Zijn Stemcomputers te vertrouwen?

Do 7 September 2006 20:19 | Truthseeker | 3605 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Er wordt in het X wereldje wereldwijd een hoop over complottheorieën gesproken en geschreven, soms zeer geloofwaardig, in andere gevallen wat verder gezocht. Zitten we in Nederland te slapen of gebeuren er recht onder onze neus zaken die het daglicht niet kunnen verdragen?

Artikel - DOSSIER X.nl

In de afgelopen weken is een platform opgericht www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/ van verontruste burgers en technici die de gang van zaken rond het stemmen met stemcomputers aan de kaak stelt. Stemcomputers zijn de afgelopen jaren in het hele land ingevoerd zonder ook maar een zuchtje protest. Waarom nu dan wel ineens protest? Een aantal van de mensen achter “Wij vertrouwen stemcomputers niet” zijn Amsterdammers, en die stemmen pas sinds 2006 via de computer. Misschien moet je toch eerst zelf via een computer stemmen voor je door hebt hoe ernstig het allemaal is. En dat het ernstig is, is inmiddels wel duidelijk, zoals in de loop van dit artikel zal blijken.

Geschiedenis van het stemmen

Het begint natuurlijk allemaal bij de grondwet , daarin staat een gedeelte over het stemmen. Er staat onder andere in dat wij, de burgers, leden van de kamers moeten kiezen en dat "de verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming."

Verder is alles geregeld in de Kieswet. In de Kieswet wordt alles geregeld om er voor te zorgen dat we eerlijke, controleerbare verkiezingen kunnen houden die nodig zijn om een democratie te behouden. Ik hoor meteen stemmen opkomen die zeggen “Democratie? Ach waar maak je je toch druk om, dat stemmen heeft toch überhaupt geen enkele zin?” Het staat iedereen vrij om dat te denken, en we hebben het zelf de afgelopen jaren ook meerdere malen gedacht, maar wat is het alternatief? Natuurlijk is de huidige democratie hier in Nederland (en elders) vol gebreken, maar een andere staatsvorm zal daar geen verandering in brengen, het zal er eerder (kijk op andere plekken in de wereld) slechter van worden. Op een dictatuur of een ander totalitair systeem zitten we toch ook niet te wachten.

Een democratie staat of valt echter met openbaarheid, doorzichtigheid en controleerbaarheid. En er is ook betrokkenheid van de burgers bij nodig, als het niemand ook maar ene moer interesseert, geven we onze leiders een vrijbrief om alles te doen wat ze willen. Een makkelijke opmerking die vaak gemaakt wordt is: “Wat maakt het allemaal uit, de één of de ander, het is allemaal één beroerde kliek”. Helaas hebben we dagelijks met hun beslissingen te maken. Van de prijs voor dat biologisch verantwoorde biefstukje tot de kinderopvang van je kinderen, van de rechten die je als werknemer hebt (of niet) tot de manier waarop je ouwe oma wordt verzorgd (of niet).

En het is dus juist dat stemmen waar we van op aan moeten kunnen. Dat moet eerlijk gebeuren (ook al is de keuze beperkt), de mannen en vrouwen die de eerste kieswet schreven hadden dat goed in de gaten, en hebben allerlei veiligheidsvoorschriften ingebouwd, zoals controleerbaarheid, geheimhouding van je stem, hoe de stemmen geteld dienen te worden en dat je daar als burger bij kunt zijn. Dat alles is met de komst van de stemcomputers teniet gedaan. Het stemmen is voor de burger niet meer te controleren. Sterker nog, het is voor de gemeenten niet eens meer te controleren, die hebben de macht namelijk bij een commercieel bedrijf neergelegd. Dat dat ontzettend link is kun je op je vingers natellen.

Meer over de geschiedenis van het stemmen en het rode potlood kun je hier beluisteren.

Stemfraude

Stemfraude was in het oude systeem van formulieren en rode potloodjes natuurlijk ook mogelijk, er kon een rotte appel op het stembureau zitten die de stemmen verkeerd telde, of het busje waarmee de bussen met stemformulieren van een stembureau werden vervoerd kon onderschept worden, maar dat is natuurlijk niet op hetzelfde niveau, wanneer de uitslagen van een hele stad (of land) gemanipuleerd kunnen worden.

“Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet” zegt daar het volgende over: “Of het nu over de feitelijke stemming of het tellen van de stemmen ging: er was in de tijd van het stembiljet een samenzwering van fenomenale proporties voor nodig om ongezien de uitkomst van de verkiezingen te vervalsen. Verkiezingsfraude is van alle tijden, maar de procedure was betrekkelijk waterdicht zolang een stemburo één of meerdere betrouwbare leden had. En aangezien tijdens tweede kamerverkiezingen in heel Nederland vele groepjes mensen in vele stemburo’s zitten moest het wel heel raar lopen wilde iemand er ongezien met de verkiezingen vandoor gaan. Met de komst van de stemcomputer is dit allemaal veranderd. De telling van de stemmen is een gesloten proces, waar de leden van het stemburo geen enkel zicht op hebben. In heel Nederland lopen mensen aan het eind van de dag naar een computer, die ze niet doorzien, om daar op een knop te drukken en de uitslag van de verkiezingen uitgeprint te krijgen. De controle op het verloop van de telling van de stemmen is uit handen gerukt van de vele duizenden mensen die dat voorheen deden en verplaatst naar een handjevol anonieme technici en burocraten bij fabrikanten, testinstellingen en overheidsorganen. Alle burocratentaal ten spijt: in zo’n stemcomputer loopt doodgewone software. Die wordt als het goed is wel bekeken door een testinstituut, maar wat zegt dat? En hoe stellen de leden van het stemburo bijvoorbeeld vast dat de geteste software zich ook daadwerkelijk in de stemcomputer bevindt?”

Wat feiten tussendoor

Ierland heeft de door ons in gebruik genomen stemcomputers afgekeurd, wegens oncontroleerbaar. Zijn de Ieren gek of zijn wij het?
Er zijn in Europa 2 of 3 bedrijven die stemcomputers leveren, in Nederland zijn dat er twee: Sdu en Nedcap
De software waarop de stemcomputer draait is niet openbaar (geen opensource). Dat maakt eigenlijk niet uit, want het is voor de personen op de stembureaus toch al niet mogelijk om te controleren wat voor software op de stemcomputer draait en of die doet wat de bedoeling is.
SDU, één van de fabrikanten van stemcomputers die in Nederland worden gebruikt stelt NewVote computers beschikbaar op de dag van verkiezing, de gemeente heeft ze dus niet gekocht en in eigen beheer... Tevens begeleiden medewerkers van Sdu de verkiezingen intensief.
Opvallende punten

Onderstaande komt van de website http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl over de SDU stemcomputers. De meeste systeembeheerders worden acuut zenuwachtig als ze onderstaande lezen, u bent dus gewaarschuwd. 

Controleerbaarheid van stemming

Het is voor de kiezer niet mogelijk om vast te stellen dat de uitgebrachte stem ook werkelijk bij de juiste kandidaat geteld wordt. Er zit vermoedelijk een verband tussen het aanraken van het scherm en de uiteindelijke uitslag die de stemcomputer afdrukt, verstuurt, op een usb stick bewaart en op nog een usb stick bewaart. Maar dit verband kan eventueel ook een weegfactor zijn. Bijvoorbeeld PvdA min 2%, VVD min 2.6%, CDA min 4.5% en de FrauderendePartij krijgt de overgebleven stemmen.

Internet verbindingen

Het NewVote systeem is een stemsysteem dat via het Internet informatie uitwisselt met Elektor (de software op het hoofdstemburo), de stemcomputers op de stemdag op het stemburo en een centrale server bij Sdu. Nergens in de documentatie wordt gesproken over beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden op de verschillende computers, ook niet in documenten specifiek over de installatie van de software in Amsterdam.

GPRS verbinding

De stemcomputers hebben een GPRS-verbinding. Met Sdu! Gedurende de gehele dag kunnen de stemcomputers een verbinding opzetten met de Sdu computers. Of met andere computers naar keuze. De handleiding en procedures geven aan dat deze verbinding door een stemburo medewerker geinitiëerd wordt pas nadat de uitslag geprint is. In principe is dat ook een juiste procedure. Echter: er is geen enkele garantie (zoals het eenvoudig verwijderen van de SIM kaart) dat de stemcomputer niet vaker op de dag communiceert. De FrauderendePartij kan op deze wijze op een tijdstip naar keuze de weegfactoren aanpassen, en zo de verkiezings uitslag de juiste kant op sturen. Het volgende punt vergemakkelijkt het werk van de FrauderendePartij enorm

Lees hier de rest verder: http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/474/28/

 

Update Truthseeker. 

Hier een filmpje van een computerprogrammeur die onder ede voor een rechtbank verklaard dit te hebben gedaan in opdracht van een Republikeinse senator in Florida:

Meer informatie hierover

 


 

 

 

 


Bron: Dossier X