SP: Stop eindelijk met het treiteren van klokkenluider Spijkers

Za 28 Oktober 2006 01:24 | Truthseeker | 6582 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

27-10-2006 • SP-Kamerlid Krista van Velzen wil opheldering van staatssecretaris Van der Knaap (CDA, Defensie) over de afhandeling van de klokkenluiderszaak Spijkers. Maatschappelijk werker Fred Spijkers werd ontslagen nadat hij weigerde te liegen over de ware toedracht van een dodelijk mijnongeval. Vervolgens werd hij getreiterd en bedreigd. Uiteindelijk erkende Defensie dit wangedrag, werd Spijkers geridderd en is een schadevergoeding betaald. Toch is er geen sprake van een ‘happy end’ omdat de afhandeling schandalig slecht verloopt.

Vier jaar geleden kreeg Krista van Velzen na lang aandringen staatssecretaris Van der Knaap zo ver om een streep onder de zaak te trekken. Hij bood zijn excuses aan, liet Spijkers ridderen, keerde een schadevergoeding uit en beloofde belastende documenten te rectificeren. Maar de afhandeling verloopt hoogst onbevredigend. Van Velzen wil dat er nu eindelijk schoon schip gemaakt wordt. “Van der Knaap moet zijn afspraken nakomen en nog in deze kabinetsperiode de zaak afronden.”


Fred Spijkers ontvangt de Rooie Reus Prijs

Van Velzen: “De afhandeling van de zaak Spijkers gaat helemaal niet goed. Hij heeft een lintje ontvangen, maar dat is ‘t dan ook wel. Tegen alle afspraken in heeft hij een belastingaanslag van een miljoen euro ontvangen. Hoewel de staatssecretaris mij een jaar geleden beloofd heeft dit snel op te lossen is deze aanslag nog steeds niet vernietigd.”

Spijkers zit ook nog steeds zonder inkomsten terwijl hij recht heeft op wachtgeld. Daarnaast is vanuit Defensie eenzijdig besloten alle relevante documenten voor 70 jaar achter slot en grendel te doen. Van Velzen: “Dit is gewoon een doofpot-actie. Zo kunnen 7 decennia lang geen lessen worden getrokken en geen mensen aangesproken worden op hun misdragingen.”

“Er moet volledige openheid komen, de beerput moet open. Spijkers mag niet worden gegijzeld met een belastingaanslag. Zo ga je niet met fatsoenlijke klokkenluiders om. Luistert de staatssecretaris hier opnieuw niet naar, dan wordt het tijd dat de Kamer haar klauwen laat zien.”

Onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer publiceerde vandaag zijn boek ‘Een man tegen de Staat’, een reconstructie van het klokkenluiderschandaal. Hij stelt dat er nooit een einde aan de affaire is gekomen. “Sinds november 2002 ging staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap 20 maal in de fout door Kamervragen onjuist of met halve waarheden te beantwoorden. Hij geldt als de onbetwiste kampioen als het gaat om het voorliegen van zijn parlementaire collega's.”

Van Velzen gaat staatssecretaris Van der Knaap dinsdag aan de tand voelen over deze zaak.

Zie ook:

Defensie door de knieën: eerherstel voor Spijkers!

Oud-defensiemedewerker Fred Spijkers winnaar Rooie Reus-prijs 1999

"Dood aan de klokkenluider"

Bron: SP
Bron: SP