Misbruik vreemdelingendetentie om recht op anonimiteit te ondergraven

Di 7 Augustus 2007 19:55 | louise | 3063 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op 3 augustus werden 2 activisten in vreemdelingendetentie geplaatst nadat zij weigerden hun recht op anonimiteit op te geven. Zij werden eerder die dag samen met een aantal anderen aangehouden na een actie van de werkgroep Stop Deportaties bij Kamp Zeist. Daar werd geprotesteerd tegen het feit dat mensen, buiten het strafrecht om, gedetineerd worden.
Alsof het nog niet erg genoeg was dat er twee soorten mensen in Nederland rondlopen, mensen met verblijfsstatus, voor wie de beginselen van de rechtstaat wel gelden en zogenaamde "illegalen" waarvoor dit niet langer het geval is, wordt de wet nu ook aangewend om de rechtzekerheid voor elke burger die in Nederland rondloopt af te schaffen. Door een gat in de wet kunnen Nederlanders en niet-Nederlanders met legale verblijfsstatus voor een simpele overtreding waar een boete van 50 euro op staat, tot maandenlang worden vastgezet.

Dit werd op 1 augustus, net 2 dagen eerder, nog aangeklaagd door rechtsgeleerden die de praktijken van, vooral politie Amsterdam en Utrecht, die zich daarin gesteund weten door het ministerie van justitie, bestempelen als "machtsmisbruik". Precies op de dag dat hierover kamervragen gesteld werden aan minister van Justitie Hirsch Ballin, werden weer twee activisten die zich op hun recht op anonimiteit beroepen, buiten het strafrecht om opgesloten.

Helemaal nieuw is dit fenomeen niet, het meest onrustbarende is het feit dat machsmisbruik in omvang en frequentie sterk lijkt toe te nemen sedert eind 2006.

 Lees verder: Indymedia

Bron: Indymedia