Rechtbankvonnis inzake doodgereden ''tasjesdief'' getuigt van gebrek aan respect voor het leven

Za 8 Maart 2008 15:06 | Heleen Essed | 4895 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Naar aanleiding van het vonnis tav mevrouw G C, in de zaak tav de doodgereden ''tasjesdief'', de heer M El B, heb ik onderstaande reactie geschreven, die ik graag met u wil delen
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 

''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Zie

http://www.unhchr.ch/udhr/lang /dut.htm

Rechtbankvonnis getuigt van elementair gebrek aan het respect voor het recht op leven
Geachte Redactie,

Hoewel eerlijkheid mij gebiedt te zeggen, dat ik op http://www.rechtspraak.nl, nog geen kennis genomen heb van de exacte overwegingen van de rechtbank, is het naar mijn mening volstrekt onacceptabel, dat mevrouw G C, voor het achteruitrijden met dodelijk gevolg, van een jongeman, die haar in januari 2005 van haar tasje beroofde, slechts een werkstraf van 180 uren krijgt opgelegd

A De feiten op een rijtjë:

Op 17-1 2005 werd mevrouw G C vanuit haar auto door de heer M El B en twee mededaders van haar tasje beroofd, waarna zij, kennelijk om de achtervolging in te zetten, hard achteruit reed, hij bekneld raakte tussen een boom en haar auto en kwam te overlijden

Nu is het evident, dat iedereen, die beroofd wordt van zijn of haar eigendom, het recht heeft, te trachten, hetzij de dader aan te houden, hetzij het eigendom terug te krijgen, maar hierbij dient sprake te zijn van proportionnaliteit, hetgeen inhoudt, dat het gebruikte middel in overeenstemming moet zijn met de situatie

Wanneer er een zwaarder middel wordt gebruikt en zeker, als dit tot de dood leidt, is er sprake van de in Nederland wettelijk verboden ''eigenrichting''

Cruciaal is hier namelijk, dat de vrouw niet alleen andere middelen openstonden [roepen om hulp, trachten met anderen de dader aan te houden, de politie trachten te bellen, etc], maar dat zij daarenboven niet door de dader[s] werd bedreigd [1]

Wanneer dat het geval was geweest, had zij het recht tot zelfverdediging, zelfs met dodelijk gevolg, maar dat was hier niet het geval

Het buitenpropotionnele karakter van het optreden van de vrouw wordt hier trouwens niet alleen door mij genoemd, maar is door de rechtbank erkend
Men moet zich wel realiseren, dat hier sprake is van een handeling, die geleid heeft tot het verlies van een MENSENLEVEN, zonder dat zij daadwerkelijk werd bedreigd

B Rechtbankvonnis: Vrijspraak van doodslag:

Daarom is het naar mijn mening ook onacceptabel, dat de rechtbank haar heeft vrijgesproken van doodslag, omdat niet bewezen kon worden geacht, dat zij hem daadwerkelijk heeft willen doodrijden

De wet wordt namelijk ruimer geinterpreteerd:

Onder doodslag wordt niet alleen verstaan de daadwerkelijke INTENTIE tot het doden van een ander mens, doodslag is het opzettelijk van het leven beroven van een ander mens

En onder opzet wordt niet de populaire betekenis van het woord verstaan, maar er is eveneens volgens de wet, sprake van opzet, ALS DE DADER WIST, DAT ZIJN HANDELING IEMANDS DOOD ZOU KUNNEN VEROORZAKEN, ONGEACHT OF DAT ZIJN BEDOELING WAS [2]

NOGMAALS TERUG NAAR DE FEITEN:

Wanneer iemand van zijn tas is beroofd en hard achteruit rijdt, in de richting van wegrennende daders,, kan door de automobilist[e] van te voren worden ingeschat, dat er op zijn zachtst gezegd een voor de daders gevaarlijke situatie kan ontstaan, die mogelijk de dood ten gevolge kan hebben

Eveneens had mevrouw een nietsvermoedende voorbijganger kunnen raken

Dat kunnen hebbende ingeschat, betekent naar mijn mening, dat er wel degelijk sprake is van doodslag door gevaarlijk rijgedrag


C Uitspraken mevrouw R Verdonk en PVV tweede Kamerlid

Over de uitspraken van mevrouw Verdonk en het PVV Tweede Kamerlid kan ik kort zijn
Niet alleen zijn zij kennelijk niet op de hoogte van het in Nederland geldende verbod op eigenrichting, daarenboven getuigen hun standpunten van een elementair gebrek aan respect voor het recht op leven

Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk, dat Tweede Kamerleden, die zich dienen te baseren op de beginselen van het Nederlandse rechtssysteem, er kennelijk met een rechtsstaat strijdige principes opna houden

Overigens ben ik daarover, zeker gezien het gedachtegoed van de PVV en ook het destijds door ministe Verdonk gevoerde asielbeleid, niet zeer verbaasd over

Zeker ben ik het overigens met de heer Pechtold eens, dat het in het kader van de ook voor de Nederlandse Staatsinrichting geldende ''Trias Politica'', niet aan Tweede Kamerleden past, kritiek op een rechtbankvonnis te ventileren [3]

Epiloog:

Resumerend wil ik stellen, dat de rechtbank in haar vonnis heeft getoond, dat het haar kennelijk ontbreekt aan het volgens de universele en Nederlandse rechtsprincipes geldende respect voor het leven

Ook al is iemand een kleine of grote crimineel, iedereen heeft het recht op leven

Door een dergelijk vonnis uit te spreken, heeft de rechtbank de Nederlandse rechtsbeginselen een slechte dienst bewezen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

http://www.om.nl/vragen/strafrecht/burgerarrest/

[2]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodslag

[3]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g77bxhzx
Bron: De Volkskrant