HERKEN BELANGRIJKE KEUZE MOMENTEN !

Ma 11 December 2006 00:00 | louise | 5676 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

HERKEN BELANGRIJKE KEUZE MOMENTEN !

Hoe belangrijk is het om de juiste keuzes te maken? Herkennen we de momenten in welke onze keuze bepalend is voor de toekomst van een relatie of van een organisatie?

In deze nieuwsbrief wil ik je ondersteunen om meer bewust te worden van deze momenten en van de consequenties van de keuzes voor zowel je persoonlijke leven als voor de ontwikkeling van leiders in een organisatie. Aandachtvol bewustzijn van deze sleutel momenten en de keuzes die gemaakt kunnen worden vergroot in sterke mate de kwaliteit en effectiviteit van relaties en van leiders.

Coaches kunnen een belangrijke rol spelen, in tegenstelling tot de traditionele trainingsprogramma’s, om hun klanten te ondersteunen bij het bewust worden van de sleutel momenten van keuzeJe zult je doelen bereiken indien je aan de keuzes in je leven voldoende aandacht geeft. (William James)

Bewustzijn van keuzes die een relatie kunnen maken of breken!

Op dit moment ben ik betrokken in het bedrijf waar ik werk bij een groot veranderingsprogramma dat gericht is op het vergroten van klantgericht gedrag bij personeel inde verkoop en advies functies. In workshops worden zij geconfronteerd met feedback van klanten die hun perspectief geven over de interacties die zij hebben gehad met ons personeel. Deze feedback geeft aan dat zij het vaak niet op prijs stellen wanneer zij door ons personeel behandeld worden als ontwetend en soms zelf als schuldige aan bepaalde “tekortkomingen”. Het onthult dat in de meeste gevallen ons personeel in de contacten met de klant zelden bewust is van het effect van hun gedrag op de klant. In de betreffende workshop realiseren zij dat zij vaak geen bewuste keuze maken voor een rol of houding in het contact met de klant. Door het vergroten van hun besef van bewustzijn over hun gedrag op de sleutelmomenten van communicatie over en weer, dit zijn momenten waarin de relatie met de andere persoon op beslissende wijze beïnvloed kan worden, kan een meer collaboratieve sfeer worden bereikt. Het vergroten van het bewustzijn van keuzes die gemaakt kunnen worden zal een grote invloed hebben op de zakelijke relaties en het financiële succes van beide partijen, de klant en ons bedrijf.

In feite geldt dit niet alleen voor een zakelijke omgeving maar voor iedere ontmoeting met een andere persoon in ons dagelijkse leven!

Hoe vaak zijn wij ons bewust van the effect van onze keuzes in sleutelmomenten op de relatie met vrienden, familie, collega’s of klanten? Eer zijn verschillende aspecten in deze vraag die om nadere aandacht vragen. Het bewustzijn van het sleutelmoment, de keuze die gemaakt kan worden en het gevolg van de keuze op de individuen en hun onderlinge relaties.Het bewustzijn van het sleutelmoment in een ontmoeting is het beginpunt. Een groot deel van je leven leef je onbewust. Tijdens het wandelen hoef je je bijvoorbeeld niet bewust te zijn van iedere spierbeweging. Echter, in de ontmoeting met mensen kan alles wat je zegt en doet een gevolg hebben voor de relatie en voor je eigen welzijn. Het zal zich uiten in wat je zegt en wat je doet, zowel in het gesproken woord als door middel van je lichaamstaal. Dus, voordat je keuzes maakt dien je bewust te zijn van het belang van het moment, wat bijna ieder moment is, en dat je keuzes een verwacht en onverwacht effect kunnen hebben

Het leven in aandachtvol bewustzijn is het begin van een gelukkig en succesvol leven!Indien je bewust bent van deze sleutelmomenten moet je dus keuzes maken. Bedenk dat het niet maken van een keuze ook een keuze is!!! De meest fundamentele keuze is die met betrekking tot de “verpakking” van het gesprek. Met verpakking bedoel ik de keuze van rol en houding vanuit welke je communiceert. The keuze over de inhoud van het gesprek is niet het onderwerp van dit artikel, maar je zult beter in staat zijn om je te concentreren op de inhoud van het gesprek als je eerst de verpakking bewust hebt gekozen.Er zijn twee basis rollen die je kunt kiezen in een ontmoeting. De eerste rol heeft betrekkin op je ego, om te laten zien hoe goed je bent en hoeveel je weet, wat de intentie heeft om de andere persoon in een inferieure positie te plaatsen. De tweede rol heft betrekking op het creëren en behouden van een langdurige vriendschapsrelatie, gemeenschappelijke interesses, samenwerking, het creëren van win-win situaties, door het stellen vragen en het aandachtig emfatisch luisteren.Daarnaast zijn er ook twee fundamentele houdingen die je aan kunt nemen bij een ontmoeting, in het bijzonder in een potentiële conflict situatie. De eerste houding die je aan kunt nemen is een confronterende houding in welke je je eigenwaarde beschermt en het je bedoeling de ander te overtuigen dat jij gelijk hebt en de ander niet. In de tweede houding die je aan kunt nemen geef je de ander de ruimte om aan zijn of haar perspectief uiting te geven en waarbij je aanneemt dat de ander gelijk kan hebben.

