UITNODIGING VOOR EEN PERSCONFERENTIE

Vr 7 September 2007 21:28 | louise | 7321 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
UITNODIGING VOOR EEN PERSCONFERENTIE.


De organisatie van de "Verenigd voor Waarheid" manifestatie houdt een persconferentie na haar manifestatie te Brussel op 9 september 2007.

De organisatie van de 9/9 "Verenigd voor Waarheid" protest-manifestatie nodigt u uit om deze persconferentie bij te wonen. Plaats: de avenue Poincare op het kruispunt met de Lemonnier avenue en de Europa avenue.

De 9/9 "Verenigd voor Waarheid"manifestatie begint op zondag 9 september 2007 te 14.00 uur bij het Noord Station (Gare du Nord) te Brussel.


De deelnemers aan de manifestatie stellen drie belangrijke eisen aan Europa:
.
-Een volledig internationaal en onafhankelijk onderzoek over de gebeurtenissen op 11 september 2001 in de VS met een groep rechters die hoorzittingen houdt en getuigenissen hoort van alle betrokken partijen, waaronder de Waarheid bewegingen.

- Een werkelijke gedachtenwisseling in alle Europese landen over de voorstellen die gedaan zijn door alternatieve monetaire stelsels en over het voorstell van een wereldwijd basis inkomen (Global Marshall plan). Er worden vraagtekens gezet bij ons monetaire stelsel waarbij Centrale banken als prive ondernemingen domweg geld scheppen uit het niets voor elke lening die wordt aangegaan. Leningen die de sleutel vormen voor veel huishoudens om de voortdurend toenmende inflatie , en dus de economische groei , tegengaan.

.- Een Europese wet die bedrijven of personen verbiedt om individuele toegang tot internet te beperken of te ontzeggen. Dit geldt ook voor alle informatie op internet,direct of indirect, binnen de Europese Gemeenschap. Zij eisen nieuwe implementatie van het recht op vrije vorming en uiting van mening.

De sprekers op de persconferentie zullen zijn:

Julez Edward organisator van de manifestatie die vragen zal beantwoorden in het Engels en in het Nederlands
Olivier Durutti, de Franse contactpersoon, die vragen in het Frans zal beantwoorden
Geert Schleepen, gast spreker, die vragen in het Nederlands, Engels en Duits zal beantwoorden over de RFID/Verichip situatie namens de Nederlandse 'StopVerichip' organisatie.

Laatstgenoemde organisatie fungeert als waakhond initiatief om het aanbrengen van Verichips in mensen te verhinderen. De RFID is een chip met de omvang van een graankorrel, die al aangebracht is bij mensen in de Baja-Beach club te Rotterdam, Nederland. Haar voordelen worden door middel van promotie campagnes aan het publiek bekend gemaakt, waarbij het als positief wordt voorgesteld. "Stop Verichip" wil graag bewustwording onder het publiek over de nadelen bevorderen.

.Als u een afzonderlijk interview wenst met de organisator, kunt u opbellen naar +32485122187. Afzonderlijke interviews kunnen plaatsvinden bij het begin van de manifestatie tussen 12.30 en 14.00 uur als ook na de persconferentie tussen 18.00 en 19.30 uur.
Voor nadere informatie en '"heet van de naald" informatie, kunt u de website raadplegen.
Nederlandse bronnen over de RIFD/Verichip implantaten bij mensen

http://www.baja.nl/pers/okt04_metrob2.jpg
http://www.baja.nl/pers/okt04_telegraaf2.jpg
http://www.baja.nl/pers/okt04_trouw2.jpg
http://www.baja.nl/pers/okt04_metro2.jpg 


Website:
http://virb.com/unitedfortruth
Algemeen e-post adres voor pers en vrijwilligers

united.for.truth@gmail.com

EINDE VAN DE UITNODIGING.

