Karl Marx* 1867:*

Za 14 Maart 2009 01:39 | Corse | 3401 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Karl Marx* 1867:*
 
“Owners of capital will stimulate the working class to buy more and more of expensive goods, houses and technology, pushing them to take more and more expensive credits, until their debt becomes unbearable.
 
The unpaid debt will lead *to bankruptcy of banks, which will have to be nationalized, *and the State will have to take the road which will eventually lead to communism.”
 
Vrij vertaald:
"Bezitters van kapitaal zullen de werkende klasse aanmoedigen meer en meer dure goederen, huizen en technologie te verwerven,hen verplichtend meer en meer kostbare kredieten op te nemen tot hun schulden ondraagbaar worden.
De onbetaalde schuld zal tot bankroet leiden van banken die zullen moeten genationaliseerd worden en de Staat zal de weg moeten opgaan die uiteindelijk tot communisme leidt"
 
Vorige maand werden in Duitsland 300.000 boeken verkocht van "Das Kapital"van Karl Marx.
Zijn profetische woorden hebben zich helaas verwezenlijkt.
 
Wat nu?

 
Wie bewaakt de bewakers?