Probleem-Reactie-Oplossing

Ma 5 Maart 2007 02:25 | Frank | 4612 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

We zien dat de tweedeling van de Maatschappij tussen arm en rijk, gelovigen onderling en niet gelovigen, rassen diversiteit, steeds meer radicale vormen gaat aannemen m.a.w. indien men gelooft in diversiteit, ontwikkelt men diversiteit (gedachten zijn krachten). De instanties, politiek en media trachten deze symptomen te bestrijden, maar let wel slechts de symptomen.

Wij hebben dan ook altijd geleerd, wanneer je de problemen wilt oplossen, moet je eerst de oorzaken kennen. Er zijn vele voorbeelden te noemen waarbij aangetoond kan worden dat de politiek en de media de dynamo’s zijn voor symptoombestrijding en daarbij de oorzaken ‘’vergeten’’ te noemen. Later meer hierover. Door het slachtoffergevoel worden verantwoordelijkheden bij instellingen en overheden neergelegd, waardoor de mens zichzelf allerlei beperkingen oplegt, zodoende ontstaat uit “eigen veiligheidsoverwegingen “ het laten leiden door het kudde gedrag en het gevoel van dit gedrag m.a.w. het weggeven van de eigen identiteit. Vervolgens hebben we geleerd om als Gatekeepers (waakhonden) op te treden ten behoeve van het collectief. Het gevolg hiervan is het ontstaan van een piramide (mozaïek) kennis structuur. Waarbij de verborgen hand d.m.v. het geconditioneerde individu als werktuig heeft gebruikt om over de identiteit van het individu te waken en te besturen.

Dit systeem wordt steeds verder doorontwikkeld met als bedoeling het voorkomen van de verspreiding van waardevolle kennis waarvan het gros van de mensheid niet op de hoogte is gesteld, maar alleen aan een zeer select gezelschap (piramide kennis structuur) is voorbehouden. Op het dollarbiljet wordt dit symbolisch weergegeven Dit verklaart naar onze mening de wens van onze minister president, zoals hij onlangs heeft uitgelegd tijdens een tv uitzending, dat de terugkeer van de nostalgische jaren 50, waarbij het collectieve de beslissings bevoegdheden van het individu ten grote delen overneemt, om zodoende een “ Normen en Waarden maatschappij te creëren”. Zie verder de overtuigingen van Alexandre Kojeve ( mede grondlegger van het huidige Europese economische marktstelsel) en professor Leo Strauss ( de grondlegger van het Neo conservatisme in Amerika).
Vraagt U zich maar eens af waarom een kunstenaar bij voorkeur alleen opereert, dat is omdat zij/hij, haar/zijn creativiteit niet door het collectief wil laten versnipperen. Dit geeft dan ook aan dat de identiteit afneemt door het collectief.

Dan is er nog het P.R.O. (Probleem-Reactie-Oplossing) strategie. Vaak worden P.R.O. strategieën gebruikt om het doel te bereiken, waarbij niets ontziende maatregelen worden toegepast. Deze gaan als volgt; ten eerste wordt er een groot probleem gecreëerd, profileer het probleem zodat het lijkt dat het de mensen persoonlijk raakt, herhaal dit keer op keer (mantravorm) en wijs een zondebok aan deze zijn vaak personen, organisaties die gecreëerd zijn door de uitvoerders en hun propaganda instrumenten (politiek, media, defensie, justitie etc. ), ten tweede lok de reacties van de mensen uit, ten derde worden er oplossingen aangedragen door dezelfde belanghebbenden die ook het probleem in eerste instantie hebben gecreëerd.

Er is hierbij 1 spelregel: De uitkomst van een oorlog staat altijd van te voren vast en worden al decennia’s van te voren gepland. Indien dit niet het geval is, vormt dit geen probleem omdat de onzichtbare hand altijd zeer grote invloed heeft bij de strijdende partijen.
Er zijn voorbeelden van Probleem-Reactie-Oplossing waarbij de “oplossing” pas in sommige decennia later zijn impact zal hebben. Voorbeelden hiervan zijn de oorlogen in het algemeen, Ter illustratie; Probleemstelling waar de onzichtbare hand meezat in de eind 19de begin 20ste eeuw; Via de soevereine staten is het zeer moeilijk om de mensheid op globale schaal te onderdrukken en te beperken in de onbeperktheid die ieder mens kent. Daarom is het volgens de onzichtbare hand noodzakelijk dat we uiteindelijk naar een globale nieuwe wereldorde streven. Zo geschiede het. Het ontstaan van de eerste en tweede wereld oorlog.

De Tweede wereldoorlog werd o.a. gefinancierd door o.a. Prescot Bush (grootvader van de huidige Amerikaanse President), Rockefeller, Rotschild (de Father/Founder of the state Israel) en J.P. Morgan via de Bank of England etc., dit geldt zowel voor de geallieerden als wel de Nazi’s. We moeten niet vergeten dat dit ook geldt voor de Russische revolutie de Mao doctrine en dat o.a. Stalin, Himmler en Yassar Arafat en Fidel Castro allen zijn ze opgevoed door de Jezuieten opgericht door Ignatius Loyola, wat dit dan mag betekenen. Na 2 wereldoorlogen waarbij de asmogendheden als zowel de geallieerden de verschrikkelijke ravages aangericht hadden in Europa, Noord Afrika, Azië, de landen aan de Pacifische Oceaan etc. , moesten de landen weer opgebouwd worden, waardoor grote schulden ontstonden die afbetaald moesten worden aan de onzichtbare hand die zoals na afloop van alle oorlogen de grote profiteurs waren, daarnaast is de reactie van de mensen, “nooit meer oorlog”, nadat mensen binnen 40 jaar tijd 2 wereldoorlogen hebben meegemaakt zijn ze murw geslagen, oplossing oprichting Verenigde Naties ter voorkoming van toekomstige oorlogen en het begin van de globalisatie uiteindelijk Nieuwe Wereldorde (De EU en NATO zijn hier ook een voorbeeld van). Dit is natuurlijk een van vele voorbeelden waarom deze oorlogen zijn gevoerd, maar het illustreert wel zeer duidelijk dat de ontwikkelaars van het probleem ook achter de creatieve oplossingen zitten.

Bron:

Bron: Zie artikel