Geboorte van de New Age grootste gevaar dat de kerk kent

Za 25 Maart 2006 16:49 | Frank | 5464 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen
De geboorte van de New Age vond aldus plaats in de engelenwereld. Het enige verschil met toen is dat Lucifer intussen ook de mens voor zijn plannen heeft weten te rekruteren toen hij hem overhaalde te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, en wel met de valse belofte (een echte New Age streek): indien gij eet van deze boom zult gij Gods gelijke zijn.

Daar onder de boom van kennis van goed en kwaad deed de mens voor het eerst handjeklap met de samenzweerder lucifer om God te onttronen. Sindsdien loopt dit samengaan met de opstandige engelen als een rode draad door de hele wereldgeschiedenis tot op de dag van vandaag.

In die zin kunnen we de val van het eerste mensenpaar de geboorte van de New Age op aarde noemen.

De zonde in het paradijs was in feite Satansdienst, Satansaanbidding : een knieval voor de onderwereld, die we in onze dagen in de vrijgevochten opvattingen van de moderne maatschappij en in de alom opduikende Satanskerken tot voltooiing zien komen.

De New Age werd vanuit de hemel door de gevallen engelen naar de aarde gebracht.

In hun talrijke boekenuitgaven en geschriften maken de promotors van de New Age, in het zicht van de overwinning, er intussen geen geheim meer van dat lucifer hun leider is: David Sprangler, een van de belangrijkste huidige leiders van de New Age, schrijft in een van zijn talrijke boeken :

“Lucifer werkt in ieder van ons om ons in een toestand van volmaaktheid te brengen. Wanneer we een nieuw tijdperk binnengaan, het tijdperk van de volmaaktheid van de mens, zal ieder van ons op de een of ander wijze het punt bereiken dat ik als een toewijding (initiatie) aan Lucifer bestempel. Deze toewijding is de bijzondere toegangspoort waar het individu doorheem moet om volledig in de tegenwoordigheid van het licht en de volmaaktheid van Lucifer te komen.”

De gevolgen van deze Satansdienst werden al snel catastrofaal voor de nakomelingen van het eerste mensenpaar. Al het denken en streven van de mensheid was steeds meer gericht op het boze gericht.

Slechts een kleine rest rechtvaardigen bleef God trouw en bleef behouden in de Ark van Noe toen God de zuiverende wateren deed neerkomen op het verdorven mensengeslacht.

Op gelijke wijze maakt de New Age gebruik van de angst van de moderne mens voor economische regressie, milieuvervuiling, hongergebieden, het verlangen van de volken naar soevereine zelfbeschikking en door de mensen voor te houden dat zij uit eigen kracht de van angst bevrijdende supermensstatus kunnen bereiken via yoga, transcendente meditatie, psychetrainingen, cursussen voor managers enz.

Vervolgens maakte hij gebruik van het verlangen van mensen naar macht. Hij was de eerste veldheer van de geschiedenis die met een georganiseerd leger geheel de toen bekende wereld veroverde. Zijn macht groeide naarmate hij in de chaos van de strijd als redder van de mensen optrad.

Hetzelfde zien wij nu gebeuren rond de strijd in Joegoslavië, waar de macht van de V.N groeit naarmate het vechten voorduurt.

Het is in dit verband verstandig te bedenken dat de international organisatie van de V.N en met name de V.n zelf door de achter de New Age schuilgaande machtscentra werden opgericht en worden gefinancierd.

Het uiteindelijke doel van de New Age machtscentra is een zogeheten “Novus ordo saeculorum” een nieuwe wereldorde annex een nieuwe wereldreligie: De religie van de mens, waarin al de bestaande religies worden opgelost en waarin de nieuwe wereldleider: de Maitreya als mens-god zal worden vereerd---De Maitreya, die reeds op 25 april 1982 via paginagrote advertenties in de wereldpers werd aangekondigd: de valse profeet zoals de Apostel Johannes hem in zijn apocalyptisch visioen heeft gezien en voorzegd. Zijn religieuze oppermacht zal de Maitreya slechts kunnen uitoefenen wanneer de poten onder de stoel van Petrus zullen zijn weggeslagen---

Gelukkig zij die in het uur van beproeving trouw zullen blijven aan de heilige Vader en met hem in de traditionele moraal leer verbonden bisschoppen.


OKE Ga maar weer shoppen!
Bron: dewaarheid.nl (de site gaat weg binnenkort!)

Reacties

    Ja dan moet het wel waar zijn

    Za 25 Maart 2006 16:55 | Frank |

    De waarheid.nl, dan moet het wel waar zijn