Verslag van de lezing van Marcel Messing

Wo 21 Maart 2007 18:54 | louise | 10951 keer bekeken | 1 reactie | 3 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Ik had me al eerder verdiept in het boek van M. Messing en inhoudelijk kennis gemaakt met zijn gedachtegoed, maar de echte inhoud openbaarde zich pas volledig door en in zijn woorden. Zijn woorden hebben een bijna explosieve power dat in contrast staat met de rustige, vloeiende intonatie van zijn stem. Dat explosieve komt denk ik door de beladenheid van het thema. Dit thema is een oproep aan de toehoorders om wakker te worden, hetgeen tot uiting komt in zijn boodschap die regelrecht voortkomt uit de noodzaak om ons te wijzen op het dreigende zwaard van Damocles dat boven onze hoofden hangt en ons vroeg of laat allen zal treffen.

Gedurende de lezing had ik de gehele tijd het gevoel dat M.Messing van hart tot hart sprak met de gehele (volle) zaal, zich daarbij bijna verontschuldigend voor de ernst van zijn boodschap. Ik weet dat het niet aan mij is de essentie van zijn toespraak weer te geven; niet eens in honderd bladzijden zou ik de inhoud van die 30 minuten van zijn lezing kunnen uitlichten.In zijn lezing voerde Marcel Messing ons door de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde. Hij begon zijn verhaal met de tragische gebeurtenissen rond 11 september die ook deel uitmaken van een groot duistere plan en hetgeen de sleutel vormt om de daaruit voortspruitende "Global War on Terror" beter te begrijpen. Op superieure wijze tilde Messing in zijn lezing het gordijn op, een van de sluiers die voor veel mensen over 11/9 hingen. Hierbij gaf hij als een rode draad door zijn verhaal heen, de ontsluiering van de occulte bloedlijnen en de nauwe bloedbanden tussen de politieke Amerikaanse wereldleiders en het Engelse koningshuis. Het begrip van deze bloedlijnen opent een geheel ander perspectief in onze geschiedenis. Het betreft een elite groep mensen die via een duizenden jaren oude bloedband de wereld regeren. Deze elite groep bestaat uit de machtigste mensen ter wereld, uit de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld zoals: bedrijfsleven, bankiers, militairen, media etc Het is duidelijk dat dit netwerk van geheime genootschappen en geheime groepen niet in een paar jaar of decennia gevormd kan zijn. Hun oorsprong moest tot ver in het verleden zijn wortels vinden. De Sumerische kleitabletten die gevonden zijn in wat wij nu Irak noemen, halverwege de 19e eeuw, getuigen van een ras van ‘goden’ van een andere planeet die geavanceerde kennis naar de aarde brachten en zich vermengden met de mensen om hybride bloedlijnen te scheppen. Deze ‘goden’ worden in de tabletten “Anunnaki” genoemd, wat zich laat vertalen als ‘degenen die van de hemel naar de aarde kwamen’. Vanuit deze bloedlijnen ontstond ‘goddelijk recht der koningen’, het geloof dat slechts bepaalde bloedlijnen een goddelijk gegeven recht was om te regeren.Het is het recht om te regeren van de reptielen ‘goden’, vanwege de hybride genen.de 42 presidenten van de Verenigde Staten behoren allen dit deze groep!!!

De Zuid Afrikaanse Zulu Sjamaan Credo Mutwa vertelde hoe deze mensen, van een menselijke vorm naar een reptielenvorm kunnen transformeren en weer terug.

Deze groep, de Nieuwe Wereld Orde (New World Order), heeft tot doel om een wereld te creëren met één valuta, één leger en een volledig geïntegreerd elektronisch financieel systeem, alles voorzien van een traceerbare RFDI chip en waarbij uiteindelijk iedereen in de toekomst voorzien wordt van een geïmplanteerde microchip. Hun redenering is duidelijk: Wie de wereldheerschappij wil verwerven moet eerst zorgen dat de vrije wil van de mens aan banden wordt gelegd, dat ze niet meer zelf kunnen denken en niet meer zelfbewust handelen. Hun plan is eveneens duidelijk; ons manipuleren door middel van desinformatie. De desinformatie bevindt zich vaak niet op die plaatsen waar men ze zou vermoeden.

We moeten ons realiseren dat de berichtgeving in de gehele wereld al in hun handen is en dat de meeste mensen in wezen al geïndoctrineerd zijn door wat hun door de massamedia wordt voorgekauwd. Daarnaast beschikken ze van andere middelen. Een levenslange elektronische bewaking van de wereldbevolking is niet langer een theorie maar een werkelijkheid!

Sinds 9/11 heeft de Nieuwe Wereld Orde zich opgeworpen als big brother en met de nieuwe RFID (Radio Frequentie Identificatie} en de chips die in snelle opmars zijn, zullen ze spoedig proberen totale toegang krijgen tot ons bewustzijn en hiermee een totale controle over ons kunnen uitoefenen. De tekenen hiervan zijn overal om ons heen te vinden, voor wie ze wilt zien, zoals: Globalisering, het Haarp project, manipulaties met virussen, de Codex Alimentarius, het intensief voorbereiden van internatiekampen in Amerika, Echelon,Chemtrails en de in snelvaart opkomende observatie en controle van het gedrag van burgers door het implanteren van RFDI chips werden door Messing genoemd. We dienen deze tekenen te verstaan en onze ogen te openen voor hun betekenis. Een van deze tekens is het alziende oog van big brother zoals deze is afgebeeld in de topsteen die boven de piramide van een eenddollarbiljet zweeft en de miljoenen elektronische ogen die ons dagelijks bespieden in de vorm van camera’s, satellieten, geavanceerde elektronische systemen, biometrie, en chips.

Het zou te ver voeren om te vertellen welke onderwerpen er nog meer door M.Messing aan bod kwamen en dan in een recordtempo van maar 30 minuten!I

Inhoudelijk is alles terug te vinden in zijn boek ''Worden Wij Wakker?'' Een ding kan je echter niet in zijn boek terugvinden; de liefdevolle uitstraling van zijn persoonlijkheid. Met grote bewondering zag ik hoe deze wetenschappelijke man zichzelf overwon door deze voor hem wezenvreemde moeilijke thema te behandelen om ons te waarschuwen voor wat ons te wachten staat.De tijd van ontwaken is gekomen; sommige hebben al lang genoeg gezwegen, het is nu tijd om je stem te laten horen. hoog tijd dat we onze ogen openen. Messing gaf aan een zekere teleurstelling te voelen voor het feit dat juist in spirituele kringen de neiging heerst om in passiviteit te vervallen en niet tot actie te komen terwijl actie nu juist zo essentieel is.

De kern van boodschap is samen te vatten in enkele zinnen: We worden gemanipuleerd door een gezamenlijke menselijke/buitenaardse machtsstructuur wat, als we niet ontwaken, zal resulteren in het gedeeltelijk tot slaaf maken van het menselijke ras. Toch voegt Messing aan het einde van zijn lezing, nog een andere boodschap toe, een hoopvolle boodschap: Wij zijn de dragers van het licht en het licht wint altijd van de duisternis. Door de zuivere kracht van liefde en mededogen, zelfs voor de wezens die ons proberen vast te ketenen, door onze krachten samen te bundelen, zullen we het kwaad overwinnen. Vol vertrouwen en in het besef dat onze ware essentie grondeloos is, licht en liefde is, en liefde de bron is van al wat is.

Mogen alle levende wezens

In dit wonderlijke heelal

Gelukkig zijn

En in vrede leven.M.Messing

Website van M.Messing 

Bron: luisa

Reacties