Out of the Blue - Review

Za 3 Februari 2007 12:11 | Truthseeker | 6426 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Onderstaand een verslag van de ongeveer anderhalf uur durende documentaire "Out of the Blue". Te zien via google video of te downloaden als torrent in verschillende kwaliteit.

Geschreven door DizzyDizzer op fokforum.

Introductie

De reden voor het schrijven van dit verslag is vanwege het feit dat deze documentaire in mijn ogen een van de betere UFO documentaires is die helaas door te weinig mensen wordt bekeken. Dat is inclusief bepaalde lieden op dit forum die altijd in een ontkennende toestand reageren op alle UFO literatuur. Een aantal daarvan, zonder namen te noemen, beweert dan vervolgens de documentaire te hebben gezien maar spreken er met geen woord over. Doordat ik het sterke vermoeden heb dat dit soort mensen helemaal niet kijken naar dit soort documentaires en dit ook helemaal niet willen, maar vervolgens wel door willen gaan met het ontkennen van allerlei feiten, kwam ik op het idee om het dan maar op deze manier te presenteren. Met daarbij de hoop dat "nieuwkomers" of oprecht geïnteresseerden die meer van deze materie willen weten nieuwsgierig genoeg gemaakt worden om de documentaire ook daadwerkelijk te bekijken en misschien zelfs hierdoor nog meer van het onderwerp willen weten om vervolgens op zoek te gaan naar meer informatie. Deze documentaire bevat simpelweg zoveel goede informatie met bronnen van een zodanige status (militairen, wetenschappers, astronauten, piloten en allerlei andere hooggeplaatste personen die geen enkel belang bij hebben om fabeltjes te vertellen) dat we niet langer kunnen ontkennen dat het UFO fenomeen een realiteit is, dat met betrekking tot sommige UFO incidenten, zoals ook een van de conclusies is die op een gegeven moment wordt getrokken, een buitenaardse afkomst de enige optie is die overblijft. Laten we deze optie dan op zijn minst in het vervolg serieus nemen in plaats van af te doen als 'onzin' of 'onmogelijk'. Je kan natuurlijk ook (wat ik beter zou vinden) onderstaand verslag niet lezen, meteen de hele documentaire bekijken zodat je van alles wat deze documentaire te bieden heeft op de hoogte bent, want ik heb lang niet alles genoteerd wat er in te zien is. Dit verslag is bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken zodat ze de documentaire bekijken.

Niet elke zaak die aan bod komt heb ik uitvoerig beschreven. Voor de ene zaak heb ik wat meer moeite gedaan dan de andere zaak. Voor elke zaak geld dat er erg veel informatie over te vinden is. Het is aan de lezer om, mits er genoeg motivatie is/ontstaat, tijd en moeite te steken in het vergaren van kennis. Het UFO onderwerp is na meer dan 60 jaar verzamelen van kennis en bewijzen enorm complex en groot. Meteen op de hoogte zijn van hoe het allemaal in elkaar steekt gaat niet van de een op de andere dag. De meeste mensen die zichzelf sceptici noemen, maar in werkelijkheid niets anders zijn dan ontkenners, zijn van het soort die op fora verschijnen om elke zaak proberen te ontkennen of af te doen als oninteressant. Het zijn zij die nooit de moeite zullen nemen om zich in de feiten te verdiepen en waarvoor ik de moeite heb gedaan om een en ander van deze documentaire zwart op wit te zetten. Zodat als zij commentaar willen leveren, met wat beters moeten komen dan enkel loze kreten en simpele oneliners. Deze actie is waarschijnlijk eenmalig. Tijd om te beginnen met de documentaire.

