Krakers in DNA-bank

Wo 2 November 2005 21:14 | Frank | 4970 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Vier krakers die eerder dit jaar na een ontruiming in Den Bosch zijn veroordeeld tot celstraf, hebben de twijfelachtige eer om als eerste activisten verplicht hun DNA af staan. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die op 1 februari is ingevoerd. De betrokken personen weigeren echter medewerking en riskeren arrestatie.

Onderonsje op het dak van de ontruimde panden aan de Stoofstraat in Den Bosch
Onderonsje op het dak van de ontruimde panden aan de Stoofstraat in Den Bosch

De vier krakers kregen begin deze maand een brief van de officier van justitie van het arrondissementsparket Den Bosch. Hierin worden ze verzocht zich op 2 november bij de technische recherche op het hoofdbureau van politie te vervoegen voor een verplichte afname van hun DNA. Bij het niet gehoor geven aan het bevel volgt arrestatie, waarna het erfelijk materiaal alsnog zal worden afgenomen.

De krakers waren op 29 maart dit jaar betrokken bij het krakersprotest tegen de ontruiming van een aantal panden in de Stoofstraat in Den Bosch. Hierbij werden barricades op straat opgeworpen en de ME bekogeld met verfbommetjes. De politie arresteerde vijf personen die op basis van artikel 141 WvS, openlijke geweldpleging in vereniging, zijn veroordeeld tot twee tot vier weken celstraf en een fikse boete.

Een half jaar later wordt van hen verlangd DNA af te staan. Maar de krakers werken niet vrijwillig mee. ,,We wachten het aanhoudingsbevel wel af'', zegt Dirk, een van de krakers. ,,We hebben begrepen dat dit geen gevolgen heeft voor een eventueel bezwaar dat we naderhand indienen tegen de DNA-afname, en dat je er ook niet langer voor wordt vastgehouden dan strikt noodzakelijk.''

Het afnemen van DNA-materiaal is mogelijk op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, die op 1 februari 2005 in werking trad. Voor zover bekend hebben de Bosche krakers de primeur om als eerste activisten in het kader van de nieuwe wetgeving in de DNA-databank terecht te komen.

Op grond van deze wet moeten personen die na 1 februari 2005 worden veroordeeld voor een ernstig delict DNA-materiaal afstaan. Onder die groep vallen ook mensen die tijdelijk nog op vrije voeten zijn in afwachting van het ondergaan van hun vrijheidsstraf, en mensen met een taakstraf.
Door de wet is DNA-onderzoek mogelijk bij mensen die zijn veroordeeld voor misdrijven waarop in de wet een maximum straf van vier jaar of meer is gesteld (misdrijven omschreven in artikel 67 Sv.). Openlijke geweldpleging in vereniging, waar de krakers voor zijn veroordeeld, valt hieronder.

De DNA-databank bevat op dit moment ruim 6.000 persoonsprofielen. Een persoonsprofiel bestaat uit het DNA-materiaal van iemand van wie de identiteit bekend is. Door de nieuwe wet komen er de komende jaren enkele tienduizenden persoonsprofielen bij. Daarnaast bevat de databank nog 12.000 sporenprofielen.

Alle nieuwe DNA-profielen worden getoetst aan de sporenprofielen uit de huidige DNA-databank. Dit kan leiden tot 'hits' en nieuwe impulsen aan bestaande opsporingsonderzoeken. Bezwaar maken tegen de afname van DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Wel kan bezwaar gemaakt worden tegen de opmaak van het DNA-profiel voor de DNA-databank
Bron: Indymedia