Het universum in een korreltje graan

Zo 5 Augustus 2007 09:47 | louise | 8154 keer bekeken | 4 reacties | 0 x aanbevolen

"Om het heelal te zien in een korrel van graan,

en een hemel in een wilde bloem,

Houd de oneindigheid in de palm van je hand

en de eeuwigheid in een uur te gaan"

(vrij naar William Blake
)Our Universal Context: As it is above, so it is below
Dit is mijn verslag van mijn ''journey'' of Helende Reis naar de graancirkels in Engeland (Wiltshire) met de bedoeling om in contact te komen met je eigen Bron-energie en de kosmische energie, voor veel mensen een onbeschrijfelijke ervaring. Voor mij een totaal onbekend fenomeen want ik had zo vaak over Crop Circles gehoord en gelezen, en toch was er bij mij een drempel om er zelf naar toe te gaan, maar ik vond het toch wel spannend om het daadwerkelijk te doen. Okee het duurde dan even, maar…..I did it!

De graancirkel waar ik mijn Journey heb beleefd bevindt zich bij Coronation Hall in Alton Barnes. Ik heb de graancirkel op dinsdag 24 juli bezocht. Vandaag pas heb ik een artikel op internet gevonden over deze recente formatie (7 Juli) Er is ook een film  gemaakt dat het bewijs geeft dat deze graancirkel geen mensenwerk is.East Field, Alton Barnes, on July 7. 


Lees ook het artikel : The crop circle mystery
De graancirkel nodigt je uit het pad te bewandelen, te bezinnen en tot jezelf te komen.Als je een graancirkel betreedt, beleef je de innerlijke reis via je gevoel. Door het denken uit te schakelen en door je te laten leiden door het pad in het labyrint van de graancirkel. Door dit geconcentreerd te doen ontstaat er tijdens het lopen er een innerlijke rust en afstemming en laat je alle zorgen en droefheid van je afvallen.

Dit overgeven en vrij zijn van rationele gedachten, maakt het mogelijk dat de ziel zijn eigen gedachten kan vormen.

Persoonlijk merkte ik steeds dat me veel moeite kostte om mijn ''geest'' leeg te maken en als een tabula rasa 'onbeschreven blad' langs de energetische velden van de graancirkel te wandelen. Binnen de graancirkel kan je geen patronen ontwarren, je volgt de wendingen op de tast van je gevoel.

Zijgangen, die uitkomen op nieuwe gangen, smal en laag gewelfd. Een niet in kaart te brengen labyrint.

Als een stuurloos-vliegtuig verlies ik dan onvoorzien en hulpeloos het perspectief. Mijn ruimtelijke nautilus slaat op hol en ik raak mijn oriëntatie kwijt. Normaal raak ik dan in een soort paniek en wil ik onmiddellijk controle hebben op de situatie. Nu echter heb ik me laten gaan en werd als het ware ''getrokken'' naar het middelpunt van de cirkel.Het heelal in een korrel van graanIn het midden van de graancirkel ging ik in lotuszit zitten en voelde ik dat ik was aangekomen op een punt waar de bodem, hemel en lucht elkaar aanraken in een soort fusie van energiekernen. Ik voelde hoe ik werd meegenomen in een cadansbeweging in een neerdalende en een opgaande lijn, die mij wiegde en veranderde in een soort trilling. Even voelde ik me opgetild maar even later was het dan zover!

Dit is het punt van de totale inertie. Het duistere punt na een lichtexplosie. Bewegingsloos zit ik hier en ik sluit mijn ogen....stilte, geen stemmen, geen geluiden. Ik zie en ik hoor niets, ik zal moeten wachten maar zonder te weten waarop. Ik voel de verstarring in mijn lichaam en gevoel en de krachten die mij in hun draaikolk meenemen dieper en dieper in het hart van de graancirkel.Even zag ik een beeld maar ik zag het niet echt want ik had mijn ogen gesloten. Het was meer een innerlijk beeld dat ik met mijn geestesoog zag. Ik zag een prachtige mandala in de mooiste en warmste kleuren en patronen. Ik zag duidelijk het hartchakra in de vorm van de Heilige Graal!Hoe lang heb ik daar gezeten gekluisterd aan deze krachtplek binnen de graancirkel als een soort convergentiepunt tussen hemel en aarde?

Het kan niet langer zijn geweest dan half uur maar in mijn gevoel veel, veel langer.

Een half uur lang voelde ik me met alles verbonden maar vooral met de hemel waaronder we leven en sterven. Diezelfde blauwe koepel die boven Atlantis, de Farao, boven Socrates en Plato stond, boven de wereld die voor de Hindoes ''maya'' (illusie) wordt genoemd. De hemel waar de druïde naar keek, de cosmo als een eeuwig akkoord van ''intricate wibes'' van planetaire beweging. Dit alles en nog veel meer ..............in een korrel van graan.......maar dit alles bevindt zich ook in mij!


