De oranjes worden nu echt te duur, om te onderhouden.

Wo 10 Oktober 2007 12:31 | Frank | 4548 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

De Tweede Kamer wil volledige openheid over de kosten van het Koninklijk Huis na een onderzoek van RTL Nieuws. Iedereen snapt dat een Koninklijk Huis kosten met zich meebrengt en dat die door de belastingbetaler moeten worden betaald. En wie geen geharde republikein is, zal daar ook nog begrip voor hebben. Niet alleen worden kosten voor paleizen, personeel en andere zaken vergoed. Maar er worden ook kosten gemaakt waarvan je je kan afvragen waarom die vergoed worden. En tot slot: er worden kosten gemaakt die ronduit twijfelachtig zijn.

Schimmig
Het Koninklijk Huis kost Nederland dit jaar in totaal 113 miljoen euro, aldus de officiële opgave. Maar onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat de bestemming van dat belastinggeld erg schimmig is. De antwoorden op Kamervragen en in debatten en de begrotingen van de afgelopen 40 jaar rond het Koninklijk Huis leiden tot veel onduidelijkheid.

Nieuwe kosten
Vast staat dat de totale kosten van het Koninklijk Huis in vier jaar tijd zijn gestegen van 83 miljoen euro (in 2005) tot 113 miljoen het komende jaar. Dat is een toename met 36%. Die cijfers worden sinds 2004 door de premier verstrekt, maar hij geeft geen specificatie. Bovendien duiken er steeds nieuwe Oranje-gerelateerde kosten op. Zo blijkt het ministerie van Landbouw ruim 1 miljoen euro subsidie te geven aan kroondomein het Loo, terwijl dat niet in het overzicht van Balkenende staat.

Het Loo en beveiliging
Tegelijkertijd is het onduidelijk wat er gebeurt met de opbrengsten van Het Loo. De minister van Financien houdt de begroting van Het Loo geheim, waardoor onduidelijk is of die opbrengsten in de beurs van koningin Beatrix verdwijnen. Daarnaast is er onduidelijkheid over de beveiliging van de Oranjes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is daar verantwoordelijk voor, maar toch zijn er kosten gedeclareerd bij het ministerie van VROM.

79 zetels
De PvdA, de SP, de PVV, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren, samen goed voor een Kamermeerdeheid van 79 zetels, willen nu dat premier Balkenende volledige transparantie geeft over de kosten van het koningshuis. Dat is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis.


Zijn dit alle kosten?

Een groot deel van de kosten is wel bekend, maar er blijken ook kosten te worden gemaakt waarvan de begrotingsstukken verhulden dat ze werden gemaakt. Neem bijvoorbeeld het onderhoud van privé-jacht de Groene Draeck, dat door Defensie wordt betaald. Zijn er meer van dit soort verborgen posten en onder welke noemer vallen deze kosten eigenlijk (functioneel declarabel / overige kosten)? Wij vermoeden van wel.
Premier Balkenende schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat de kosten “adequaat worden weergegeven”. Adequaat is heel wat anders dan volledig. Adequaat betekent ‘afdoende’.
Eerder schreef Balkenende dat er sprake is van een “zo volledig mogelijk beeld”. Dat is een variant op adequaat. Het gaat dus om deze vraag: betekenen ‘adequaat’ en ‘zo volledig mogelijk’ nu wel of niet alle kosten?

Waarom geen transparantie?

Het kabinet geeft sinds 2004 een overzicht van de totale kosten die de overheid maakt vanwege het Koninklijk Huis. Tweede Kamerlid Kalsbeek zei in dat jaar nieuwsgierig te zijn naar “de werkelijkheid achter die cijfers”. Inzage in de werkelijkheid achter deze totaalbedragen heeft de overheid tot nu toe niet gegeven. Wanneer de Kamer om meer informatie vraagt, wordt afhoudend of niet gereageerd, of wordt fragmentarisch informatie verstrekt.

De Tweede Kamer mag blijkbaar niet té veel weten en bijt vaak ook niet door.
Dan blijken de antwoorden van Balkenende inderdaad adequaat in de zin van: afdoende.

De ene keer wordt er gedetailleerde informatie verstrekt, de andere keer wordt gemeld dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd over de kosten die het Koninklijk Huis met zich meebrengt.
De ene keer wordt gezegd dat er geen informatie beschikbaar is op detailniveau, de andere keer blijkt die er toch te zijn.
De ene keer zegt Minister Vogelaar dat ze niet verantwoordelijk is voor het Kroondomein, de andere keer blijkt dat ze wel degelijk verantwoordelijk is.

Om kort te gaan: als je alle stukken goed leest rijst het beeld op van een uiterst complexe spaghetti van onderling verbonden regelingen en financiële relaties, en tegelijkertijd ook de vraag: is er wel iemand in Nederland die echt weet hoe het zit?

De wetten en regelingen op basis waarvan de overheid kosten voor rekening neemt stammen uit de jaren ’60 en ’70. In 1980 is de Wet op het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis aangepast bij de troonswisseling. Dat was voor de Tweede Kamer de laatste mogelijkheid om deze wetten te moderniseren. Om te bezien of nu modernisering nodig is, moet de Tweede Kamer precies weten waarover het gaat.

Tijd om het koningshuis af te schaffen. Zet het maar op de lijst van verboden middelen, langs de paddestoelen.

Bron: rtlnieuws

Reacties

  Oranje boven - en de rest eronder

  Do 11 Oktober 2007 10:49 | Destrée |

  Wij herinneren even, dat de Groene Draeck was gemeerd naast het jacht van drugskoning Klaas Bruinsma.

  Waarin Klaas de 'kooi' deelde met o.a. mejuffrouw Mabel Wisse Smit.

  Bekend in onder meer de Joegoslavische drugs en wapenhandel. Waarbij zij het bed deelde met onder meer de miljonair Mohamed Sacerby, een wereldberoemde diplomaat uit Bosnië, die ervan wordt verdacht miljoenen te hebben verduisterd en in de lik zit. "But the rot is deeply set. Apart from the light of Islam in Bosnia. Izbegovic has the solutions in Islam, and indeed this is seen in some of his helpers, in particular Mohamed Sacerby." Zie: CHUBAN.

  Waarna HM Koningin Beatrix Mabel Wisse Smit uit de sponde van Klaas naar het bed van Johan Friso loodste.

  En waarbij ons aller HM dit meubel Mabel enthousiast en publiekelijk tot ons aller Prinses van Oranje bombardeerde. 


  Charles Destrée.