Er zijn twee interpretaties van het vrijheidsbegrip:

Ma 8 September 2008 13:44 | Corse | 2880 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Vrijheid?
(Deze gedachte maakt deel uit van de open debat cultuur, het zogenaamde vrije denken.)
Homosapiens wat niet meer betekent als: de denkende mens of de verstandige mens, het verschil tussen mens en dier is zijn denken en het beheersen van zijn extreme instincten en driften, ongemanipuleerde informatie verhoogt het bewustzijn.
 
Er zijn twee interpretaties van het vrijheidsbegrip, negatieve en positieve.
 
Negatieve vrijheid:
Het domein waarbinnen iemand ongestoord (door anderen) datgene kan doen wat in zijn vermogen ligt, hoe groter dit domein hoe groter zijn negatieve vrijheid, het gaat er om dat men met rust wordt gelaten.
Het uitbuiten van mens door mens is geen vrijheid, het is misbruik maken van de medemens.
Uitbuiten is manipuleren en misbruiken van de zwakke of onwetende mens, dit om op deze manier aan zijn doel te geraken en daardoor zelf meer vrijheid te verwerven.
Het kunnen gebruik maken van andermans onwetendheid is geen vrijheid maar misbruik.
40 jaar van een mensenleven in een fabriek, bureel of magazijn enz “moeten werken” onder kunstlicht en uit noodzaak, dit is geen vrijheid maar misbruik, deze uitbuiting en dwingelandij is vooral een gebrek aan maatschappelijke en persoonlijke organisatie.
Het zichzelf kunnen verrijken op kosten van de medemens is geen vrijheid maar misbruik.
Er is op de wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht.
Hoe groter de kloof tussen rijk en arm, hoe hardnekkiger de rijken zich aan hun negatieve vrijheid, macht en rijkdom vastklampen en hoe minder kans de arme hebben om vrij te zijn en er bovenop te geraken, een altijd maar moeilijker te doorbreken vicieuze cirkel.
We weten uit pijnlijke ervaring dat negatieve vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker, ze moet geëist worden door de onderdrukten.
De kwaliteit en vrijheid van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren,werklozen, gezondheidszorg, milieu en de nodige tijd voor een degelijk opvoeding van kinderen, ze zijn de toekomst en de volgende generatie.
Totale vrijheid is een chaos die de samenleving ontwricht en daardoor elke degelijke vorm van samenleving onmogelijk maakt.
Totale of negatieve vrijheid is een extremisme dat ons op termijn terug naar de Middeleeuwen zal katapulteren.
 
Positieve vrijheid:
Vrijdenkers zijn tegen elke vorm van eenheidsdenken en monopolisering, omdat het uiteindelijk mens en natuur zal schaden.
Vrij rondlopen alleen is geen vrijheid.
Fundamentele vrijheid is de mogelijkheid hebben om je vrijheid te kunnen benutten in een samenleving.
Veel persoonlijke en maatschappelijke mogelijkheden bieden veel vrijheid.
Vrij zijn zonder geld of mogelijkheden is geen vrijheid, het is valse vrijheid.
Vrijheid is in de eerste plaats de medemens zijn vrijheid respecteren.
Het kunnen drinken van zuiver water is een deel van onze vrijheid
Het kunnen inademen van zuivere lucht is een deel van onze vrijheid.
Persoonlijke vrijheid moet kunnen en dit zonder andermans vrijheid te schaden.
Het kunnen zwemmen in zuiver zeewater en in zuivere rivieren is ook een deel van onze vrijheid.
Het kunnen eten van gevarieerd voedsel van hoge kwaliteit is ook een deel van onze vrijheid.
Conform wonen en goede mobiliteit zonder ongevallen is ook een deel van onze vrijheid.
Onze wereldvreemdheid minimaliseren door te reizen is ook een deel van onze vrijheid.
In eigen land de eigen taal spreken is vrijheid, vele talen spreken is echter respect voor de medemens.
Positieve vrijheid is dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.
De mogelijkheid en tijd hebben om eigen kinderen zelf te kunnen opvoeden, dit is echte vrijheid.
De mogelijkheid “voor iedereen” om te studeren, te sporten, sociaal leven, ontspanning, om creatief te zijn, om zichzelf geestelijk te kunnen ontplooien, om bij te dragen tot cultuur, te kunnen feesten, reizen, sporten, muziek te leren, al dit zonder andermans vrijheid te schaden, dit is levenskwaliteit in zijn hoogste vorm, deze vrijheid is fundamenteel, de zin van het leven!
Bij ziekte, ongeval, handicap, werkloosheid en pensioen toch nog goed kunnen leven, dit is echte vrijheid, deze Europese vangnetten mee helpen in stand houden dit is vrijheid voor ons zelf voor onze kinderen en voor de volgende generaties.
 
Vrijheid gemanipuleerd:
Geen enkel mens heeft de vrijheid om andermans vrijheid te beperken of om over andermans vrijheid te beschikken, dit is een fundamenteel mensenrecht.
Het symbool van vrijheid is de vrije wil, deze vrije wil is enkel vrij als hij niet beïnvloed wordt.
Onwetendheid is de oorzaak van bijna al onze problemen, ook die van onvrijheid, dit door gebrek aan educatie, informatie, mogelijkheden en ervaring.
Wanneer de meeste mensen in een samenleving sociaal en financieel armer worden en daardoor minder vrij zijn en het milieu verloederd, dan kan je echt geen goede punten geven aan een economie, minstens moet toch een meerderheid van de mensen het beter krijgen en meer vrij kunnen zijn en de natuur moet zich kunnen herstellen, wat nu niet het geval is.
 
Vrijheidsbepaling: (de mogelijke invloed van de samenleving op onze vrijheid en vrije wil)
Het is niet het individu dat bepaald dat het vrij is binnen een groep of samenleving, het is de groep of samenleving die bepaald of het individu vrij is.
Binnen de groep of samenleving kan men nooit totaal vrij zijn, men moet buiten de groep of samenleving treden om totaal vrij te kunnen zijn, daardoor is totale vrijheid slecht voor iedere groep of samenleving, de identiteit van elk individu wordt niet bepaald door het individu zelf maar door alles wat hij voor de groep of samenleving niet is.
Het collectivisme, de groep of samenleving is een middel om zichzelf te dienen, hetzelfde geldt voor het individualisme, beide moeten in evenwicht zijn om een goede psyche te bewerkstelligen.
 
Definitie van vrijheid: het kunnen gebruik maken van al de mogelijkheden en vrijheden die onze planeet ons biedt, al dit met respect voor de medemens, de samenleving en de natuur, dit is pure en echte vrijheid, het is de beste samenlevingsvorm voor iedereen.
Streven naar vrijheid is niet enkel streven om vrij rond te lopen alleen, het is streven naar een evenwichtige vrijheid “voor iedereen” in zijn totaliteit.