Toekomstscenario's: Veiligheid versus privacy?

donderdag 6 september 2007 10:56 | louise | 4144 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolenHoe ziet Nederland er in 2030 uit op het gebied van veiligheid en privacy. TILT heeft al in Januari 2005 in opdracht van het ministerie van BZK twee scenario's geschreven. In de ene staat privacybescherming centraal, terwijl de tweede de wereld schetst vanuit een nadruk op veiligheid. Het resulteert in een extreme maar denkbare toekomstbeeld van een Nederlandse maatschappij waarin de techniek een centrale rol speelt maar ook een maatschappij waarin het begrip ''veiligheid'' de heersende richtinggevende factor is.Techniek

''Techniek ontwikkelt zich snel – en, in elk geval vooralsnog, steeds sneller. Wie de voortschrijding in techniek bestudeert per decennium, zal opvallen dat de sprongen in technische ontwikkeling steeds dichter op elkaar zitten, mede doordat vakgebieden in elkaar overvloeien, waardoor kennis uit aanpalende vakgebieden plotseling geïncorporeerd kan worden. Er lijkt soms zelfs sprake van een exponentiële ontwikkeling in kennis en techniek. Wij gaan in deze studie uit van een voortzetting van deze versnellingstendens, zodat de extrapolatie van huidige technische ontwikkelingen grotere sprongen vertoont dan de andere contexten die wij beschrijven. Op de lezer die niet geheel is ingevoerd in de nieuwste stand van zaken op een bepaald technologiegebied, zullen de scenario’s soms ook als sciencefiction overkomen. Dat is ook onze opzet: voor een technisch toekomstscenario geldt: ‘If it doesn’t sound like science fiction, then it’s probably wrong'' ( TiltVeiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario’s}


lees meer: Toekomstscenario's

Bron: louise
Externe link: http://www.yayabla.nl

 Quote

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite, de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.
Peter McWilliams