Out of the Blue

Het begint allemaal met een formule van ene Dr. Amir Aczel die verder gaat dan de formule van Drake en een uitgbereider en gedetaileerdere formule is dan de Drake-formule van 1961. Deze man heeft een boek geschreven; 'Why there muste be intelligent life in the Universe'. Het gaat, zoals de naam al zegt, over waarom er wel intelligent leven moet bestaan in het universum. De Drake-formule gaat alleen over ons melkwegstelsel. De berekening van Azmir geldt voor het (voor ons tot nu toe) zichtbare universum, waarbij het gaat om biljoenen melkwegstelsels en biljoenen sterren. Door middel van deze wetenschappelijke formule voor kansberekening kom je uit op een 100 % kans op geavanceerde beschavingen elders in het universum.

P (life on at least one planet outside the earth) =
1 - (0.99999999999995)
^30,000000000000000000000000
= a number indistinguishable from
1

Vervolgens zie je Dr. Bernhard Haisch, astrofysicus, aan het woord. Hij geeft kort wat uitleg over sterren en planeten en waarom men tegenwoordig optimistisch is v.w.b. het vinden van leven elders in het universum.

Al snel komen enkele indrukwekkende UFO waarnemingen aan bod. Met krantenkoppen als: 'Planes Hunt Sky Discs' & 'Scientists spot cosmic paradox' & 'CIA admits Government Lied About UFO Sightings'. Ook krijgen we meteen wat videobeelden van UFO's te zien (natuurlijk het minst interessant van zo een documentaire als het gaat om bewijsmateriaal, deze vermelding slechts om een beeld te geven wat er zoal te zien is in deze documentaire).

(Vanaf 4 minuut 13)
27 Juli 1952, Washington D.C.: Generaal John Samford van de Amerikaanse Luchtmacht is te zien die een toespraak houdt over het UFO onderwerp. Hij zegt min of meer kort samengevat het volgende. Sinds 1947 (dus binnen 5 jaar tijd) ontvingen we tussen de 1 en 2000 meldingen. Een bepaald percentage van deze meldingen, gemaakt door geloofwaardige getuigen, hebben ongelooflijke dingen gezien. Het is deze groep observaties die wij proberen op te lossen.

In deze documentaire worden onverklaarbare zaken gepresenteerd van over de gehele wereld, 50 jaar tegenstrijdigheden en ontkenningen onderzocht, en mogelijke redenen gepresenteerd voor de geheimhouding.

{De tijdstippen die worden aangegeven hebben betrekking op de video van de eerste link naar de videosite van google.}

Vanaf 6 minuut 40:
Het eerst gepresenteerde UFO incident: "The Phoenix Lights"
Een van de meeste bekende voorvallen waarbij veel getuigen aanwezig waren. Het begon op de avond van 13 mei 1997. Deze waarneming, waar duizenden mensen getuige van waren, verscheen in diverse media, zelfs CNN. Deze avond werden meerdere UFO's gezien. Michael Tanner, UFO onderzoeker, ontving ongeveer 800 meldingen van ooggetuigen. Tussen kwart over 8 en kwart voor 9 's avonds werd een enorm object op verschillende hoogtes dwars door het centrum van Paradise Valley gesignaleerd, geleid door een formatie orbs die duidelijk zichtbaar waren over het grootste gedeelte van het gebied.
Er komen enkele ooggetuigen aan het woord, na aanleiding hiervan beschikken we over de volgende gegevens: geschatte grootte ongeveer 5000 voet / anderhalf kilometer lang. Doordat het object de sterren blokkeerde was er een vorm zichtbaar, een perfecte V-vorm. Deze is te zien op de verschillende filmbeelden.

Vanaf 8 minuut 31:
Beelden van de originele live uitzending van 14 mei 1997. Bij verschillende instanties is navraag gedaan door journalisten, maar men wist niet meteen met een verklaring te komen. Deze moest nog bedacht worden. Uiteindelijk hadden ze dan wat bedacht en werd de officiële verklaring; flares. Volgens de vele getuigen onmogelijk. Aan de hand van de vele verhalen en omschrijvingen wordt duidelijk waarom. Zoals eerder vermeld, ging het niet alleen om lichtjes, maar om een object, doordat heb object de sterren op de achtergrond blokkeerde was de vorm zichtbaar. Ook aan de hand van overige getuigenverklaringen is het duidelijk dat het om een gigantisch groot tastbaar object gaat.

