Politiek:

Wo 27 Maart 2013 10:46 | Corse | 2778 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

 
De concurrentiestrijd onder de 240 landen op onze planeet, dit om zoveel mogelijk democratie en welzijn voor alle burgers te creëren is positief voor de evolutie van mens en natuur.
(Noorwegen staat op de éérste plaats https://www.youtube.com/watch?v=uGTzbj3fRSw )         
Zolang we de muren tussen de verschillende ideologische partijen blijven in stand houden en verhogen is er geen democratie mogelijk.
Een reset van de oude politieke systemen en hun ideologieën is noodzakelijk, vooral geen oorlog om het oude politieke systeem te kunnen behouden, behoudsgezindheid is waardeloos.
Politiek en religie zijn totaal voorbijgestreefd, politiek verdedigt enkel belangengroepen, de democratie verdedigt iedere burger, de natuur en het biologisch evenwicht op onze planeet, het doel is een harmonische samenleving voor iedereen.
Democratie overstijgt elke vorm van ideologische politiek en religie, de perfecte democratie is een totalitair systeem waarbij iedereen de maximale vorm van transparante democratie nastreeft, er kan nooit genoeg democratie zijn, er is altijd te weinig democratie.
Democratische denken is een één-thema denken waarbij directe transparante democratie voor iedereen altijd het thema is, het éénheidssysteem voor een beschaafde samenleving voor de toekomst, wat we nodig hebben is de tirannie van de democratie en verlichte despoten.
De komende generaties zullen geen politiekers meer kennen, enkel democratische experts.
 
1. Democratie-index volgens de huidige westerse norm op de wereld:
 
2. Corruption Perceptions Index 2012 volgens de huidige westerse norm op de wereld:  
  
3. Armoede in de wereld, MUNDI statistiek %   http://www.indexmundi.com/map/?v=69&l=nl
 
4. De geschiedenis en de evolutie van democratie:      https://www.youtube.com/watch?v=uGTzbj3fRSw 
 
Apartheid en discriminatie is niet dood, het is meer levend dan ooit:
 
 1. Rijk en arm, sommige de(1%)beschikken over: (familie kapitaal, geld door erfenis, bestaand economisch kapitaal) andere niet.
 2. Het uitbuiten van mens door mens (dit door de rijkste, sluwste of slimste) ditis de grootste discriminatie op onze planeet. (loonverschil)
 3. Geschoold en niet geschoold, (diploma’s, kennis en sociale vaardigheden, educatie)
 4. Rang of stand,(van militair leger tot adel en religie)
 5. Huidskleur,(wit of gekleurd)
 6. Kinderarbeid, één miljard kinderenop onze planeet worden gedwongen te werken.
 7. Verschil man en vrouw, (discriminatie, de vrouw is geen volwaardig individu?)
 8. Sommige beschikken over sociaal kapitaal: (netwerken, kennissenkring) andere niet.
 9. Nieuwgeborenen hebben geen mogelijkheden, de markt is reeds verzadigd door (technologische automatisering, innovatie en knowhow) de verzadigde markt blijft enkel in handen van de 1% geprivilegieerde elite. (groot probleem zonder reset)
 10. Verstoring biologische diversiteit en milieu, (water, aarde, lucht, planten, dieren)
 
Het menselijk ras of soort: (evolutie)
 
 • De planeet aarde is 4,56 miljard jaar oud.
 • De ontwikkeling bij mensen is 200.000 jaar oud, het is een evolutionair proces.
 • De huidige mens bedeelde zichzelf met ongeveer 240 autonome landen op onze planeet.
 • Er worden ongeveer 7.000 talen op de aarde gesproken om te kunnen communiceren.

De democratie is 2.500 jaar oud en overstijgt elke vorm van politiek, ideologie en religie vermits democratie de belangen van iedereen behartigt, ook die van de natuur.