AIVD: te weinig geschikt personeel

Wo 1 Februari 2006 00:01 | Frank | 3443 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan niet voldoende medewerkers vinden voor de bezetting van volg- en observatieteams. Het aanbod van gekwalificeerd personeel is onvoldoende. De eerder aangekondigde capaciteitsuitbreiding van de dienst komt daardoor dit jaar onder druk te staan.

Dat blijkt uit het ‘Jaarplan 2006’ van de AIVD en een brief daarover van verantwoordelijk minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). De dienst telt nu 1.100 medewerkers. Dit jaar moeten er 130 werknemers bijkomen. Daarvoor heeft het kabinet vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld.

Volgens een AIVD-woordvoerder zal dat aantal mogelijk niet gehaald worden. Dat komt overigens niet alleen door het tekort aan geschikte mensen voor de volg- en observatieteams. Ook de selectiecriteria op het gebied van integriteit vergen veel tijd. De procedures bij het aannemen van nieuw personeel zijn intensief en tijdrovend, aldus Remkes in een brief aan de Tweede Kamer. Maar ondanks de veiligheidseisen, zo schrijft Remkes, blijft er altijd een ‘restrisico’ bestaan.

Opsporing van islamitisch terrorisme en radicalisering blijft in 2006 topprioriteit voor de AIVD. Dat geldt ook voor onderzoek naar massavernietigingswapens. Dit jaar zal geen extra capaciteit beschikbaar worden gesteld voor onderzoek naar rechts- en linksextremisme en dierenrechtenactivisme.

De AIVD wil dit jaar een actieve rol spelen bij de bescherming van vitale infrastructuur (vervoersknooppunten, stations, etc.). Beheerders daarvan, zoals overheden en bedrijfsleven, krijgen ondersteuning middels risicoanalyses en adviezen over beveiliging en mogelijke dreigingen. Extra aandacht krijgt dit jaar onderzoek naar ongewenste inmenging van vreemde mogendheden.

Daarnaast wil de AIVD zorg dragen voor het ‘ongehinderd en veilig functioneren’ van in Nederland gevestigde internationale organisaties. De AIVD stelt in voorkomende gevallen zelfstandig op te treden tegen dreigingen als bijvoorbeeld de politie of een vervoersbedrijf daar niet op tijd de nodige maatregelen tegen hebben genomen. Daarvoor moet dit jaar een bevoegdheidsregeling voor de dienst worden opgesteld.
Bron: NRC Handelsblad