Adhesie met uitlatingen van de heer Harry de Winter tav Wilders

Di 18 Maart 2008 16:11 | Heleen Essed | 3250 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

Ik heb met grote instemming kennisgenomen van TV programmamaker en mede-oprichter van Een Ander Joods Geluid, de heer de Winter gedane uitlating, waarin hij de heer Wilders [PVV] heeft gequalificeerd als zijnde ''racist'' [1]

Het is evident, dat deze uitlating niet is gebaseerd op subjectivisme, maar op de door de heer Wilders, zowel in zijn uitlatingen als in zijn PVV partijprogramma gedane discriminerende en racistische uitlatingen, zowel tav moslims in het algemeen en allochtonen in het byzonder [2]

Het discriminerend aspect is zijn negatieve generalisatie van alle moslims in het algemeen en het voor moslims Heilige Boek de Koran in het byzonder
Het racistische aspect schuilt in het door hem gemaakte onderscheid tussen ''westerse'' en ''niet-westerse'' allochtonen, waarbij de laatste groep in generaliserende zin als ''crimineel'' wordt afgeschilderd

Door dergelijke voortdurend herhaalde negatieve uitlatingen tegenover bevolkingsgroepen, maakt de heer Wilders zich, naast racisme en discriminatie, eveneens schuldig aan haatzaaierij, hetgeen hem in het byzonder valt te verwijten vanwege de sinds 11-9-2001 toegenomen anti-moslimstemming in het byzonder en het racisme tegen allochtonen, in het algemeen [3]
Ik verwijs naar de brandstichtingen, intimidatie en uitingen van persoonlijk geweld tegen moslims zowel na 11-9-2001, als na de dood van de heer van Gogh [4]
Eveneens heeft hij in het verleden drie Surinaamse verdachten van een steekpartij in Almere betiteld als ''drie beesten van Surinaamse komaf''


Vergelijking met de beginjaren van het anti-semitisme in de dertiger jaren:

Mijns inziens terecht vergelijkt de heer de Winter de toenemende anti-moslim hetze met het opkomende anti-semitisme in de dertiger jaren
Hoewel, gelukkig, de politiek-historische omstandigheden verschillen, is de vorm, namelijk de zondebokideoligie, de generalisatie en de haatzaaierij, niet anders

Aan de reacties op de diverse discussiefora is dan ook de invloed op het niet-nadenkende deel van de publieke opinie, te zien

Behalve de heer de Winter heeft ook rabbijn Soetendorp, alsmede oud/burgemeester van Amsterdam, de heer van Thijn, een dergelijke parallel het het opkomende anti-semitisme getrokken

Meerwaarde:

Uiteraard is de heer Wilders, door een aantal publicisten, geestelijken, enkele politici en principiele journalisten en politici eveneens als racistisch gekwalificeerd

De meerwaarde van de opmerkingen van de heer de Winter en de reeds genoemde heer van Thijn en rabbijn Soetendorp is, dat zij, vanwege hun Joodse achtergrond, beter dan de gemiddelde autochtone Nederlander (de goeden niet te na gesproken) kunnnen weten en invoelen, wat het betekent, gestigmatiseerd, daarna sociaal uitgesloten en vervolgens vervolgd te worden

Velen denken, dat racisme begint bij vervolging en structureel vanuit de Staat tegen een bevolkingsgroep gericht geweld

Dat is echter de laatste fase

Het begint bij stigmatisering, criminalisering en de instemming van de meerderheid van de publieke opinie hiermee

Zo kan het klimaat rijp gemaakt worden voor daadwerkelijke vervolging

Maar met name ook de politiek draagt een zware medeverantwoordelijkheid

Zolang de meerderheid van de Nederlandse politieke partijen, en met name de regering, niet openlijk afstand neemt van het gedachtegoed van de heer Wilders en het als racistisch betitelt, zal deze worden aangemoedigd, zich steeds radicaler en extremer uit te laten, met alle gevolgen van dien

Racisme kent geen winnaars, alleen maar verliezers

Noch de allochtonen, noch de autochtonen in Nederland zijn gebaat bij een verdergaande polarisering in deze samenleving

Laat de les uit het verleden een waarschuwing zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1] Een Ander Joods Geluid
Zie
http://www.eajg.nl/

Ook in het Midden-Oostenconflict kan ik mij geheel vinden in hun kritiek op zowel de reeds 40 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, als hun stellingname tegen de uit deze bezetting voortkomende onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen

[2]

Artikel tav het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

Gedachtegoed PVV

http://www.pvv.nl/

[3]

Volgens artikel 1, Nederlandse Grondwet is discriminatie verboden

Zie

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1


Volgens artikel 137 c t/m e, zijn zowel belediging van een bevolkingsgroep, als aanzet tot belediging, alsmede haat, strafbaar

Zie

http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=wvs137


[4]

Zie Anne Frankstichting

http://www.annefrank.org/upload/downloads/monit...

http://www.annefrank.org/upload/downloads/Annex...
Bron: Volkskrant