Bron: united.for.truth

Reacties

  Stop VeriChip zal er zijn

  Vr 7 September 2007 21:37 | louise |

  Stop VeriChip zal aanwezig zijn bij de persconferentie en dit is onze boodschap voor de pers:


  ''Na de aanslagen van elf september 2001 zijn er allerlei maatregelen genomen die onder de noemer veiligheid, de toegang tot informatie over burgers vergemakkelijken en controle vergroten. De RFID technologie (Radio Frequency Identification), een microchip ter grootte van een rijstkorrel, wordt toegepast door bedrijven en de overheid in producten en identificatie middelen om informatie over klanten en burgers te verzamelen, op te slaan en te analyseren. De Baja-Beach Club in Rotterdam implanteert zelfs al RFID chips in bezoekers om deze te identificeren en om drankjes mee te betalen.

  Maar WIE houdt rekening met UW belangen aan privacy en vrijheid bij de toepassing, en mogelijke verregaande implantatie, van deze RFID technologie?

  Ons actie comité heeft als doelstelling het publiek bewust te maken van deze dreiging welke een inbreuk is op de privacy en dus de rechten van een mens. Wij willen de mogelijke verplichte implantatie bij specifieke doelgroepen, zoals ouderen, militairen, gevangen e.d. , en misschien zelf bij een nog breder publiek van overheidswege laten verbieden. Laat uw stem horen en teken onze petitie die wij gaan indienen bij de regering''.  persconferentie

  Za 8 September 2007 19:43 | louise |

  Beste dames en heren van de internationale pers.  Deze verklaring komt voort uit de zorgen die mensen zich maken rondom de ontwikkelingen van de implanteerbare verichip en de geruchten dat deze chip in de nabije toekomst wellicht als verplichting gesteld gaat worden. De technieken achter deze verichip zijn talloos. Informatie is het sleutelwoord van deze chip. Het is niet volledig inzichtelijk te maken welke informatie men inmiddels via de implanteerbare verichip zan verkrijgen. Wat voor ons wel vast staat is dat informatie het sleutelwoord is voor macht. In de verkeerde handen kan deze informatie een machtig wapen zijn tegen de vrijheden die burgers wereldwijd bevochten hebben gedurende de laatste decennia.

  Het implanteren in het lichaam van een verichip moet een vrije keuze zijn en mag onder geen enkele voorwaarde een verplichting worden, niet onder Nationale wetgeving en niet onder Europese richtlijnen. Het gebruik van de verichip mag de gebruiker geen actieve voordelen bieden op het gebied van toegang, diensten, betalingen of anderszins. Hiermee zou je een nieuwe vorm van discriminatie bevorderen en daar zal geen enkele burger op zitten te wachten. Een voorbeeld zou kunnen zijn om een fikse korting te krijgen op je ziektekostenverzekering als je meewerkt aan het nemen van een verichip. Je bent immers makkelijker te identificeren waardoor de hulpverlening sneller kan werken. Gezondheidsgegevens kunnen op de chip staan maar ook je bankgegevens en of je wel of niet de premie van je ziektekosten voldaan hebt. Mensen met een probleem die de premies bijvoorbeeld niet betaald hebben, worden deze dan nog wel gelijk behandeld als het hospitaal weet dat ze de kosten van onderzoek en hulp waarschijnlijk niet kunnen verhalen?
  Daarnaast kan de chip aan zowat elke handeling die mensen verrichten gekoppeld worden maar ook ontkoppeld. Denk aan het weigeren van medische hulp als je geen chip hebt, het weigeren van toegang zonder chip. Het niet ontvangen van een uitkering zonder chip, het niet terug betaald krijgen van belastingen zonder chip. Vrijwel elke toepassing van de verichip die nu bekend is of aangedragen wordt als het ei van Columbus heeft ook een schaduwkant.
  Het percentage mensen dat daadwerkelijk baat zouden hebben bij de doemscenario’s die de producenten van deze chips als voorbeelden noemen vallen in het niet tegenover het percentage dat waarschijnlijk nooit zo’n ervaring zal hebben.
  Los van die constatering is het ook de vraag of overheden en/of bedrijven cq instanties deze macht moeten krijgen. Iedereen weet inmiddels dat macht corrumpeert en absolute macht absoluut corrumpeert. Dank voor jullie aandacht!