Vanaf 12 minuut 02:
(Gemeente)raadslid Frances Emma Barwood werd benaderd door een verslaggever vanwege het gebrek aan respons van overheidsinstanties. Verslaggevers kregen nergens antwoord op vragen. Er werd ze zelfs verteld dat ze er niet over zouden praten. Dat er niks was gebeurt.

Vanaf 12 minuut 36:
Vanwege toenemende druk kwam Gouverneur Fife Simington met een persconferentie, 's morgens 19 juni 1997: Op TV nog oprecht bloedserieus te zien, beloofde een volledig onderzoek en zou dit incident tot op de bodem laten uitzoeken. Maar vreemd genoeg hield hij later diezelfde dag al in de middag een onaangekondigde live persconferentie om aan te kondigen dat ze de oorzaak hadden achterhaald m.b.t. de Phoenix Lights. Vervolgens zie je een persoon in een kostuum met een alienmasker het podium betreden om het hele incident compleet belachelijk te maken. Dit past absoluut niet bij de beelden waar hij 's ochtends nog serieus aan het woord is. Dat betekende dus geen volledig onderzoek zoals was beloofd maar in plaats daarvan het beledigen van duizenden ooggetuigen.
Ik citeer:
"And this just goes to show that you guys are entirely too serious." En daarmee was de zaak dan blijkbaar afgedaan. Respectlozer kan niet. De getuigen walgen begrijpelijk van deze vertoning. Zij komen hierover ook aan het woord. Alsof de vele getuigen stuk voor stuk gekken zijn. Toch bleef men aandringen bij allerlei overheidsinstanties en militaire instanties, maar niemand wilde erover praten. Tegen alle logica in werden geen getuigen ondervraagd en ze zeiden dat het niet gebeurd was of dat het ze niet aanging. Frances Emma Barwood komt nog een keer aan het woord en vraagt zich terecht af waar men zo bang voor is en slaat vervolgens de spijker op de kop.

Vanaf 14 minuut 12:
De militaire betrokkenheid in de UFO kwestie dateert al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het begon met de waarnemingen door luchtmachtpiloten die lichtgevende 'orbs' (orb=bolvormig iets) zagen die de naam "foo-fighters" kregen. Zij vlogen mee met vliegtuigen tijdens missies waarna ze plotseling zeer snel wegsnelden. Soms cirkelden ze om vliegtuigen heen, intelligent vlieggedrag waar wij zelfs vandaag de dag niet de kennis voor hebben om zulke vliegende toestellen te maken.

Vanaf 14 minuut 27:
Stanton T. Friedman aan het woord over deze foo-fighters (nucleair fysicus/UFO onderzoeker). Citaat: "Ze cirkelen om alles wat we hebben vliegen. Dat vreemde vlieggedrag is inclusief de mogelijkheid om erboven te zweven, snel naar beneden te zakken en weer omhoog, typisch zonder geluid, zonder duidelijke motoren, zonder vleugels, zonder uitstoot. Dat konden we 50 jaar geleden simpelweg niet."

Vanaf 14 minuut 48:
Krantenkop: "Discs Baffle Science as Reports Pour In - Saucers Seen by Hundreds in 28 states" – L.A. Times, zomer 1947. Deze ‘orbs’ werden gespot door piloten, locale autoriteiten en burgers wereldwijd. In beeld verschijnen nog enkele interessante krantenkoppen uit die tijd.

Vanaf 15 minuut 03:
Het bekende Rosswell incident wordt besproken. Met aan het woord luitenant-kolonel Philip J. Corso (Chief of foreign technology, Pentagon, gepensioneerd). Deze direct betrokkene onthult dat de weerballon-verklaring een cover-up betreft, ter vervanging voor het crashen van een buitenaards voertuig. Hij legt uit waarom er een cover-up werd verzonnen. Verder zal ik hier niet al te veel over uitweiden omdat dit een van de meest besproken en meest bekende incidenten is in de UFO-logie (zie link naar vertaald artikel uit het Disclosure Project). Dat doet deze documentaire overigens ook niet, het gaat hierbij meer om het doofpotbeleid nog maar eens te onderstrepen, zoals het volgende zal aantonen.

