NOS teletekstberichtgeving dd 27-8 tav executie Iraakse gevangenen dd 2007, door Amerikaanse milita

Do 28 Augustus 2008 01:22 | Heleen Essed | 4537 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Bij dezen doe ik u mijn aan de Nederlandse NOS teletekstredactie toegezonden commentaar toekomen tav haar berichtgeving over de standrechtelijke executie, door drie Amerikaanse militairen [die een en ander hebben bekend] van vier Iraakse gevangenen in 2007
 
Zie ook:
 
 
Geheel onderin is de NOS teletekstberichtgeving vermeld
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
 
 
A Commentaar op de NOS teletskstberichtgeving
 
Aan de Redactie van de NOS teletekstberichtgeving:
 
Geachte Redactie,
 
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
In uw berichtgeving dd 27-8 maakt u melding van een nieuwsbericht in the New York Times, waarin wordt vermeld, dat Amerikaanse militairen vorig jaar vier geboeide en geblinddoekte Iraakse gevangenen zouden hebben doodgeschoten
De krant baseert zich op verklaringen, die de drie verdachte militairen onder ede zouden hebben afgelegd
 
In de hieropvolgende alinea vermeldt u, dat de militairen opdracht hadden gekregen, de Irakezen vrij te laten vanwege gebrek aan bewijs, maar hen vervolgens zouden hebben doodgeschoten
 
U beeindigt uw berichtgeving met de mededeling, dat het een wraakactie geweest zou zijn voor een dodelijke aanslag [uw terminologie] op twee leden van de eenheid van de verdachten
 
In uw slotzin vermeldt u, dat de betreffende militairen vastzitten op een legerbasis in Duitsland
 
Met een dergelijke nieuwsinformatie, zonder enige toelichtende achtergrondinformatie uwerzijds, is er zowel sprake van zowel  tendentieuze als onjuiste berichtgeving
 
Tendentieus:
 
In uw berichtgeving stelt u, dat de executie van de betreffende Iraakse gevangenen een wraakactie geweest zou zijn vanwege de ''dodelijke aanslag'' [uw terminologie] op twee leden van de  militaire eenheid van de betreffende drie militaire verdachten
 
Nog afgezien van het feit, of een en ander een rol heeft gespeeld bij de executie van de vier Iraakse gevangenen, is het een grondregel in het Humanitair Oorlogsrecht, dat alle gevangenen zonder aanzien des persoons recht hebben op een humane behandeling en dat iedere vorm van geweld tegen gevangenen strict verboden is
 
Zie ook:
 
 
Ook in de 3e Conventie van Geneve, artikel 3 staat uitdrukkelijk, dat gevangenen onder alle omstandigheden recht hebben op een humane behandeling en dat iedere vorm van geweld, ten strengste is verboden en als oorlogsmisdaad strafbaar is
 
Zie
 
 
Tekst:
 
To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
 
Door te refereren aan de echte of vermeende ''wraakactie'', zonder vermelding van bovenstaande achtergrondinformatie, getuigt u van impliciete bagatellisering van de bovengenoemde misdrijven
 
Onjuist:
 
Het tendentieuze en impliciet bagatelliserende karakter van uw berichtgeving wordt nog versterkt door uw formulering ''dodelijke aanslag'', waarbij er bovendien sprake is van een onjuiste formulering
 
Te uwer informatie:
Geen ''aanslag'', maar militaire aanval
 
De terminologie ''aanslag'' is volgens internationaalrechtelijke begrippen slechts van toepassing, wanneer er sprake is van terrorisme [het plegen van militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen]
 
In het onderhavige geval echter is er genendele sprake van terrorisme, maar van een militaire aanval op een militaire eenheid, hetgeen volgens het Internationaal Humanitair Recht is gelegitimeerd, ongeacht de conflictspartijen en of er sprake is van een regulier leger en/of bewapende milities of andere verzetsorganisaties
 
Bovendien is, eveneens volgens het Internationaal Recht, iedere militaire strijd tegen het leger van een bezettende macht, waarvan immers in Irak sprake is, gelegitimeerd [1]
 
In dit verband is uw gebruik van de term ''aanslag'' dan ook, niet alleen onjuist en misplaatst, maar maakt u een impliciete vergelijking tussen twee onvergelijkbare zaken, namelijk de genoemde, gelegitimeerde, militaire aanval en het executeren van weerloze gevangenen
 
Het verdient mijns inziens dus aanbeveling, dat u bij een toekomstige berichtgeving niet alleen refereert aan de rechten van gevangenen op een humane behandeling [hetgeen wel is gebeurd in het artikel van The New York Times], maar eveneens de terminologie ''aanslag'' in correcte zin gebruikt
 
Een en ander moge bijdragen aan een objectievere en en evenwichtigere berichtgeving tav het bovenstaande onderwerp, hetgeen uw journalistieke taak is tegenover het teletekstlezende publiek
 
Onder P/S doe ik u voor alle duidelijkheid uw teletekstberichtgeving toekomen
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed 
 
 
[1] De in maart 2003 plaatsgevonden Brits-Amerikaanse aanval op Irak was niet alleen in strijd met het Internationaal Recht, eveneens is er sindsdien sprake van een met steun van andere landen uitgevoerde Amerikaanse bezettingsmacht
 
B NOS teletekstberichtgeving dd 27-8
 
 
 
 

"VS-militairen bekennen moorden"

Amerikaanse militairen hebben vorig jaar vier geboeide en geblinddoekte Iraakse gevangenen doodgeschoten. Dat schrijft The New York Times op basis van verklaringen die de drie verdachten onder ede hebben afgelegd.

De militairen hadden opdracht gekregen de Irakezen vrij te laten wegens gebrek aan bewijs. In plaats daarvan zetten ze de vier bij een kanaal bij Bagdad op een rij en schoten hen door hun hoofd.

Het zou een wraakactie zijn geweest voor een dodelijke aanslag op twee leden van hun eenheid. Volgens The New York Times zitten de Amerikanen vast op een legerbasis in Duitsland.
 
Einde NOS nieuwsberichtgeving
27 Augustus 2008
Bron: NOS

Reacties

  Hallo NOS, we hebben je heus wel door...

  Vr 29 Augustus 2008 17:25 | Vincent Brunott |

  Mijns inziens heeft Heleen Essed, zoals gewoonlijk, heel goed opgelet en schetst ze een zeer juist beeld van de manier waarop de media, in dit geval NOS-teletekst, tendentieuze berichtgeving verspreiden.

  Ik ben er van overtuigd dat dit manipuleren door de media willens en wetens gebeurt en dat daarom o.a. de redactie van NOS-teletekst zich weinig van Heleen Esseds scherpe en opbouwende kritiek aan zal trekken.

  Al die tendentieuze berichtgeving is pro-israëlisch, anti-palestijns, pro-amerikaans, anti-iraaks, pro-georgisch, anti-russich, pro-tibetaans, anti-chinees, pro-christendom, anti-islam, enz. En alleen al daaruit valt op te maken dat al die tendentieuze berichtgeving niet bedoeld is om ons in te lichten maar om ons op te lichten, om de publieke opinie te winnen voor politieke doeleinden.

  Hoe meer mensen er blijk van geven in te zien dat de media hoofdzakelijk politiek bedrijven daar waar ze ons de onversneden waarheid zouden moeten vertellen, hoe moeilijker het voor de media wordt om te blijven liegen. Daarom ben ik blij met mensen zoals Heleen Essed die de media nauwlettend volgen en scherp en terecht bekritiseren.