Toekomstscenario's: Veiligheid versus privacy?

Do 6 September 2007 10:56 | louise | 4177 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezenHoe ziet Nederland er in 2030 uit op het gebied van veiligheid en privacy. TILT heeft al in Januari 2005 in opdracht van het ministerie van BZK twee scenario's geschreven. In de ene staat privacybescherming centraal, terwijl de tweede de wereld schetst vanuit een nadruk op veiligheid. Het resulteert in een extreme maar denkbare toekomstbeeld van een Nederlandse maatschappij waarin de techniek een centrale rol speelt maar ook een maatschappij waarin het begrip ''veiligheid'' de heersende richtinggevende factor is.Techniek

''Techniek ontwikkelt zich snel – en, in elk geval vooralsnog, steeds sneller. Wie de voortschrijding in techniek bestudeert per decennium, zal opvallen dat de sprongen in technische ontwikkeling steeds dichter op elkaar zitten, mede doordat vakgebieden in elkaar overvloeien, waardoor kennis uit aanpalende vakgebieden plotseling geïncorporeerd kan worden. Er lijkt soms zelfs sprake van een exponentiële ontwikkeling in kennis en techniek. Wij gaan in deze studie uit van een voortzetting van deze versnellingstendens, zodat de extrapolatie van huidige technische ontwikkelingen grotere sprongen vertoont dan de andere contexten die wij beschrijven. Op de lezer die niet geheel is ingevoerd in de nieuwste stand van zaken op een bepaald technologiegebied, zullen de scenario’s soms ook als sciencefiction overkomen. Dat is ook onze opzet: voor een technisch toekomstscenario geldt: ‘If it doesn’t sound like science fiction, then it’s probably wrong'' ( TiltVeiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario’s}


lees meer: Toekomstscenario's

Bron: louise