Vanaf 16 minuut 01:
Er wordt een officieel document (vrijgekomen via de FOIA – Freedom Of Information Act) getoond van generaal Twining en bewijst de cover-up. Citaat uit het (voormalig) geheim memorandum –
a. "The phenomenon reported is something real and not visionary or fictitious".
b. "There are objects probably approximating the shape of a disc, of such appreciable size as to appear to be a large as man-made aircraft."

Vanaf 16 minuut 30:
"In dit chaotische klimaat en in een poging om de Amerikaanse krijgsmacht te reorganiseren, drukt president Harry Truman de 'National Security Act' erdoorheen. Deze wet bouwde de structuur voor de ‘nationale veiligheid’. Onder andere om de National Security Council en de Central Intelligence Agency op te richten."

Vanaf 16 minuut 50:
Richard M. Dolan aan het woord (auteur/historicus): Hij verteld over de creatie van een structuur die het mogelijk maakt om bepaalde zaken geheim te houden. De National Security Act van 1947 verklaart hoe hierdoor een ‘staat binnen een staat’ ontstaat.
Vanaf 17 minuut 17:
Besproken wordt een (voormalig) topgeheim memorandum , geschreven in 1950 door Wilbert Smith (ook weer vrijgekomen via de FOIA): deze bewijst de mate van geheimhouding opgelegd door de Amerikaanse overheid betreffende het UFO fenomeen en wordt duidelijk aan de hand van dit memorandum.
Een citaat hieruit:
a. The matter is the most highly classified subject in the US Government, rating even higher then the H-bomb.
b. Flying saucers exist.
c. Their modu operendi is unknown but concentrated efforts is being made by a small group headed by Doctor Vannevar Bush.
d. The entire matter is considered by the United States authorities to be of tremendous significance.

Vanaf 18 minuut 06:
Luitenant Graham Bethune , oud-gezagvoerder van de Amerikaanse marine aan het woord over zijn ontmoeting met UFO’s. Bij het klikken op zijn naam kom je terecht bij een uitgebreid verslag van zijn getuigenis naar het Nederlands vertaald. Aan de hand van zijn waarneming is er duidelijk sprake van intelligent vlieggedrag. Meteen na de landing werd hij verhoord door meerdere officieren van de inlichtingendienst van de marine. Hem werd bevolen nooit over dit incident te spreken.
De identiteit van de groep verantwoordelijk voor de geheimhouding rondom het UFO onderwerp, werd verscheidene maanden later onthuld aan luitenant Bethune in een conversatie met een officier van de inlichtingendienst van de marine. Luitenant Bethune legt vervolgens uit hoe het in zijn werk gaat. Conclusie over de identiteit: MAJIC oftewel Majestic 12 , welke in de loop der tijd vast en zeker al meerdere malen van naam is gewijzigd.

Vanaf 20 minuut 06:
Hier gaat het over een van de veelgebruikte argumenten van sceptici om de realiteit van UFO’s te ontkennen i.v.m. de reistijd vanwege de lange afstanden. Een hoop standaard blabla waarvan iedereen waarschijnlijk wel op de hoogte is die ik hier niet zal noteren, ik ga meteen over naar het meest interessante gedeelte.

Vanaf 24 minuut 50:
Micheal Lindemann (onderzoeksjournalist): "Wetenschappers die werken voor NASA , de U.S. Luchtmacht, Britisch Eurospace en andere instanties zijn vastbesloten erachter te komen hoe sterrenreizen mogelijk is. Ze hebben al besloten dat het mogelijk is. De enige vraag die ze nog hebben is Hoe?"

