De controlemaatschappij

Ma 20 November 2006 00:01 | Frank | 3022 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Wanneer bij de geboorte het individuele medisch dossier gekoppeld wordt aan het burger-servicenummer wordt het hele leven van het begin tot het einde geobserveerd. Anoniem zijn lijkt in de toekomst onmogelijk. Opgaan in de massa lijkt de enige oplossing om anonimiteit te behouden.

Verzamelingen bestaan uit kostbaarheden, misschien wel hoe kostbaarder des te populairder. Wat is kostbaarder dan persoonlijke informatie? Wat de verzamelaars van persoonsgegevens zouden willen weten, is hoe wij naar de wereld kijken. Totale transparantie van beleving en gevoel.

Een streven naar controle over het verzamelobject, zodat bijvoorbeeld verkooptechnieken afgestemd kunnen worden op persoonlijke behoeften en controle plaats kan vinden op het vertoonde gedrag. Hiermee wordt inzichtelijk dat surveillance op vrijwel elk niveau in de samenleving aanwezig is en veroorzaakt wordt door een drang naar controle.

Verzameling
Het rangschikken van identiteiten is de oorsprong van de database. De verschijningsvorm van stambomen hebben grote visuele overeenkomsten met die van databases. De verzameling persoonsgegevens betreffende het individu vormen samen een nieuw lichaam/verzameling die wij de databody noemen.
Volgens de theorie van Foucault, zoals beschreven in Discipline, Toezicht en Straf, vormen individuen de verzameling. Het gedrag van individuen wordt beïnvloed door het panopticon (alziend oog –red.) doordat deze hun het gevoel geeft continu geobserveerd te worden. [1]

Ook de controlemaatschappij zoals Deleuze deze benadert, zorgt voor verandering in het gedrag van degene die gecontroleerd wordt, mits men weet dát er controle plaats vindt. [2] Vaak is de toepassing van controle/surveillance niet geheel zichtbaar. Zo zijn veel mensen zich er niet van bewust geobserveerd te worden door het gebruik van de bonuspas, OV-chipkaart en mobiele telefoon.

Lees hier het hele artikel

Bron: door Loes Sikkes / Ravage