Provincies kiezen voor alternatieve transportbrandstoffen

Wo 7 Maart 2007 10:59 | louise | 2912 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De provincies gebruiken aardgas, biogas en bio-ethanol als brandstof in (vracht)auto’s en bussen. Door het gebruik van deze alternatieve brandstoffen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van broeikasemissies. Dat is één van de conclusies uit de vandaag uitgekomen publicatie “Op weg met aardgas en biobrandstof”, resultaat van een onderzoek van adviesbureau DHV in opdracht van het Interprovinciaal Overleg IPO.

In Nederland zijn provincies samen met gemeenten en marktpartijen al enige tijd bezig met projecten om het gebruik van alternatieve transportbrandstoffen op gang te helpen. Zo rijden er in Gelderland al bussen op aardgas en voert de gemeente Breda tests uit met biodiesel. De provincie Zuid-Holland heeft 18 dienstauto’s laten ombouwen naar aardgas. In Friesland worden in maart 2007 twee schone tankstations gerealiseerd waar men aardgas en biobrandstoffen kan tanken, en in Leeuwarden kunnen schone voertuigen gratis parkeren. De provincie Utrecht wil in vier jaar tijd acht aardgasvulpunten realiseren en stelt hiervoor 3,6 miljoen euro beschikbaar. De provincies die actief zijn op dit gebied werken samen en wisselen kennis uit. Ook het landelijke beleid helpt daarbij een handje, bijvoorbeeld via inzet van energietransitie-Platform Duurzame Mobiliteit en SenterNovem, het duurzaamheids- en innovatieagentschap van de Rijksoverheid.

De provincies willen hun initiatieven graag voortzetten en verder uitbreiden. Om effectief beleid te kunnen voeren is het echter ook nodig dat de landelijke overheid het stimuleringsbeleid intensiveert. De provincies hebben daarom vandaag in een brief het nieuwe kabinet gevraagd om (samen met hen) een steunregeling of garantiefonds op te zetten om investeringsrisico’s voor multi-fuel vulstations af te dekken. Bij een multi-fuel station kan naast benzine ook bio-gas, aardgas, bio-ethanol en biodiesel getankt worden Ook vragen de provincies het kabinet een stabiel en stimulerend accijnsbeleid voor alternatieve brandstoffen te voeren. Dat betekent behoud van een gunstig belastingtarief voor aardgas en invoer van lagere accijnzen voor schone biobrandstoffen. Zij vragen het kabinet daarbij rekening te houden met duurzaamheidscriteria en een systeem voor certificering op te zetten.


Meer informatie bij Joyce Klink
Telefoonnummer (070) 888 1231
Contact per e-mail: Klik hier

Bron: IPO