Spiritual progress is through the breaths of the Holy Spirit and is the awakening of the conscious soul of man to perceive the reality of Divinity.

Materiaal progress ensures the happines of the human world. Spiritual progress ensures the happines and eternal continuance of the soul.

Abdu'l-BahaDeze graancirkel vertegenwoordigd één van de belangrijkste symbolen van het Hindoeïsme: het Om or Aum symbool. Onderstaand de betekenis ervaan volgens: De sacrale geometrie achter dit duizenden jaren oude symbool.
Het Om or Aum Symbool


"The goal which all the Vedas declare, which all austerities aim at, and which men desire when they lead the life of continence … is Om. This syllable Om is indeed Brahman. Whosoever knows this syllable obtains all that he desires. This is the best support; this is the highest support. Whosoever knows this support is adored in the world of Brahma."
~ Katha Upanishad I


Als je het AUM teken analyseert kun je er een ellips in herkennen en een cirkel. Het is vanuit de wiskunde bekend dat je een zuivere ellips alleen maar kunt creëerden vanuit een cirkel.

De driedimensionale vorm van de ellips is de ellipsoïde en van de cirkel de bol. De bol is de meest volmaakte vorm van het universum en de cirkel is een dwarsdoorsnede van de bol.

In de voor ons zichtbare of op andere wijze waarneembare schepping en het zonnestelsel heeft alles zijn tegenstellingen en passen derhalve de ellips en ellipsoïde bij deze schepping als symbool, maar niet de cirkel en de bol. De macro- en microkosmos berusten op het principe van elliptische banen, zoals bijvoorbeeld de elektronen om de kern en de planeten rond de zon. De ellips duidt op tegenstellingen en onevenwicht, soms zijn we dicht bij de kern en het volgende moment er ver vandaan. Voorbeelden van die tegenstellingen in de schepping zijn: licht en duisternis, warmte en koude, droog en nat, mannelijk en vrouwelijk, leven en dood, yin en yang, zichtbaar en onzichtbaar.

Het spirituele pad is er op gericht om deze tegenstellingen op te heffen en evenwicht in jezelf te bewerkstelligen. Kortom we moeten de ellips weer veranderen in de cirkel van waaruit hij werd geconstrueerd….


2. De zon kent geen tegenstelling

De ellips kan niet buiten de cirkel uitgaan, waaruit hij ontstaan is, maar de cirkel gaat wel buiten de ellips. Dit is een symbool voor de spirituele betekenis dat de schepping niet kan zonder het goddelijke, maar het goddelijke kan wel zonder de schepping.

De ellips in bovenstaand figuur is het planetenstelsel waar de aarde toe behoort. In één punt van ons zonnestelsel vinden we onveranderlijk licht en dit is de zon, de bron van het leven op aarde die onvoorwaardelijk licht en energie schenkt aan iedereen die haar aanschouwt, zijn maakt geen onderscheid.

3. De baarmoeder en de ellipsoïde

In de schepping zien wij de vorm van de ellips of ellipsoïde steeds weer terug. In een bepaald stadium van de zwangerschapstijd, heeft de baarmoeder de zuivere ellipsoïde vorm en gedurende de gehele groeifase van de ongeborene, zal de baarmoeder haar afgezwakte ellipsoïde vorm behouden.

5.De geestelijke navelstrengAls wij nu de krul gaan maken, die nog ontbrak aan dit oeroude symbool, dan zien we dat die gericht is op de borst. Het andere einde komt uit in de cirkel of met andere woorden in de ‘Hoogste Werkelijkheid’. Nu is het ook bekend geworden, dat in de borst van de mens een geestelijk punt of chakra aanwezig is. Een chakra, de naam zegt het al (‘wiel’) heeft niets met het lichaam te maken, maar is zuiver geestelijk.

De menselijke navelstreng verbindt de moeder en de ongeboren baby en loopt van de navel naar de placenta (moederkoek). Hierin vindt de uitwisseling plaats tussen de bloedsomloop van de moeder en het kind. Zo kunnen wij de krul in het AUM symbool zien als zijnde de geestelijke navelstreng, die de verbinding vormt met zijn oorsprong, het Goddelijke.

6. De maansikkel en zonnestipIn het AUM symbool is er nog een onderdeel dat belicht dient te worden, nl. het symbool van Wijsheid. Dit bestaat uit twee onderdelen, zijnde: de maansikkel met daarboven de stip. De maan symboliseert het denken van de mens. De andere betekenis is die van de geest of het verstand van de mens. De stip, die de zon symboliseert, is altijd geassocieerd geweest met wijsheid en intelligentie. Het licht van de wijsheid dient om ons innerlijk te verlichten via het geestelijk denken. Wij zien ook de zon van wijsheid boven de maansikkel staan in het symbool en deze is het meest verheven in de schepping (binnen de ellips).