Vanaf 26 minuut 00
De UFO sighting van astronaut Gordon Cooper, waarbij hij het heeft over een typische 'saucer shaped' object. In 1955 toen hij gestationeerd was op Edwards Luchtmachtbasis was hij getuige van een gebeurtenis welke nog steeds een mysterie is. Hij had de leiding over het filmen op een facaliteit voor precisie-landingen voor F68 gevechtstoestellen. Plotseling vloog een schotelvormig object direct over de camera. Drie landingsgestellen kwamen uit het object en het landde op de bodem van een opgedroogd meer. Nadat het object enige tijd werd gefilmd trokken de landingsgestellen weer in en vertrok het met hoge snelheid. Cooper liet de filmopnames van het vreemde object ontwikkelen. Tegen de tijd dat het terug kwam na de ontwikkeling had Cooper het incident gemeld bij diverse instanties. De opname moest naar Washington worden gevlogen. Hierna heeft hij er nooit meer wat van gezien of gehoord. Hij legt ook uit dat hij er met niemand meer contact over op kon nemen binnen het militaire apparaat of bij de overheid wanneer het gaat om zaken die als topgeheim zijn geclassificeerd.

Vanaf 28 minuut 24
Dr. Edgar Mitchell aan het woord (Apollo 14 astronaut): Hij is nooit direct getuige geweest van een UFO waarneming, maar kent wel persoonlijk mensen binnen 2 verschillende overheidsinstanties die hebben verklaard close encounters te hebben gehad tijdens hun officiële taken en dat is nog niet alles. Hieronder volgt een stuk uit het artikel van de website ufowijzer:

"Een aantal mensen die ik ken en claimen dat ze in die posities zijn geweest, zijn voormalige geheime dienst-, militaire-, overheidsmensen, en enkele aannemers die in de beginjaren als officiële taak hadden om het te onderzoeken en er daardoor van weten. Deze mensen werden in die tijd door grote beperkingen en hoge betrouwbaarheidsverklaringen ervan weerhouden om het grote publiek hierover te vertellen. Het lijkt erop dat die periode allang voorbij is, maar ze staan nog steeds onder deze veiligheidsrestricties of ze denken dat ze hier nog onder vallen."
Ook hij verteld over de strenge maatregelen i.v.m. de geheimhouding. Iets dat bij elke zaak steeds weer terugkeert.

Vanaf 29 minuut 29:
Luitenant Robert Jacobs aan het woord (Photo-optical Inst. Officer USAF) over zijn encounter. Hieronder volgt weer een stukje uit een artikel op ufowijzer.nl over zijn getuigenis:

Professor Jacobs is een gerespecteerde professor aan een grote universiteit in de Verenigde Staten. In de jaren zestig was hij in dienst van de luchtmacht. Hij was de dienstdoende officier optische instrumenten en zijn werk was het filmen van de proefnemingen van de ballistische raketten die gelanceerd werden vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië. Gedurende een test in 1964 van de eerste raket die ze filmden, legden zij de beelden vast van een UFO die naast de raket meevloog. Hij vertelde dat het leek als twee borden op elkaar met een ronde pingpongbalachtige structuur er bovenop. De film liet zien dat vanuit de balvorm een lichtstraal werd gericht op de raket. Dat gebeurde vier maal uit vier verschillende posities terwijl de raket op een hoogte van zo’n 100 kilometer vloog met een snelheid van 18.000 tot 22.000 kilometer per uur. De raket tuimelde uit de ruimte en de UFO verdween. De volgende dag werd hem de film getoond door zijn leidinggevende en werd hem verteld er nooit meer over te praten. Zijn leidinggevende zei: "Als ze er ooit over beginnen, dan zeg je maar dat het laserstralen waren." Professor Jacobs vond dat maar raar omdat de laser in 1964 nog in het ontwikkelingsstadium zat, maar hij ging akkoord en sprak er meer dan 18 jaar niet over.

