Brief aan directeur Zwols zwembad tav discriminatoire maatregel betf moslima;s met bourkini's

Di 26 Februari 2008 07:08 | Heleen Essed | 3229 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Uiteraard  hebt u recentelijk vernomen, dat het Zwolse zwembad, het ´´Hanzebad´´  aan moslima´s met de zogenaamde ´´bourkini´s´´, is verboden, te zwemmen tijdens de reguliere zwemuren
Als ´´commentaar´´ hierop stelde de directeur, de heer H Meyer, dat ´´andere bezoekers er aanstoot aan zouden nemen´´ en dat ´´Zwolle nog niet rijp is voor de boerkini´´
Verder zouden de betreffende moslima´s kunnen zwemmen tijdens de zogenaamde ´´openingsuren voor allochtonen´´, die door hem werden vergeleken met ´´openingsuren voor naaktzwemmers of lijders aan Parkinson´´
 
Aangezien ik deze maatregel beschouw als een ernstige vorm van discriminatie, heb ik de heer Meyer onderstaande brief doen toekomen, die u onder P/S kunt aantreffen, alsmede een van de persberichten tav dit ´´verbod´´
 
Wanneer u zich geroepen mocht voelen, eveneens per mail te protesteren, zie mailadres
 
info@hanzebad.nl

Voor het geval iemand behoefte heeft, een brief te schrijven, het adres is:
Hanzebad
Hanzelaan 300
8017 JJ Zwolle

Tel: 038 4650563
Fax: 038 4656024
 
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor de door u genomen moeite

 
Wel is het positief nieuws, dat het College van Burgemeesters en Wethouders van deze beslissing heeft gedistancieerd
 
Zie ook
 
http://www.nu.nl/news/1451421/10/%27Vrouw_in_boerkini_in_zwembad_moet_kunnen%27.html

Onder P/S dus mijn brief aan de directeur, de heer H Meyer (önder A), met geheel onderin de RTL teletekstberichtgeving dienaangaande (onder B)

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 
P/S
 
A Brief aan de heer H Meyer, directeur Hanzebad, Zwolle


 
Aan de heer H Meyer, Directeur Hanzebad, Zwolle

 
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
 
Geachte heer Meyer,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Ik heb met aan verontwaardiging grenzende verbazing kennisgenomen van het door uw instelling, zwembad Hanzebad, afgekondigde zwemverbod voor moslima's met de zogenaamde ''bourkini's'' [islamitische bedekkende zwemkleding], tijdens de reguliere zwemuren
 
Dienaangaande citeer ik de in de RTL teletekstberichtgeving door u gedane uitlatingen
 
''Andere bezoekers nemen er aanstoot aan
Zwolle is nog niet rijp voor de boerkini
 
''We hebben speciale openingsuren voor allochtonen, mensen met Parkinson of naaktzwemmers.
Iedereen mag bij ons komen zwemmen, maar niet tijdens de reguliere openingstijden''
 
Mag ik u erop wijzen, dat u zich met een dergelijk verbod schuldig maakt aan discriminatie op grond van religie
 
Uiteraard zult u op de hoogte zijn van artikel 1, Nederlandse Grondwet, dat iedere vorm van discriminatie, o.a. op grond van religie, verbiedt
 
Dit impliceert, dat moslima's met bedekkende zwemkleding, op grond van religieuze voorschriften, hetzelfde recht hebben te zwemmen tijdens de reguliere openingstijden als mensen, die zich hetzij in een zwempak, hetzij in een bikini zijn gekleed, in het zwembad bevinden
Ook geldt dat recht uiteraard tav andere religieuze groepen met zwemkleding op grond van religieuze voorschriften
 
 
Dat u daarenboven uw verbod legitimeert met het kennelijk onder een aantal zwembezoekers aanwezige gebrek aan respect voor de religieuze uitingen van hun medemensen is stuitend, aangezien u hiermee een impliciet signaal afgeeft, dat discriminatie maatschappelijk aanvaardbaar is
 
Verder stoor ik mij er in hoge mate aan, dat u niet alleen over ''speciale openingstijden voor allochtonen'' schijnt te beschikken, hetgeen mij een impliciete vorm van apartheid toeschijnt, maar bovendien ''allochtonen'' onder een noemer lijkt te brengen als ''naaktzwemmers'' en ''lijders aan Parkinson''
 
Met alle respect:
 
Naaktzemmers en lijders van Parkinson zijn een deelcategorie onder de noemer ''mensen'' in het algemeen, terwijl onder ''mensen in het algemeen'', zowel allochtonen als autochtonen ressorteren
 
Ik vind het uiterst betreurenswaardig, dat het kennnelijk nodig is, u hierop te moeten wijzen
 
 
Meneer Meyer, wij leven in een tijd van sinds 11-9-2001 sterk toegenomen racisme en vreemdelingenhaat, met name gericht tegen moslims als groepering
 
Het is dan ook uw taak als de directeur van een openbare instelling als een zwembad, weerstand te bieden aan xenofobe cq discriminerende standpunten van andere zwembezoekers en een duidelijk signaal uit te zenden, dat iedereen, ongeacht religieuze overtuiging, kleding of afkomst, welkom is tijdens uw reguliere openingstijden
 
Nogmaals, in een zich democratische rechtsstaat noemend land als Nederland is discriminatie door hetzij individuen, instellingen of politici, ten enenmale onacceptabel
 
