THERMEN-KUREN- WELLNESS:

Ma 8 September 2008 14:05 | Corse | 2468 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

THERMEN-KUREN- WELLNESS, AL GENIETEND GEZONDHEID TANKEN.
VOORKOMEN GOEDKOPER DAN GENEZEN!!
WATER: BRON VAN ALLE LEVEN EN TEVENS HET BLAUWE GOUD VAN ONZE PLANEET.
 
Waarom wellness ?Een paar weken kuren kost minder dan een werkverlet van een paar maanden.
 
Volgens de medische wetenschap moet een kuur minstens drie weken duren wil ze resultaat opleveren.
Kuren verhelpt niet enkel uiteenlopende lichamelijke aandoeningen, maar beogen tegelijkertijd een geestelijke genezing het zogenaamde stresskillende effect, het ondersteunt lichaam en geest in het proces zichzelf te helen en te herstellen.
Kuren, de ontspanningstechniek met de bedoeling innerlijke spanningen af te bouwen en nieuwe energie op te doen.
Dit kuren garandeert u dat na enkele weken alle stress is verdwenen, emotioneel en lichamelijk evenwicht wordt hersteld en uw gezonde levensingesteldheid is herwonnen.
Wellness, de nieuwe manier van thermaal of thalasso kuren.
De traditionele kuur moet er plaats maken voor wetenschappelijk onderbouwde verwennerij in zoveel mogelijk toepassingen.
De nieuwe trend heeft ook al een naam “welness”dat zoveel wil zeggen als genietend gezondheid tanken.
Bestaande kuurcentra en kuurhotels hebben hun infrastructuur ingrijpend gemoderniseerd en hun aanbod uitgebreid en afgestemd op de veranderende vraag. Nieuwe centra zijn in voorbereiding of al in opbouw, dit met de financiële steun van gemeentelijke en provinciale overheden en ook de Europese gemeenschap toont zich bijzonder gul.
Daarom wellness!
De mens zelf bestaat nu éénmaal uit 80% water. Het menselijke embryo heeft de eerste maand een watergehalte van 90%.
50% van het voedsel van de mens bestaat uit water, het drinkwater en water in zijn leefomgeving moet zuiver zijn om een goede gezondheid en levenskwaliteit te garanderen!
Water optimaliseren is een weldaad voor de mens, wij mensen maken deel uit van de natuur en zijn de natuur zelf.
De nano technologie zal op lange termijn aantonen dat zuiver levend water de basis van het leven is.
 
Kuurvakanties hebben een lange voorgeschiedenis, volgens de Grieken zijn er twee soorten:
  1. De zoutwaterkuur of (thalassotherapie) met de heilzame werking van zeewater en zeelucht.
 
De natuurlijke eigenschappen van water:
In de natuur vormt het water een omgeving waarin heel wat andere elementen aanwezig zijn dan de twee waterstofatomen voor één zuurstofatoom het zogenaamde dode water, alle zeewater is totnogtoe minder of meer verrijkt.
Water neemt elementen op die aanwezig zijn in de omgeving waar het doorheen gaat, deze kunnen de mens ten goede komen:
(Sappen van zeegras, zeewier, zeealgen, zeesla, zeemos en alle soorten waterplanten), zeezout, organische stoffen, micro-organismen uit het ecosysteem, maar ook opgeloste stoffen afkomstig van de bodem waar het water voorbij spoelt (zeeklei, zeezand, vulkanen, koralen enz). Door verdamping ontstaan ook positieve vluchtige elementen die de lucht optimaliseren.
Het zeewater wordt bijzonder geneeskrachtig wanneer het 33°C warm is of meer, de heilzame stoffen dringen dan makkelijker door de huid (opname van positieve elementen voor het lichaam via de huid, positieve resorptie)(zeelucht opname door de longen)
Optimaal zeewater heeft ongeveer dezelfde chemische eigenschappen als het menselijke plasma zodat ons lichaam heel makkelijk de genezende eigenschappen opneemt, het oerleven op onze planeet begon in de zee.
 
De Grieken kenden al de heilzame werking van zeewater en geloofden in de onuitputtelijke geneeskracht ervan.
Thalassotherapie is een therapie onder medisch toezicht met een preventief of curatief doel.
De weldaden van het zeewater en de heilzame werking worden versterkt door:
Het zeeklimaat, oligo-elementen, zeezand, zeewieren, zeealgen, zeemodder, minerale zouten, zeeklei, jodiumhoudend water en andere uit de zee gewonnen stoffen.
Geneeskrachtig zeewater moet verschillende elementen of chemische verbinding bevatten, terwijl het genezende karakter bewezen moet zijn door medisch-wetenschappelijk onderzoek. (zeewater is geen drinkwater)
 
  1. De zoetwaterkuur of (thermentheapie) met de heilzame werking van zoetwaterbronnen, deze al dan niet verbonden met zuivere bos of berglucht.
 
De natuurlijke eigenschappen van water:
In de natuur vormt het water een omgeving waarin heel wat andere elementen aanwezig zijn dan de twee waterstofatomen voor één zuurstofatoom het zogenaamde dode water, verrijkt zoetwater of levend water heeft een helend effect op de mens.
Water neemt elementen op die aanwezig zijn in de gebieden waar het doorheen gaat, deze kunnen de mens ten goede komen:
Minerale zouten opgenomen bij contact met rotsen, sappen van kruiden, planten en wortelen, organische stoffen, micro-organismen uit het ecosysteem, maar ook opgeloste stoffen afkomstig van de terreinen waar het water doorheen gaat (calcium, magnesium, kalium, bicarbonaten, sulfaten, chloriden), kleideeltjes in suspensie die een absorberende spons vormen voor bacteriën en andere moleculen. Door verdamping ontstaan ook positieve vluchtige elementen die de lucht optimaliseren. 
Het zoetwater bronwater wordt bijzonder geneeskrachtig wanneer het 35°C warm is of meer, de heilzame stoffen dringen dan makkelijker door de huid. (opname van positieve elementen voor het lichaam via de huid, positieve resorptie)
 
De Grieken trokken in de vijfde eeuw voor Christus residenties op rond warmwaterbronnen.
Enkele honderden jaren later bouwden de Romeinse veldheren zelfs ganse nederzettingen boven op een warmwaterbron,
overtuigd als ze waren van de weldaden en de geneeskracht van bronwater.
Thermentherapie is een therapie onder medisch toezicht met een preventief of curatief doel.
De weldaden van zoetwaterbronwater en de heilzame werking worden versterkt door:
zwavelhoudend water, koolzuurhoudend water, ijzerhoudend water, zouthoudend water, jodiumhoudend water, bromiumhoudend water, kaliumhoudend water, magnesiumhoudend water en andere stoffen (opname door de longen van de heilzame vluchtige stoffen die voortkomen bij verdamping van dit natuurlijk verrijkt bronwater).
Mineraal of geneeskrachtig drinkwater moet minimum 1.000 mg per liter van een bepaald element of chemische verbinding bevatten terwijl het genezende karakter bewezen moet zijn door medisch-wetenschappelijk onderzoek.