Het is aan te raden om dit stuk in de documentaire te bekijken, het is zonde om te zien hoe elke keer weer die geheimhoudingsplicht wordt opgelegd waardoor wij al zo lang onwetend worden gehouden.

Vanaf 34 minuut 10:
Een ander incident waarbij nucleaire raketten waren betrokken gebeurde 3 jaar later bij Malmstrom Luchtmachtbasis in Montana. Deze lokatie heeft de grootste raketbasis ter wereld.

Luitenant-Kolonel Robert Salas , toen werkzaam als raketlanceringsofficier, verteld over dit incident. Hieronder weer een stuk van ufowijzer die meteen als perfecte inleiding fungeert voor wat hij zoal te vertellen heeft:

Kapitein Salas behaalde zijn getuigschrift aan de Air Force Academy en werkte zeven jaar in actieve dienst, van 1964 tot 1971. Hij had ook betrekkingen bij Martin Marietta en Rockwell en was 21 jaar in dienst bij de FAA. Bij de luchtmacht was hij een luchtverkeersleider en een raketlanceringsofficier alsook een technicus aan de Titan 3 raketten. Hij getuigt over een UFO-incident op de morgen van 16 maart 1967 waarbij op twee lanceerinrichtingen 16 atoomraketten tegelijkertijd op non-actief gingen, terwijl de beveiliging UFO’s boven de lanceerinrichtingen waarnam. De beveiligingsmensen konden deze objecten niet identificeren ondanks dat ze ongeveer 10 meter van hen af waren. De luchtmacht startte een uitgebreid onderzoek naar deze incidenten, maar kon geen enkele oorzaak vinden. Tijdens een ondervraging betreffende het incident eiste een officier van de Air Force Office of Special Investigations (AFOSI) hem een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en liet hem weten dat het hem verboden werd om over het voorval te praten, zelfs niet met collega’s of zijn familie. Tijdens de Koude Oorlog werd er door de leiding over kleine technische afwijkingen openlijk gesproken, maar dit incident kwam nooit aan de orde en tot de dag van vandaag denkt kapitein Salas dat dat zeer ongewoon was.
Nu sla ik een groot gedeelte van dit voorval over omdat ik denk dat ik het belangrijkste al heb vermeld, maar er wordt veel meer gepresenteerd in deze documentaire aan ondersteunend bewijsmateriaal die zeker de moeite waard is om zelf even te bekijken. Wat overigens voor de hele documentaire geld.

Vanaf 40 minuut 32:
Niet iedere overheid kiest ervoor om het bestaan van UFO’s te ontkennen. Sinds de val van het communisme in 1989 is informatie over UFO’s veel toegankelijker geworden in Rusland.

Vanaf 41 minuut 00:
Een Russische astronaut Pavel Popovich verteld over zijn ontmoeting vergezeld van meerdere getuigen, een delegatie van wetenschappers. Hieronder zijn getuigenis

Ik persoonlijk, had slechts één ontmoeting met iets onbekends, iets dat we niet konden verklaren. Het was in 1978, toen we van Washington naar Moskou vlogen. We vlogen op een hoogte van zo’n 10 kilometer en plotseling, toen ik door het raam keek, zag ik iets vliegen zo’n 1500 meter boven ons met een parallelle koers. Een gloeiende witte gelijkzijdige driehoek, als een soort zeil. Terwijl wij een snelheid hadden van 600 mijl p.u. had de driehoek een snelheid van 900 mijl p.u. en het haalde ons dus in. Ik riep om de aandacht van de passagiers en de rest van de bemanningsleden. We probeerden uit te vinden wat het was, maar alle pogingen om het te identificeren als iets bekends mislukte uiteindelijk. Het object leek op een UFO en het bleef ongeïdentificeerd. Het leek niet op een vliegtuig, omdat het een perfecte driehoek was en geen enkel vliegtuig had zo’n vorm in die tijd.

