Stemcomputer moet naar de schroothoop

Vr 13 Oktober 2006 12:06 | Frank | 2668 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De laatste harde eis van actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' is toch niet zo hard. "Gezien de vernietigende conclusies van ons rapport moeten in ieder geval de machines van Nedap per onmiddellijk naar de schroothoop. Pleisters of zegels plakken helpt niet", zegt de actiegroep.

Dat is een harde eis van de groep Wij vertrouwen stemcomputers niet op de uitkomst van het Kamerdebat gisteren.

Daarin deed minister Atzo Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing naast de eerder genoemde maatregelen nog een finale belofte: een onafhankelijke commissie gaat de betrouwbaarheid en veiligheid van het stemproces bij de verkiezingen van 22 november controleren.

De actiegroep vindt de uitkomst onbevredigend. Vandaag heeft ze een gesprek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar gaan ambtenaren en wellicht de minister zelf pogen om de kou van de lucht te nemen.

Maar de vraag is: is dat kort geding een serieuze optie of een middel om in de schijnwerper te blijven staan? Wanneer komt er nu wel en wanneer geen kort geding van de actiegroep?

We vroegen het aan woordvoerder Maurice Wessling. Zijn antwoord (Windows Media, 3 minuten) is niet klip en klaar. De actiegroep vindt niet dat ze de voorwaarden onomwonden hoeven te formuleren. De actiegroep houdt zich het recht voor om zonder details te bepalen of de verkiezingen 'controleerbaar en eerlijk' verlopen.

Sdu-computer opgeëist
De stemcomputers van Nedap zijn waardeloos voor goede verkiezingen. Toch zegt de actiegroep niet dat als ze toch worden ingezet dit tot een kort geding zal leiden. Ook de actiegroep stuurt dus aan op een compromis waarbij de computers wel worden ingezet onder drastische maatregelen om de zwakte van het systeem te ondervangen.

'Wij vertrouwen stemcomputers niet' zal vandaag in Den Haag eisen dat ze de beschikking krijgt over de Sdu Newvote stemcomputer om ook die 'op de pijnbank' te kunnen leggen. Te meer daar deze machine wel verbindingen naar buiten heeft, wil de actiegroep vaststellen of het gehele proces met deze computers wel deugt.

Software moet open worden
Bovendien moet de broncode van de gebruikte software openbaar worden volgens de actiegroep. "We zijn teleurgesteld dat de minister kennelijk nog steeds op het standpunt staat dat de werking van de bij verkiezingen gebruikte software geheim moet zijn. Hij wil zich niet vastleggen op enige toezegging dat verkiezingsuitslagen in de toekomst voor derden controleerbaar zijn", vindt de actiegroep.

Het onderliggende bezwaar van de hele actie is dat de overheid veel te ver is gegaan met het uitbesteden van verkiezingen aan het bedrijfsleven. Dat moet ze terugdraaien. "Dit is voor ons een fundamenteel punt, waaraan de nu zo zichtbare problemen met betrekking tot beveiliging van het stemproces ondergeschikt zijn."

Printen van stemmen
Een lezer van Planet Multimedia, maker van extreem beveiligde computersystemen, komt met de oplossing om stemmen na het invoeren in de computer te laten afdrukken en in een stembus te laten deponeren. Dat vormt een extra controle ingeval er malversaties worden vermoed. Er zijn ook steekproeven mogelijk.

Volgens de actiegroep en het ministerie is zo'n oplossing op korte termijn onhaalbaar. De actiegroep vindt alleen stemmen met papier en potlood afdoende betrouwbaar, het ministerie vindt dat geen alternatief.

Alternatief voor de stemcomputer

Bron: Planet