Vrijheid van godsdienst

Vr 22 September 2006 11:02 | Frank | 3518 keer bekeken | 3 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Vrijheid van godsdienst, dat hebben we allemaal, maar houdt dat ook in dat iedereen elke godsdienst moet respecteren en accepteren? Zo ja, dan heb ik een probleem. Ik geloof namelijk dat alle religie onzin is, manipulatieve lariekoek, totale bullshit. Ik geloof ook dat Jezus en Mohammed nooit hebben bestaan. Dat is mijn geloof… maar heb ik de vrijheid om dat geloof te beleiden? Mag ik de deuren langs om mensen te vertellen over mijn geloof? Mag ik het publiceren? Krijg ik een gebedshuis waar ik mijn geloof kan prediken?

Nee, blijkbaar niet. We hebben het ook niet over “vrijheid van geloof”, want we zijn niet vrij om te geloven wat we willen, we hebben het over “ontastbaarheid van religie” – en dat is wat anders. Een religie is iets dat wordt vastgesteld door de mensen die de macht hebben om dat vast te stellen. Voldoe je niet aan de eisen, dan hang je een sekte aan en heb je niet het recht op ontastbaarheid (we weten allemaal wat er in Waco Texas is gebeurd met de Branch Davidians). Bovendien is religie een goede manier en bewezen methode om de mensen onder de duim te houden, dus dat mag niet zomaar worden aangevallen door ongelovigen.

Mensen die niet in een God geloven mogen niet zeggen dat zij geloven dat het geloven in een God onzin is. Ik mag geen grappen maken over iets wat ik als lachwekkend ervaar en mag niet hard maken dat hetgeen waar een religie over spreekt aantoonbaar onzin is. Het is misschien geen verrassing, maar ik zie dat toch anders.

Ik vind dat wij wel het recht hebben om uit te komen voor wat wij geloven, wij hebben zelfs de plicht, tegenover de volledige mensheid, om dat waarvan wij denken dat het de waarheid is in de openbaarheid te brengen. Als het je niet zint… klaag me aan. En iedereen die denkt dat je iets oplost door gebouwen te bestormen, mensen te bedreigen, mensen te vermoorden of zelfmoord aanslagen te plegen, is een schaap die op een zwakzinnig doorzichtige manier wordt gebruikt. Zij zijn niets meer dan pionnen in een spel dat zij door hun misvormde ideologie niet kunnen begrijpen. Het spijt mij niet heel erg verschrikkelijk dat ik deze mensen niet serieus neem. Ik kan alleen maar zeggen: word wakker, word volwassen of flikker op.

Het is 5 februari 2006 wanneer ik dit schrijf en we zitten midden in rellen in het Midden Oosten omdat een Deense krant (Jyllands Posten) een paar cartoons heeft gepubliceerd waarop de profeet Mohammed wordt afgebeeld. Dit zijn rellen met een dubbele boodschap. Aan de ene kant wordt ons in het Westen verteld dat wij de profeet Mohammed niet mogen gebruiken voor humor en afbeelding. Hier ga ik niet in mee. Het kan niet zo zijn dat een religie mij gaat vertellen wat ik wel of niet mag doen. We zijn geen kleine kinderen, dus opdonderen. De tweede boodschap is dat er een beeld wil worden geschetst van de trotse moslim (niets mis mee) die het niet meer accepteerd dat ongelovigen de enige echte religie aanvallen (en daar is dan wel weer wat mis mee). De rellen worden, in mijn ogen, geregiseerd door de machthebbers van die landen en de cartoons zijn slechts een aanleiding die zij hebben aangegrepen. Het had van alles kunnen zijn, maar hoe dan ook is het puur politiek en heeft het niet zo heel veel met de islam te maken (ook al denken de infantiele relschoppers dat dit wel zo is).

De mens heeft maar één recht en dat is het recht om te leven zoals hij of zij wil. Iedereen die mij of een ander dat recht ontneemt is niets meer dan een dictator; en ik laat mij niet door Christenen, Moslims, Joden, Boedhisten of weet ik veel wat voor geloof-aanhangers dicteren wat ik wel of niet mag geloven, zeggen, vinden of uitdragen.

We leven al duizenden jaren – als het al niet meer is – onder het juk van een of andere religie, en de mensen die zich daar los van hebben gemaakt hebben elk recht, zo niet al het recht, om dat ongeloof, net zoals de gelovigen, te prediken.

Tenminste… dat geloof ik dan weer.
Bron: Snips.nl/

Reacties

  Top!

  Vr 22 September 2006 17:06 | Innercircle |

  "De mens heeft maar één recht en dat is het recht om te leven zoals hij of zij wil."


  Iemand anders iets opleggen vind ik niet mogen.....We are all free.


  ongelofelijk !

  Vr 22 September 2006 23:02 | toulouse |

  De geest waait waar hij wilt , net zoals de wind


  alle gevestigde godsdiensten zijn op macht en rijkdom uit, en dienen enkel de erkende bedienaars ervan.


  Afschaffen die handel en niet meer subsidieren, zij brengen alleen maar meer problemen in de wereld.


  15% predikanten twijfelt aan God

  Za 23 September 2006 11:11 | Frank |
  Eén op de zes predikanten in Nederland weet niet of er een God of hogere macht bestaat of gelooft er zelfs helemaal niet in. Dat blijkt uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek van godsdienstsocioloog Hijme Stoffels van de Vrije Universiteit.

  Het onderzoek is in opdracht van de IKON verricht onder de bij die omroep aangesloten kerken. Aanleiding is het 60-jarige bestaan van de IKON. Ruim achthonderd voorgangers werd gevraagd naar hun godsbeeld.

  De verschillen tussen de kerken zijn erg groot. Voorgangers van het Leger des Heils en de Gereformeerde Bond twijfelen helemaal niet aan het bestaan van God terwijl 42% van het Remonstrantse Broederschap zegt te twijfelen.