Geen fraude met stemmachines volgens trouw

Zo 15 Oktober 2006 21:17 | Frank | 2827 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Met de stemmachines die worden gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november is niet geknoeid. Daarvan zijn tot nog toe geen sporen gevonden bij een grondige inspectie. Dat heeft minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Atzo Nicolaï (VVD) gemeld aan de Tweede Kamer. Intussen zijn drieduizend van de achtduizend stemmachines onderzocht.


Nicolaï liet de stemmachines onderzoeken na berichten dat gemeenten ze hebben opgeslagen in loodsen waar geen toezicht was, of dat ze waren uitgeleend. Het bedrijf Nedap, dat negentig procent van de stemmachines heeft geleverd, controleert de software in de apparaten en voorziet ze van een niet-overschrijfbare geheugenchip. Bovendien worden de stemmachines verzegeld. TNO ziet erop toe dat alles volgens het boekje verloopt.

Alle stemmachines worden voor de verkiezingen gecontroleerd op onregelmatigheden, heeft Nicolaï toegezegd. Sommige gemeenten hebben de opslag intussen verbeterd, bijvoorbeeld door videobewaking in te stellen.

Desondanks komt er ook een onafhankelijke commissie met bestuurders, die de betrouwbaarheid en veiligheid van stemmen per computer gaat bewaken. Nicolaï zegde dat toe op aandringen van de SP.

Wat de actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' betreft, is een kort geding nog niet van de baan. De groep zegt teleurgesteld te zijn dat de minister de software voor de verkiezingsuitslagen geheim wil houden, waardoor controle door derden onmogelijk is. Volgende week beslist de actiegroep of het kort geding wordt doorgezet.

Bron: Trouw