Elite en jetset te duur en te weinig inbreng in België.

Za 13 Februari 2010 01:04 | Corse | 2819 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

 

Elite en jetset te duur en te weinig inbreng in België.
 
Hoge lonen, uitkeringen en andere voordelen:
 
Eigenaars van bedrijven, managers, aandeelhouders, speculanten en kaderpersoneel hebben te dure kosten die alle verbeelding tarten, exuberante bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen (dividenden) enz.

Uitkeringen, lonen en dividenden van elite en jetset saneren:
 
 • Uitkeringen en lonen zijn te duur voor België, ze moeten dringend gesaneerd worden.
 • België kan onmogelijk innovatief en concurrentieel zijn met deze verstikkende kost.
 • De excessen september 2010: http://www.millionairefair.be/  
 
De elite (jetset), slechts 0,2 procent van de bevolking verkrijgt 50% van de totale inkomens in ons land:
 
 • Deze zijn speculanten, aandeelhouders, kader, managers, immobilia, eigenaars van geautomatiseerde bedrijven, enz
 • Zonder scrupules en naar believen verhuizen ze hun bedrijven naar lageloonlanden waar ze verder de natuur kunnen vervuilen zonder inkijk van syndicaten en laten hier enkel sociale kerkhoven na.
 • Is het niet al te gemakkelijk om anderen te dwingen flexibel te zijn als je zelf geen ruggengraat hebt, hebzucht is meestal de motivatie.
 • Alle knowhow van deze nomade bedrijven is verkregen door Belgische studie en ervaring en koste de gemeenschap fortuinen.
 • De elite kennen geen onzekerheid en leven al duizenden jaren in weelde.
            Door het erfrecht zorgen ze ervoor dat hun kinderen ook in zekerheid leven.
            Rijke hebben daardoor geen drijfveer om iets te doen voor de samenleving.
            Ze bezitten enkel hebzucht, dat is een andere motivatie, de slechtste vorm.
 • Deze perverse decadente minderheid (elite) leeft in extreme weelde, afslanken dus.
 • Dit veel te dik privaat varkentje moet grondig ontvet en flexibel worden.
 
Kapitaalsvlucht:
 
Door het verplaatsen van enorme kapitalen naar de zelfgecreëerde belastingsparadijzen bloed België leeg.
 
Voorkennis:
 
Deze witte boord criminelen plunderen België leeg door hun voorkennis.
 
Besluit:
 
Arbeider lonen zijn niet te duur, die renderen maximaal en bevorderen de consumptie.
Arbeiders kunnen niet afslanken ze hebben reeds anorexia.
 
Samenwerken is de bootschap:
 
Samen een sterk Europa door samenwerking met Rusland.
Rusland is de grootste grondstofschuur ter wereld (Siberië)
Rusland het grootste land ter wereld, als in Oekraïne de zon opgaat, dan gaat ze onder in Kamtsjatka.
 
Analyse: (de wereld der rijken)
 
De duizenden economische dictators op onze planeet, die reeds generaties in extreme weelde en rijkdom leven.
(De nomenclatuur: de privaat economische eigenaars, jetset, adel, staat, politiek en religie elite)
 
Het uitbuiten van mens door mens, extreem veel privaat kapitaal, paardenrennen, casino’s, extreem privaat auto’s en jachten, extreem grote privaat landerijen en villa’s, privaat vliegtuigen, veel (aantal) privaat woningen, extreem dure hotels, extreem dure restaurants, extreem dure privaat hospitalen, extreem dure privaat scholen, extreem dure privaat ouderlingen tehuizen, privaat eilanden, extreem dure consumptie goederen? Extreem dure pelsmantels, extreem dure juwelen, de jaarbeurs voor de rijke, marktfundamentalisme, neoliberalisme, gokken in al zijn vormen: v.b Las Vegas ook wel eens de stad van de duivel genoemd, witte boorden criminaliteit, de nood aan meiden en knechten, decadente adel, decadente schoonheidchirurgie, meer bezit maakt minder rechtvaardigheid, jacht op wezen, hebzucht, de oliestaten: de landen der onbegrensde verkwisting en uitbuiting, decadentie, maffia, cosanostra, immobilia en woekerprijzen, huizenmelkers, narcotica-industries: de grootste industrie ter wereld, de oorlogsindustrie, petroleumindustrie, vreemdelingen niet buiten maar uitbuiten, het gevoel van onveiligheid, het eigen rijke leven boven dat van andere stellen daardoor de nood aan bodyguards, discriminatie, gepamperde, profitariaat, leven op de rug van andere, mensenhandel, drughandel, de eigenaars aandeelhouders en managers van de vrije markt, respect voor privé-sfeer bestaat enkel voor de rijken. de bezittingen zijn vermeerderd maar de waarden verminderd, het leven der rijken speelt zich grotendeels (in villagebieden en op enorme jachten) in het zonnige zuiden af.
Ongeveer driekwart van de rijkdom van de elite is geërfd.
Kansen worden nog steeds sterk bepaald door het geboortemilieu en allerlei geluksfactoren.
 
Kinderen van rijken en hoogopgeleiden genieten alle voordelen van hun uitgangspositie:
 
 • Economisch kapitaal (geld)
 • Sociaal kapitaal: (netwerken)
 • Cultureel kapitaal: (kennis, diploma’s, sociale vaardigheden enzovoort)
 
De wereld der armen:  
 
(De minder gegoeden en de working-poor)
 
Mensen zonder waarde die enkel gebruikt worden om wat rijk is met de glimlach te dienen, derderangsburgers, derderangsvolkeren, buitenslapers, armen slapen onder bruggen, nachtverblijf voor de armen, krediet en schulden, volksverhuizingen en daardoor allochtone goedkope arbeidskrachten, zwartarbeid, 3 flexibele jobs en niet rond komen, bronx en bidonvilles de steden voor der armen, junkfood en vervetten, buitenslapers, illegalen, gangsters, het vaderland vrijwillig verdedigen uit armoede, persoonsverheerlijking: aanbidding van alles wat rijk en bekend is, éénoudergezinhuishoudens: daardoor armoede, getto’s, twee inkomens maar meer scheidingen, mooiere en duurdere huizen maar meer gebroken gezinnen, werkloosheid, vandalisme, geen collectieve sociale zekerheid, kindermoord, zelfopoffering van bodyguards, het onderbetaalde goedkoop personeel zoals: koks, hoveniers, werkvrouwen, onderhoudspersoneel, meiden en knechten enz. deze goed genoeg om de rijke “hun vuiligheid” op te kuisen en dit uiteraard met de glimlach, deze jobs zijn geen jobs, het is mensonwaardige uitbuiting dit omdat rijken hun eigen vuiligheid niet willen en vooral niet wensen op te kuisen, working-poor, op dit moment zijn 110.000 landgenoten (België) afhankelijk van voedselhulp. "Een recordaantal", zegt Willy De Mesmaeker, gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Voedselbanken, Vlaanderen heeft 70.364 mensen die van een O.C.N.W uitkering leven, 1,3 miljoen mensen leven in België onder de armoedegrens, geen privé-sfeer.