Het antwoord van Jan Marijnissen

Ma 7 Januari 2008 17:33 | louise | 4919 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Beste Louise,

Welkom bij de SP!
Ravage heeft het mis. Ik ben geen 'fan' van Arbraham Kuyper. De man had reactionaire ideeën.

'Kijk mijn oogmerk is niet dat, vanuit de SP, actief tegen gewerkt zou moeten worden dat zo'n initiatief plaatsvindt. Indien individuele mensen en/of bepaalde groepen in de samenleving zoiets willen laat ze hun gang gaan, dat is een kwestie van Vrijheid, ook voor ons als SP van belang.'
En zo zie ik het nu ook.

Ik hecht erg aan historisch besef en historische kennis. Daarom vind ik het prima dat ze in Maassluis iets willen doen voor hun belangrijke voormalige inwoner. Dat ik niks met zijn gedachtegoed en politieke daden heb, mag duidelijk zijn.

Voor de Tweede Kamer staat een groot gedenkteken van Drees. De man steunde de vreselijke, koloniale oorlog tegen Indonesië. Hij heeft heel wat meer slachtoffers gemaakt dan Kuyper. Zou ik nu voor verwijdering van dat beeld moeten zijn als iemand dat voorstelt? Lijkt me niet.

Het is prima dat mensen meer te weten komen over het verleden. Laat dit standbeeld ertoe bijdragen dat meer mensen weten wie Abraham Kuyper was, wat hij deed en dacht.

Vriendelijke groet,
Jan Marijnissen

 Aan deze reactie van Jan Marijnessen ging vooraf mijn brief aan hem:  Zie mijn brief aan J. Marijnissen 

 

Mijn antwoord:

Beste Jan Marijnissen,


Allereerst wil ik U hartelijk danken voor Uw persoonlijke en prompte antwoord op mijn brief, dit waardeer ik zeer.

Over de inhoud van Uw schrijven het volgende: Met alle respect en sympathie voor U als persoon, mens en politicus, wil ik zeggen dat naar mijn gevoel, Uw antwoord op mijn brief helaas voorbij gaat aan de essentie van mijn vraagstelling.

Wij zijn het over twee belangrijke punten eens, namelijk: Dat wij beslist geen aanhanger zijn van Arbraham Kuyper! Die man had inderdaad uitgesproken reactionaire ideeën en voerde een antisociaal politiek beleid in Nederland en daarbuiten. Het tweede punt waar we het samen over eens zijn is dat het niet ons oogmerk is om, vanuit de SP, actief tegen te werken dat zo'n initiatief plaatsvindt. We delen beiden de mening dat indien individuele mensen en/of bepaalde groepen in de samenleving een standbeeld/monument wensen;dit in alle vrijheid moet kunnen, tevens is dit vrijheidsperspectief voor ons als SP van belang. 

Het essentiële punt waar U in Uw antwoord naar mijn gevoel aan voorbij gaat is dan echter dat U niet voor de voor de "eer" om lid te worden van dit Comité van Aanbeveling hebt bedankt en de initiatief nemers slechts veel succes heb gewenst voor hun initiatief. 

Nog even de vergelijking die u maakt met het standbeeld voor Drees sr; 

U schrijft: ’Voor de Tweede Kamer staat een groot gedenkteken van Drees. De man steunde de vreselijke, koloniale oorlog tegen Indonesië. Hij heeft heel wat meer slachtoffers gemaakt dan Kuyper. Zou ik nu voor verwijdering van dat beeld moeten zijn als iemand dat voorstelt? Lijkt me niet’’  

Deze vergelijking gaat volgens mij, aan twee zaken radicaal voorbij:  

1-In mijn brief zeg ik juist dat het mijn, en naar nu blijkt ook onze, bedoeling echt niet is om vanuit de SP actie te gaan voeren tegen zo’n Standbeeld. Maar U gaat er, naar mijn gevoel, volledig aan voorbij dat het mij enkel en alleen om gaat dat doordat U zitting neemt in een Comité van Aanbeveling voor een Monument voor Abraham Kuyper dit voor zeer veel buitenstaanders en SP sympathisanten overkomt als het tegendeel daarvan; namelijk het expliciet promoten van zo’n politicus en zijn ideeën goed.

2- Abraham Kuyper maakte niet alleen vele sociale slachtoffers onder de Nederlandse arbeiders; maar droeg hij eveneens een directe politieke verantwoordelijkheid voor een keiharde repressief koloniaal bewind, denk in dit verband aan de Atjeh oorlogen in het toenmalige Nederland- Indië. Dus ook in dat opzicht deed hij echt niet onder voor wat onder de kabinetten Drees na de Tweede Wereldoorlog gebeurde in Indonesië. 

Afsluitend wil ik U nog, met alle respect en erkentelijkheid voor alles wat U voor onze SP betekent, nogmaals vragen: 

Waarom heeft U niet voor de"eer" om lid te worden van dit Comité van Aanbeveling, voor een monument voor Abraham Kuyper in Maasluis, bedankt en de initiatiefnemers slechts veel succes toegewenst voor hun initiatief?. Op deze wijze zou U dit initiatief hebben gelaten, waar het thuishoort namelijk bij de individuen en clubs van de huidige politieke verwanten/supporters van Abraham Kuyper.

 

Door zitting te nemen in dit Comité van Aanbeveling en zelfs na nadere kritiek daarin te blijven laadt U, naar mijn gevoel, voor de buitenstaanders en alle SP leden/sympathisanten toch de schijn op zich dat u alsnog Abraham Kuyper en zijn toenmalige politiek ondersteund en u daarmee zelfs verwant voelt. 

 

Uw brief maakt voor mij duidelijk; dat het niet Uw intentie is om over te komen als “fan” van A.Kuyper. Vervolgens rijst bij mij de prangende vraag naar het waarom van deze verwarring en onduidelijkheid. Dat is toch niet dienstig voor onze partij? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Louise

Abraham Kuyper als plumpudding 

 


 

Zie tevens mijn brief aan J. Marrijnissen  

 

Bron: louise