Vanaf 43 minuut 18:
Tijdens de ruimtewedloop in eind jaren 50 en begin jaren 60 ervaarden ook de Russen verscheidene UFO waarnemingen.
Tegen de jaren 70 begonnen het militaire apparaat van Rusland het onderwerp serieus te nemen. De stroom van informatie bereikte een zodanig niveau dat men er niet langer omheen kon. Er werd veel geld gestopt in grondig UFO onderzoek. Na 8 maanden werd het duidelijk dat er echt ‘iets vreemds’ aan de hand was.

Vanaf 46 minuut 14:
Een Russische Kolonel waarvan ik de naam helaas niet kan verstaan of vinden op google aan het woord over zijn waarneming toen hij in een commercieel vliegtuig vloog, samen met 100 passagiers. Zij namen een bolvormig object waar. De bol kon ter plekke verdwijnen en weer verschijnen, op een plaats blijven hangen en het leek het vliegtuig te begeleiden. Dit ging zo ongeveer een uur lang door. Pas bij de daling naar het vliegveld verloren ze het object uit het zicht.

Vanaf 47 minuut 34:
Het volgende incident gebeurde in Engeland, Bentwaters. Het gaat over het welbekende ‘Rendlesham Forest’ incident. Deze zaak is ongetwijfeld een van de best gedocumenteerde en meest indrukwekkende militaire ontmoetingen met UFO’s. Het incident vond in december 1980 plaats over een periode van 3 dagen. Rendlesham Forest is een groot pijnbomen bos ten oosten van Ipswich, in Suffolk. Vlakbij zijn de tweeling basissen van de NATO luchtmacht, RAF Bentwaters, en RAF Woodbridge; toendertijd werden beide basissen namelijk geleasd door de luchtmacht van Amerika. Verscheidene UFO incidenten, inclusief meerdere getuigenwaarnemingen door militair personeel, sporen in de grond en radioactieve sporen werden gemeld vanuit Rendlesham Forest. Volgens de omschrijving van USAF veiligheidsbemanning die op die momenten dienst hadden werd het object omschreven als “metaalachtig in verschijning en driehoekig/piramide-achtig van vorm, ongeveer 2-3 meter bij de basis, het verlichtte het hele bos met een indringend wit licht en had een pulserend rood licht op de top en een rij blauwe lichten onder aan de basis.

Vanaf 47 minuut 47 is de originele geluidsopname te beluisteren, opgenomen door Luitenant-Kolonel Charles Halt. Ik citeer met een vrije vertaling:
- "Er is geen twijfel mogelijk, er is een vreemd rood flitsend licht voor ons."
- "Ja, het is geel"
- "Ik zag er ook een gele tint in"
- "Vreemd"
- "Het lijkt erop dat het een beetje deze kant begint op te bewegen"
- "Ja, het is nu feller dan het was"
- "Geel"
- "Het komt deze kant op. Het komt zeker deze kant op"

N.a.v. rapporten voor een mogelijk neergestort toestel werden 3 mannen naar de plek gestuurd ter inspectie. Beveiligingsofficier van de (Amerikaanse) luchtmacht, Edward Cabansag, komt vanaf 48 minuut 15 aan het woord om zijn getuigenis te vertellen. De moeite waard om naar hem te luisteren. Toen ze met zijn drieën de plek van de vermoedelijke crash naderden werd het duidelijk dat ze iets aantroffen waar ze niet op waren voorbereid. Hij zag het object van links naar rechts bewegen en het had blauw, wit en gele lichten. Hoe dichterbij ze kwamen, hoe slechter het contact werd met de beveiligingscontrolepost. Cabansag werd teruggestuurd naar de controlepost om radiocommunicatie te behouden met de andere 2 achtergebleven officieren. Wat er daarna gebeurde, volgens een geheim document van de luchtmacht, verkregen dankzij de FOIA, is het volgende: een driehoekig gevormd object werd gevonden op de grond. Het had een rood licht aan de bovenkant en een rij blauwe lichten aan de onderkant. De memo gaat verder met; toen de officieren het object naderde, manouvreerde het door de bomen en verdween. Deze memo is geschreven door commandant van de basis Bentwaters RAF, Charles Halt. Ze claimen dat er iets van buiten de aardse atmosfeer daar landde. De landingsplaats is naderhand onderzocht, er zijn foto’s genomen, bodemmonsters genomen en vonden radioactieve sporen.

