Recht op vrije mening en meningsuiting:

vrijdag 14 november 2008 13:31 | Corse | 2772 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
19.      Recht op vrije mening en meningsuiting. (Laatste aanpassing 14/11/2008)
 
"Het mooie van vrije meningsuiting is dat je altijd weer verrast wordt door de schaamteloosheid van degenen die haar willen beknotten, het denken mag zich nooit onderwerpen”
 
(Artikel 19 & 25) Democratie is een kwetsbare hoeveelheid mensenrechten, vrijmening is er een deel van!
 
 • Recht op vrije meningsuiting betekent dat een paar dingen gegarandeerd zijn bij wet.
 • In al die landen die zich - in de UNO - daartoe plechtig verbonden hebben.
 • Op dit moment zijn er 211 landen aangesloten in UNO-verband.
 • Voor ons gevoel is het de normaalste zaak van de wereld dat je niet de hele dag hoeft te letten op je uitspraken, dat je hardop durft te praten in de bus, trein, hotel, restaurant enz.
 • Het is de normaalste zaak dat je op een internetforum kan zeggen wat je wil, zonder weggecensureerd te worden.
Op Europees niveau zijn en worden wetgevingen gecreëerd om de vrijmening te bevorderen en internet censuur te bestraffen.
              Het uit een internetforum bannen zonder recht op antwoord is uiteraard pure discriminatie, dictatuur en censuur.
Forum eigenaars en moderators gedragen zich vaak als hogepriesters die hun gedachten of ideologie beschouwen als een     seculiere religie, met de forumregels als centrale geloofspunt die geen toetsing of alternatief verdragen.
§         Elke preventieve censuur is absoluut verboden door artikel 19 & 25.
 • Censuur is eigen aan extreem links of extreem rechts, vb: communisme, rechtsextremisme of neoliberalisme.
Zonder ergens bang voor te zijn, mag je in een discussie zeggen wat je stom of verkeerd vindt, zolang er maar geen discriminatie van medemensen bedoeld wordt, geen racisme wordt bedoeld, geen oorlog wordt gepromoot, geen geweld of pedofilie wordt gepromoot en geen religie of sekte worden opgedrongen.
 • Het is de normaalste zaak dat je telefoon niet wordt afgeluisterd, je computer niet gekraakt of gemanipuleerd wordt, dat je lezersbrieven in de krant kunt schrijven zonder dat je daarvoor meteen de gevangenis in gaat.
 • Recht op uiting van je mening betekent ook nog het recht om te betogen, te staken en zodoende te tonen achter welke idealen je staat en voor welke belangen je opkomt, dit zonder mishandeld en geslagen te worden door agenten of overheidsvechtmachines.
 • De dragers van een spandoek of een bord worden niet door agenten of overheidsvechtmachines in de gevangenis geworpen.
 • Recht op uiting van je mening betekent, dat je niet door inlichtingendiensten geviseerd, agressief behandeld of gedood wordt voor je meningsvrijheid, op deze fragiele fundamenten is onze democratie gebouwd.
 • De huidige democratie is binnen 50 jaar de dictatuur van toen, daarom is vrije meningsuiting belangrijk.
 • Naargelang lokaliteit en tijd kunnen wetgevingen zelfs tegengesteld zijn en evolueren.
 • Voor wat men hier gestraft wordt daarvoor kan men in China of elders gedecoreerd worden.
 • Voor het doden van één mens krijgt men levenslang, voor het doden van 100 mensen (militair de vijand) wordt men gedecoreerd, de generaal zijn vijand echter kan uw vriend zijn.
 • Je kan de waarheid niet verwarren met de mening van een lokale minder of meerderheid op onze planeet die zich laat manipuleren, dit is het gevaar van een tolerante democratie, dit leerde ons de geschiedenis, dit is het grensgebied van onze democratie.
 • Als één miljoen mensen in een stommiteit geloven dan is dat nog steeds een stommiteit.
 • Besluit: wetgeving en democratie is relatief en streek gebonden, het respecteren van de lokale wetgeving waar men zich bevindt is voorlopig een noodzaak, globalisering van de wetgeving is echter noodzakelijk.
 • De neoliberale geaardheid van de hedendaagse samenleving indoctrineert, dit door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen en opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Deze zeer subtiele manier van manipulatie veroorzaakt een monocultureel denkpatroon waar geen uitweg mogelijk is, het doel van deze manipulatie! Aan deze subtiele brainwash zijn we allen onderhevig, het maakt deel uit van onze geconditioneerdheid.Dit denkpatroon bepaald onze manier van denken enis verweven in het huidige denken. Het conditioneert de mens, het omgaat zijn kritische denken de vrije mening en vrije meningsuiting. De verlichte geest en het kritische denken mag zich nooit onderwerpen, wanneer het kritisch denken zich onderwerp bevinden we ons in een dictatoriale toestand.
 • Voor de neoliberale schijndemocratie is elk alternatief project niet mogelijk en vooral niet wenselijk, vermits het de belangen van diegenen die er met verbonden zijn niet dient.Vermits ieder alternatief project een groei moet doorstaan, zoals ook wij (ons systeem) een groei of evolutie hebben moeten doorstaan. We moeten ook nieuwe systemen een kans geven, ook al is hun aanvangssysteem niet altijd democratisch, zoals ook het onze in aanvang niet democratisch was, maar geëvolueerd is naar een vorm van democratie.
 • Neoliberalisme, Religiefundamentalisme en communisme zijn “monocultuur”, waarvan niemand kan bevestigen dat deze de ideale of de beste systemen zijn, monocultuur en monopolisering van systemen lijden tot dictatuur hoe dan ook. We hebben dringen nood aan alternatieven waarvan we in een later stadium wat van kunnen leren en die het huidig systeem beconcurreerd, dit is het doel van alle alternatieve systemen.
 • Elk systeem moet soeverein kunnen zijn en aldus worden gerespecteerd. Alle landen zijn soeverein en gelijk en het zou een inbreuk zijn op de soevereiniteit van een land als er gedreigd wordt met oorlog of als er oorlog gevoerd wordt.Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn macht uit te oefenen. In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept, daar het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat (het zelfbeschikkingsrecht) Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en dat zij zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine staat uit kan oefenen.
 • Etnische of minderheidsgroepen moeten in ieder land gerespecteerd worden, daarvoor zijn mensenrechten belangrijk.
 • Mensenrechten en vrijmeningsuiting bepalen de kwaliteit van een samenleving.
 • De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren, vrouwen, gezondheidszorg, werklozen, milieu, etnische minderheden, cultuur, religie, niet religieuze of humanisten, gehandicapten, invaliden, wezen, armen, gevangenen, buitenlanders en ook de meerderheden uiteraard.
 • Vrijmening is waardeloos wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan een terechte vrijmening!
Bron: eigen werk.