Minister Verdonk wil Nederlands op straat

Za 21 Januari 2006 21:45 | Frank | 3122 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie is voorstander van het opstellen van een code waarin gedragsregels voor burgers staan. Op een VVD-congres in Rotterdam dat over integratie ging zei de bewindsvrouw dat de Nederlandse normen en waarden als uitgangspunt voor zo'n omgangscode moeten gelden. 

Verdonk borduurt hiermee voort  op het voornemen van het college van B & W in Rotterdam voor een gedragscode voor Rotterdamse burgers. Net als het Rotterdamse gemeentebestuur, dat zeven omgangsregels formuleerde, wil Verdonk in de code opnemen dat op straat Nederlands moet worden gesproken en dat er niet mag worden gediscrimineerd. 

Identiteit
Verdonk vindt dat alle gemeenten het Rotterdamse voorbeeld moeten volgen. Voordat ze tot actie overgaat wil de minister deskundigen raadplegen om vast te stellen wat goed burgerschap eigenlijk  inhoudt. "Wat is belangrijk, wat is de Nederlandse identiteit, waar zijn we trots op", aldus Verdonk op het congres. 

Volgens Verdonk weten allochtonen vaak niet wat van hen verwacht wordt, als ze in Nederland gaan wonen: "Ze spreken me daar op aan. Wij moeten daar duidelijker in durven zijn. Het blijft nu te abstract". 

Keuvelen
Met name het aspect van het gebruik van het Nederlands is omstreden, ook binnen de VVD. Verdonks partijgenoot Griffith, voorheen Kamerlid, nu wethouder in Amsterdam, ziet daar niets in: "Als ik met mijn vriendin op straat lekker Surinaams loop te keuvelen, moet ik dat zelf weten. Ik veroorzaak geen overlast." 

Het argument van Verdonk en de Rotterdamse initiatiefnemers is dat mensen zich ontheemd voelen, als ze op straat alleen maar buitenlandse talen horen.
Bron: N.O.S.