Hieronder een stuk van de originele bandopname die te horen is in de documentaire met Luitenant-Kolonel Charles Halt:

- "Elk van de bomen is aangetast door de ‘blast’ – naar wat wij aannemen een landingsplek is – ze hebben allemaal schade."
- "Je hebt gelijk over de schade. Ik heb nog nooit een boom gezien die zo is …eehh.. Ik heb nog nooit een pijnboom gezien die door een beschadiging zo snel zo een uitwerking heeft."
- "Heb je een fles om dat in te stoppen?"
- "Ja heb je een fles om een monster te nemen?"
- "Ja, stop dat … dat is voor de aarde"

Het gaat nog verder, maar het moge duidelijk zijn dat daar iets bijzonders is gebeurd. Vind je deze zaak interessant en wil je er meer van weten? Kijk dan eens op de volgende link, die gaat over een ander direct betrokkene die nu een van de getuigen is van het Disclosure Project:

Larry Warren, beveiligingsofficier

Larry Warren was een beveiligingsofficier op de Bentwaters luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Hij was aanwezig gedurende een gebeurtenis in 1980 waarbij een buitenaards toestel landde, zweefde en in wisselwerking stond met het luchtmachtpersoneel op de basis. Nadien werd het personeel dat getuige was van de gebeurtenis geïntimideerd, ingelicht en gedwongen documenten te ondertekenen waarin een valse voorstelling van zaken werd gegeven. Warren’s getuigenis wordt ondersteund door vele andere getuigenissen van militaire getuigen die bij ons zijn aangesloten. Er bestaat officiële documentatie betreffende dit incident, er is fotografisch materiaal en er is bewijs van fysieke landingssporen. Dit gehele incident wordt tevens ondersteund door de ambtenaar van het ministerie van defensie, Nick Pope en de vijfsterrengeneraal, marineman, voormalig minister van het ministerie van defensie, Lord Hill-Norton en door sergeant Clifford Stone.

In de documentaire wordt nog een tijd dieper ingegaan op deze hele bijzondere zaak waarbij er overduidelijk UFO’s zijn gesignaleerd, inclusief meerdere vrijgegeven overheidsdocumenten die worden besproken (bekend als de "Rendlesham Files") en keihard bewijzen dat de ‘officiële verklaring’ een cover-up is (lichttoren/vuurtoren), een must see! Omdat ik van mening ben dat er nu voldoende interessante zaken en feiten zijn besproken, zal ik het hierbij laten. Het heeft niet veel nut om de hele documentaire uit te typen. Daarbij heeft het stuk tot zover mij al genoeg uren en moeite gekost.  Voor wat betreft al het bovenstaande ben ik ervan overtuigd dat het genoeg interesse hoort te wekken om de documentaire gewoon zelf even te bekijken. Is dit niet het geval, dan zijn alternatieve fenomenen zoals het onderwerp UFO’s niets voor jou en kun je beter een ander forum bezoeken. Kom alsjeblieft niet zonder onderbouwing beweren dat er niets aan het handje is wanneer het gaat om het fenomeen UFO’s, want dan weet je niet waar je over praat. Anderhalf uur van je leven voor informatie die je horizon zal verbreden voor het geval je het UFO fenomeen nog niet serieus nam. Veel kijkplezier.

  

Bron: DizzyDizzer - Fokforum

Reacties

    Proof that aliens exist

    Vr 9 Februari 2007 22:00 | Frank |

    http://www.youtube.com/v/p6M9JR1COPw" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent">


    Sorry niet zo'n uitgebreid verslag erbij, kijk zelf maar.