Knowledge is power

Di 24 April 2007 23:13 | louise | 2276 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op woensdag 9 mei zal Bart Schermer van het Rathenau instituut zijn proefschrift verdedigen: ''Software agents, surveillance, and right to privacy: a legislatieve framerwork for agent-enabled survellance''. Plaats: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden.
Voorafgaand aan de openbare verdediging zal een mini-symposium worden georganiseerd met de titel: kunstmatige Intelligentie en Opsporing. Het symposium zal aanvangen om 12;30 uur. Locatie is de Grote Collegezaal (C1.31) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Steeenschuur 25, te Leiden.


Dit proefschrift houdt zich bezig met het gebruik van software-agenten voor surveillance doeleinden en de gevolgen die dit kan hebben voor de privacy en vrijheid van de burgers. In het proefschrift wordt gekeken in hoeverre het huidige juridisch kader voor de bescherming van de privacy en de vrijheid in Nederland en de verenigde Staten is toegerust om mogelijke negatieve effecten van het gebruik van software-agenten voor surveillance doeleinden het hoofd te bieden. Voorts worden suggesties gedaan om het juridisch kader te verbeteren en de risico's bij het gebruik van software agenten te minimaliseren.
Bij de bestrijding van terrorisme, (georganiseerde) criminaliteit en de handhaving van de openbare orde wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen. Technologieën en videocamera's', data mining, radio frequency identification, autonome systemen en biometrische identificatie moeten het hoofd bieden aan nieuwe bedreigingen en de veiligheid van de maatschappij helpen vergroten. (?)

Kunstmatige intelligentie speelt een voorname rol bij het bestrijden van information overload. In het kader van dit proefschrift is met name de ontwikkeling van software-agenten relevant. Een software-agent is een intelligent programma dat zonder directe tussenkomst van de mens kan handelen. De voornaamste toepassingen van software agenten in het kader van elektronische surveillance zijn:het verzamelen van data, het ontdekken van nuttige informatie in data (data mining) het houden van geautomatiseerde toezicht op de publieke ruimte en het ondersteunen van beslissingen.

De vraag is: Is het mogelijk om privacy en vrijheid te handhaven wanneer software-agenten in staat zijn om de informaties overload als barrière voor effectieve surveillances te slechten?

Ik hoop om hier op 9 mei antwoord te krijgen en zal zeker verslag brengen.Stellingen behorend bij het proefschrift zijn:

1 In de nabije toekomst zullen software-agenten niet alleen een groeiend aantal surveillance taken over nemen van menselijke agenten, zij zullen hen zelfs voor bepaalde taken volledig vervangen.

2  Zodra software-agenten een echte bijdrage gaan leveren aan een effectieve en efficente surveillance-infrastructuur, vormt hun gebruik een potentiële bedreiging voor de privacy en vrijheid van burgers.

3  Het huidige strafvorderlijke kader houdt op geen enkele wijze rekening met de specifieke eigenschappen van spyware -agenten.

4  Het feit dat het recht op privacy vaker een middel dan een doel is. is noch bevorderlijk voor de privacy noch voor de vrijheid.

5 Over 20 jaar bestaat er geen privacy meer.

6 Over 25 jaar bestaat geen recht op privacy meer.

7  De pro-actieve opsporingsmethoden en controlemaatregelen die worden ingezet bij de bestrijding van het (internationaal) terrorisme zijn een voedingsbodem voor radicalisering.
8   Iedereen heeft wat te verbergen.

9   Sinds 2002 is het uiten van een mening in de politiek van groter belang dan het funderen ervan.

10   Virtuele goederen bestaan niet.
As you can see we have had our eye on you for quitte some time now mister Anderson.....
Agent Smith, The Matrix

 

Literatuur: 'Software agents, surveillance, and right to privacy: a legislatieve framerwork for agent-enabled survellance' B.W. Schermer

Bron: luisa

Reacties

    perfect automated life

    Di 24 April 2007 23:44 | louise |

     


    In het kader van intelligente programma dat zonder directe tussenkomst van de mens kunnen handelen en beslissen!


     http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8879280584361243887&q=smartcard&pr=goog-sl" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" scale="showall">