Ik behoef u niet te herinneren aan de contemporaine geschiedenis, nu langer dan 60 jaar geleden om u eraan te herinneren, waartoe onverdraagzaamheid, discriminatie en uitsluiting van anderen op grond van afkomst, ras of religie, kan leiden
 
Ik vertrouw erop, dat u alsnog uw beslissing zult herzien en de reguliere openingstijden van het zwembad weer beschikbaar zult stellen voor iedereen ongeacht ras, afkomst of religie
 
Onder P/S treft u het betreffende RTL teletekstbericht aan
 
Zoals u kunt zien doe ik deze brief eveneens toekomen aan het Anti Discriminatiebureau Zwolle
Eveneens heb ik een copie van deze brief doen toekomen aan het Landelijk Bureau Racismebestrijding
 
Tenslotte stel ik u er nog van op de hoogte, dat ik u eveneens een schriftelijke reactie, per brief, zal doen toekomen
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
B RTL berichtgeving tav het ´´zwemverbod´´ tijdens de reguliere zwemuren±
 
RTL 23-2, bericht 115 [RTL nummer dd zaterdag 23-2]
Boerkini verboden in zwembad Zwolle:
 
Het Hanzebad in Zwolle verbiedt het zwemmen in een boerkini tijdens de reguliere openingstijden
Afgelopen week is een moslima in een boerkini het bad uitgestuurd
 
Volgens directeur Hans Meyer zorgt de lichaamsbedekkende badkleding ervoor, dat andere zwemmers wegblijven
''Andere bezoekers nemen er aanstoot aan
Zwolle is nog niet rijp voor de boerkini
 
''We hebben speciale openingsuren voor allochtonen, mensen met Parkinson of naaktzwemmers.
Iedereen mag bij ons komen zwemmen, maar niet tijdens de reguliere openingstijden'' zo zegt hij
 
Einde RTL teletekstberichtgeving

 

Bron: RTL teletekst

Reacties

  Nog een voorbeeld

  Di 26 Februari 2008 18:05 | Vincent Brunott |

  Hier volgt een kopie van het mailtje dat ik zojuist heb verzonden aan de heer Meyer, de directeur van het Hanzebad te Zwolle. Zelf heb ik weer een iets andere invalshoek dan Heleen Essed en wie weet heeft iemand er iets aan zoals ik iets had aan wat Heleen Essed schreef.  Geachte heer Meyer,


  O
  mdat sommige bezoekers zich misschien storen aan de vrijheid van anderen, worden zwemsters in bourkini bij u tegenwoordig doorverwezen naar een 'apartheidsuurtje'. 

  Als ik mijn vrijheid laat bepalen door 'hen die zich aan aan mij storen zonder dat zij redelijkerwijs last van mij kunnen hebben', blijft er tenslotte voor mij geen vrijheid meer over.
  Of, zoals Godfried Bomans ooit zei: "Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen!".
   
  De meeste tenen zijn lang genoeg en dat is niet bevorderlijk voor een klimaat waarin we vrij kunnen ademen. Offer vrijheid niet op aan lange tenen! 
   
  Persoonlijk word ik maar zelden door lange tenen in een apartheidshokje gezet maar ik ben dan ook een blanke Nederlander die aan de buitenkant weinig 'afwijkends' vertoont dan behalve dat mijn haar misschien wat aan de lange kant is.

  Maar wat als ik allochtoon zou zijn en daarbij ook nog moslim? Waarschijnlijk zou ik dan kwaad worden want ik word eerder kwaad dan dat ik wegzak in verdriet.

  In ieder geval zou ik me door uw beleid en door allerlei bejegeningen aan mijn adres van personen, instanties en politieke partijen die mij min of meer over een kam proberen te scheren met Osama bin Laden, niet bepaald van harte uitgenodigd voelen om nou eens onbekommerd aan de Nederlandse samenleving deel te nemen!
   
  Het is misschien voor sommigen even wennen maar vrijheid wordt tenslotte door bijna iedereen op prijs gesteld. Vrijheid draagt bij aan variatie, kleurenrijkdom, levendigheid, zelf-relativering, het verbreden van de horizon en aan wederzijds begrip.
   
  Blanke badgasten die in Zuid-Afrika even wegbleven toen na de apartheid hun stranden ook door zwarte badgasten werden bezocht, zijn al lang weer terug en verlangen maar zelden naar vroeger. 

  U hoeft er dus niet op te rekenen dat mensen zo koppig zijn dat ze een boycot waarmee ze zich in hun eigen vingers snijden, volhouden tot u failliet bent.

  Ik ben ervan overtuigd dat een zwembad waar vrijheid niet wordt onderdrukt, een zwembad waar variatie, kleur en levendigheid de sfeer bepalen, een grotere aantrekkingkracht heeft op het publiek dan een zwembad waar benauwdheid wordt gepredikt.
   
  Vrijheid is niet alleen goed voor 'het algemeen welbevinden' maar vrijheid is tenslotte ook goed voor de portomonaille!
   
   
  Met vriendelijke groet,
  Vincent Brunott

  Geslaagde actie!!?

  Di 26 Februari 2008 20:34 | Frank |

  De boerkini wordt toch toegestaan in het Hanzebad in Zwolle. De Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle (SEZZ), waaronder het Hanzebad valt, is door de knieën gegaan en past de kledingvoorschriften aan.

  https://www.nu.nl/news/1452831/12/Zwols_zwembad_staat_boerkini_toch_toe.html" target="_blank">Lees verder