Niet alleen de alleen de keuze van de rol is belangrijk maar ook de intentie in welke je er uiting aan geeft.Natuurlijk, ik hoor je al denken dat bij jou dit geen probleem is en dat je altijd heel bewust bent van deze momenten. Echter, voor de anderen die dit nog niet beheersen is het belangrijk om bewust te zijn van de momenten in welke je een relatie kunt maken of breken. Het vereist een lange tijd om een relatie van vertrouwen op te bouwen maar vaak is een fractie van een seconde al genoeg om dezelfde relatie te verbreken.In iedere ontmoeting met een andere persoon ben jij het die beslist wat de uitkomst van de ontmoeting zal zijn. Niet kiezen is ook een keuze!!!ONTWIKKELINGEN IN BEDRIJF EN WERKOMGEVING
Back to top
De keuze voor effectief leiderschap!

In een recent artikel in de Engelse krant de “Financial Times” werden de tekortkomingen benadrukt van traditionele trainingsprogramma’s voor het ontwikkelen van gedrag dat bepalend is voor effectief leiderschap. Trainingsprogramma’s kunnen bepaald gedrag verbeteren; cognitieve vaardigheden (logische denkmodellen en patroonherkenning), emotionele intelligentie (zelfbewustzijn, zelfvertrouwen) en sociale vaardigheden (invoelingsvermogen en communicatie). Echter, de meeste van deze programma’s leiden niet tot blijvende gedragsveranderingen. Recentelijk onderzoek in de neurowetenschap, complexiteitstheorie en de positieve psychologie geeft indicaties over mogelijkheden die ons kunnen helpen om echt blijvende leiderschapkwaliteiten en echte leiders te ontwikkelen.

Dit onderzoek toont aan dat wanneer mensen denken aan toekomstige veranderingen in werk of privé situaties zij naar twee verschillende toestanden aangetrokken kunnen worden, zogenaamde Positive or Negative Emotional Attractors (Positieve of Negatieve Emotionele Aantrekkingskrachten). Deze twee aantrekkingskrachten staan in betrekking tot psychologische processen in de hersenen en het lichaam, en aanleg op emotioneel, waarneming and gedragsniveau.

De Positive Emotional Attractor (PEA) wordt geactiveerd wanneer mensen zich bezighouden met hun dromen en hoopvolle verwachtingen voor de toekomst; de ademhaling wordt langzamer, de bloeddruk wordt lager, de activiteit van het immuunsysteem neemt toe en zij voelen zich rustig, optimistisch en vol van vertrouwen.

De Negative Emotional Attractor (NEA) wordt geactiveerd wanneer mensen zich richten op hun zwakheden in het verleden en wat daarin allemaal verkeerd is gegaan; de bloeddruk gaat omhoog, de ademhaling wordt sneller, de gelaatspieren verstrakken, zij voelen zich nerveus, gespannen, pessimistisch of defensief en het lichaam bereid zich voor op stress, aanval en verwonding. Het bloed stroomt naar de grote spiergroepen en de bloedtoevoer naar zenuwbanen die niet nodig zijn voor overleving wordt afgesloten. De persoon verliest toegang tot vele delen van de hersenen en is niet meer instaat om nieuw zenuwweefsel aan te maken vanuit stamcellen waardoor het vermogen tot leren sterk verminderd.

Indien je de aandacht richt op een negatief opgevat doel, bijvoorbeeld op een nieuwe baan omdat je huidige baan geen voldoening meer geeft, dan zal de NEA geactiveerd worden en is de kans op succes minder waarschijnlijk. Echter, indien je de aandacht richt op het waarmaken van je droom of passie in een nieuwe baan dan zal de kans op succes veel groter zijn. Omdat emoties aanstekelijk zijn zal een leider met een PEA of NEA deze verspreiden naar individuen of groepen binnen de organisatie waardoor deze geïnspireerd (PEA) of afwijzend (NEA) zullen reageren. Ook het omgekeerde blijkt te gebeuren, individuen of groepen in de organisatie die verandering tegen willen gaan met een defensieve houding (NEA), zullen geen effectieve leider voortbrengen.

Als individuen effectieve leiders willen worden, of als organisaties effectieve leiders willen voortbrengen, zullen zij de keuze moeten maken om zich te richten op datgene wat in het verleden goed is gegaan en de keuze om mensen een kans te bieden om hun persoonlijke dromen en passie te doen realiseren.

De rol van coaches in het ontwikkelen van effectieve leiders is om individuen en organisaties te ondersteunen naar een toestand van Positieve Emotionele Aantrekkingskrachten (Positive Emotional Attractor)!


 
Bron: Mindfulness nieuwsbrief