misbruik van de RFID-technologie spreken.

Hierin wordt uitvoerig beschreven hoe deze technologie reeds misbruikt wordt om alles te controleren, van postzegels en schoenen tot mensen zelf, en wat de ‘meesterplannenmakers’ nog in petto hebben. En dat alles zonder ons medeweten.

Katherine Albrecht, afgestudeerd aan de Harvard-universiteit, en Liz Mclntyre, goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij banken, deden onderzoek naar het gebruik van RFID bij wereldconcerns, detailhandel, marketingorganisaties, banken en de Amerikaanse regering.

Katherine Albrecht is oprichtster en directeur, en Liz Mclntyre directeur communicatie van CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering), een Organisatie die zich onder andere verzette tegen praktijken van Tesco, Piggly Wiggly en andere supermarkten.

Albrecht is een van de eersten die de alarmklok luidde over de grote gevaren van RFID-technologie.

Op de website van CASPIAN houden Albrecht en Mclntyre een pleidooi om zo spoedig mogelijk iedereen te informeren en actie te ondernemen, want de voordelen van RFID wegen niet op tegen de enorme risico’s. RFID-schandalen maken ze onmiddellijk op hun website bekend. Volgens Albrecht kost de ‘bewakingsindustrie’ tien miljard dollar per jaar.

Invloed op ons psychisch en spiritueel welzijn
Door het wereldwijd inzetten van RFID-technologie zullen straks dagelijks biljoenen extra stralingen de ether in gaan naast de reeds aanwezige stralingen van gsm- en UMTS-masten, televisie, computer en allerlei andere apparatuur. Al die stralingen zullen een steeds intensere invloed gaan krijgen op ons psychisch en spiritueel welzijn.

Ongetwijfeld zullen ze een radicale verandering van het elektromagnetische veld van de aarde teweegbrengen en mogelijk zelfs tot blokkades leiden in onze geestelijke evolutie. Als we weten dat zowel het alfaritme van de menselijke hersenen als de frequentie van de elektrische golven die onze planeet het meest uitzendt op circa 10,6 hertz ligt, dan is de conclusie onvermijdelijk dat dit een grote invloed op ons bewustzijn heeft.

HAARP
Voeg daar tot slot de funeste invloed van HAARP aan toe, een voor de meeste mensen totaal onbekende elektromagnetische zendinstallatie in Gakona, Alaska. HAARP is de afkorting van High frequency Active Auroral Research Program. Het is de grootste ionosfeerverhitter die ooit op aarde gebouwd is, mogelijk geworden door het genie van de natuurkundige Nikola Tesla, tijdgenoot en vriend van Albert Einstein.

De ionosfeer is van wezenlijk belang voor onze atmosfeer. HAARP, een project van het Pentagon, bestaat uit een complex van 360 antennetorens die met regelmaat hoge frequenties uitzenden in de ionosfeer. Hierdoor wordt de ionosfeer opgeladen en ontstaan er de zogeheten ELF-golven (Extrem Low Frequencies of extreem lage golven), die naar de aarde worden teruggestraald. Op deze wijze wordt de ionosfeer een soort zendmast, soms honderden kilometers lang, die met een kracht van 10 Gigawatt (10 miljard watt!) zijn diabolische stralingen kan uitzenden.

HAARP is in staat om zowel het weer, het elektromagnetische veld van de aarde, het communicatiesysteem, het vliegverkeer, het ecosysteem en het bewustzijn van de mens wezenlijk te beïnvloeden of te beheersen. Het is een ultiem wapen waarvan de meeste mensen nauwelijks weet hebben en dat de slagkracht van atoomwapens vele malen overtreft.

De immense invloed van HAARP wordt door velen onderschat. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek vinden dingen in het verre Alaska plaats die het daglicht niet kunnen velen. Specialisten die er studie van hebben gemaakt, zien HAARP als een van de grootste bedreigingen van al het leven op onze planeet.

Voor de nabije tijd is het van het allergrootste belang dat de mens zijn innerlijke vrede herwint, geen speelbal wordt van krachten die overal verdeeldheid zaaien en via het scheppen van chaos hun nieuwe wereldorde wensen te realiseren. Zo’n wereldorde gaat volstrekt in tegen de maat en de harmonie van de natuur en zal uiteindelijk leiden tot een wereldcatastrofe als we niet binnen zeer afzienbare tijd wakker worden en tegenmaatregelen nemen. We zijn hiertoe in staat!

Alle krachten bundelen. Moed en doorzettingsvermogen aantrekken als wapenkleed. Het vuur van vrede in het hart aanwakkeren en de geest tot rust brengen, kalm en helder laten worden als een verstild wateroppervlak. Dit zijn de krachten die ondersteund worden door de allesdoordringende geest van het universum, door het onuitputtelijke reservoir van energie dat aangewend kan worden voor vrede door hen die vrede nastreven, door hen die naar vrede verlangen, door hen die moe zijn van alle geweld op de wereld.

De eerste vrede, die het belangrijkst is, is de vrede die neerdaalt in het hart van de mensen als zij zich hun verbondenheid realiseren, hun één-zijn met het universum en alle kosmische krachten, en als zij beseffen dat in het middelpunt van dat universum Wakan-Tanka (het Grote Mysterie) woont en dat dit middelpunt werkelijk overal is; het is in ons allemaal te vinden. Dat is de ware vrede en de andere zijn daar slechts een afspiegeling van.

De tweede is de vrede tussen twee mensen en de derde de vrede die gesloten wordt tussen volkeren. Maar v66r alles dien je te begrijpen dat er nooit vrede tussen volkeren kan bestaan voor die ware vrede bekend is die, zoals ik al vaak heb gezegd, te vinden is in het hart van de mensen.

Haarp

Bron: aquariusage

Bron: aquariusage