In het Aum symbool staat het tegenover het hoofd, waarin onze hersenen zich bevinden. Met behulp van dit lichamelijk instrument kunnen wij ons denken ontwikkelen. Het denken kan in vele richtingen ontwikkeld worden bijvoorbeeld op het materiële of het geestelijke. Vandaar dat in het aum symbool de zon van wijsheid en de maansikkel van het denken los staan en niet verbonden zijn, zoals de twee andere onderdelen.
Hieronder wordt het volledige bestaande symbool weergegeven met daaraan toegevoegd de cirkel als hoogste werkelijkheid. De ellips staat voor de zichtbare schepping. In het middel van de cirkel zien we de drie niet aan dualiteit onderhevig zijnde punten, namelijk: het middelpunt van de hoogste werkelijkheid, de zon van ons zonnestelsel en ‘het geestelijk punt’ in de borst van de mens. (hartchakra)Bron: Louise

Reacties

  Spirituele Komkommer

  Ma 6 Augustus 2007 13:21 | Vincent Brunott |

  Wat mensen al niet aan uiterlijkheden denken nodig te hebben om bij hun innerlijke bronnen te komen en daarbij ook niet in de gaten hebben hoe ze worden gemanipuleerd!


  Wel best mooie plaatjes trouwens (om maar iets vriendelijks te zeggen). Maar: Wees niet ontevreden over jezelf. Er is geen reden om te snakken naar spiritualiteit of te buigen voor autoriteiten in een poging om dat snakken te bevredigen. Vanbinnen leeft een prachtmens met grote spirituele capaciteiten alleen merk je het niet zo snel op vanwege alle materialistische indoctrinatie.


  Als je 'ik' zegt tegen jezelf heb je het al over geest en ben je verbonden met al het overige dat geestelijk is. We hebben geen guru's nodig.


  Alles is EEN

  Ma 6 Augustus 2007 15:53 | louise |

  Vanwaar toch jouw belangstelling voor komkommers?


  ''Uiterlijkheden'', ''innerlijke bronnen'' dat je zoveel nadruk legt op de tegenstellingen binnen-buiten betekend dat je denken juist wordt gedomineerd door het scheidende denken (dualisme) anders zou je zelf tot het inzicht kunnen komen dat de graancirkel en zelfs het korreltje graan helemaal geen uiterlijkheden zijn maar zit ook in ons net als de hemel en de aarde, er is geen scheiding!  We hebben inderdaad geen guru's nodig omdat alle voorwaarden om grote spirituele capaciteiten te ontwikkelen, zijn al in ons aanwezig. We hoeven onszelf alleen maar toe te staan om ermee in contact te komen in het Hier en Nu.


  Bedankt voor je compliment over de plaatjes .....ik geef toe dat ik op de foto's een beetje op een goeroe lijk


  Geen guru's nodig

  Do 9 Augustus 2007 23:41 | San |

  Hoi Luisa,


  Ik denk dat Dhr. Komkommer niet jou als goeroe bedoelt, maar hij haalt dit aan omdat in jouw trouwens mooie artikel (je weet het, ik ben en blijf een fan van jouw schrijfsels!) veel quotes van spirituele leiders staan.
  Herhaaldelijk haal je citaten aan (ook in andere schrijfsels) uit van die zogenaamde 'goeroes', maar niks mis mee hoor. Ze aanhalen en ze interpreteren, ze goed- of afkeuren en zelfs willen aanvullen getuigt van groei.


  Wie deze mooie spirituele wijsheiden niet op de rooster legt, ze gewoon binnen de bladzijden van de miljoenen boeken houdt, zal nooit de kracht ervan voelen, goed of slecht, dualistisch, exaltisch, pedanterig of zweverig...het maakt niet uit.


  Voor elke mens is er een weg, een symbool, een ritueel, een vastklampen en losmaken van anderen en zichzelf.


  Tegenstellingen zijn m.i. niet dualistisch zolang je niet in de tegenstellingen leeft, maar ze gewoon beleeft en ze in balans brengt.


  Manipulatie? Denk dat ieder mens daaraan zondigt en zelfs de hoogste spirituele leiders. Komt er enkel op neer het telkens het gebeurt dit te gaan beseffen om er dan vlug halt aan te roepen en diep adem te halen. Wie het beseft, maar er geen halt aan roept, welja, die loopt over lijken en over alles en iedereen, is zich bewust van de macht die hij heeft en kan deze dan in negatieve zin aanwenden indien hij niet in balans is met zichzelf en de wereld.


  Wie goed doet, goed ontmoet....


   


  Groetjes,


   


  San


   


   
   


   


  een zijn met het geheel

  Ma 7 Januari 2008 22:09 | Duider |

  Halo Louisa,


  je heb gelijk alles is een,wie niet een kan zijn met het geheel bevind zich nog in zijn beperkingen, een aardse zandkorrel in vergelijking met ons zonnenstelsel,is een voorzichtige vergelijking met ons universum in het omniversum,maar dat begrijpt alleen ons innerlijk-kind,is niet bewust voor te stellen,alles wat er is dat weet ons innnerlijk,laten we ons best doen om die te volgen