Machines en handel met lageloonlanden belasten:

Za 23 Oktober 2010 19:08 | Corse | 3045 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Machines en handel met lageloonlanden belasten:
 
De belastingen op (machines en handelen met lageloonlanden) moeten mensen vrij maken:
 
Machines, automatisering, innovatie en op de juiste manier belastingen heffen op machines en handel met lageloonlanden, dit moet mensen vrij maken, vroeger op rust kunnen gaan, minder uren werken.
Niet het verhuizen van bedrijven naar lageloonlanden en daardoor sociale kerkhoven achterlaten en volksverhuizingen uitlokken. (racisme)
De overblijvende arbeid kan eventueel via een beurtrol evenredig verdeeld worden.
 
Geen enkel bedrijf heeft als doel werkplaatsen voor werknemers te creëren:
 
Integendeel, elk bedrijf heeft als doel, degelijke en goedkope producten op de markt te brengen. Dit door zo veel mogelijk geautomatiseerd te produceren met zo weinig mogelijk arbeidskrachten, economie is een middel en geen doel op zich.
Het is zeker niet de taak van bedrijven om arbeidsplaatsen te creëren.
 
Machines moeten 3 x meer belast worden dan mensen:
 
 • Machines moeten “3x meer” belast worden dan werknemers.
 • Machines draaien en produceren 24u op 24u, een arbeider werkt slechts 8u op 24u.
 • Machines worden niet ziek of moe en hoeven geen sociale zekerheid, hun capaciteit blijf 24u op 24u hetzelfde.
 • Een machine moet dus minimum 3x meer belast worden dan een werknemer.
 • Het belasten van machines voorkomt dat er extreem rijke elite ontstaat.
 • Het werkt dus de herverdeling van de rijkdom in de hand en minder armoede, daardoor ontstaat terug hoogconjunctuur.
 • De staat, dus de wetgeving moet instaan voor de uitvoering en controle van deze belastingsgelden.
 
Machines worden momenteel niet belast, wat een grote politieke fout is:
 
De ordening van de economie gehoord uiteraard de politieke verantwoordelijken toe.
Economie is een middel en geen doel op zich.
Enkel politiekers kunnen en moeten het samenspel van investeerders en samenleving behartigen en controleren, dit om de totale samenleving een menswaardig bestaan te geven.
Bedrijven mogen zich niet inmengen in staats of gemeenschapszaken hoe dan ook.
Bedrijven mogen zich vooral niet inmengen in het privaat leven van werknemers, dit is in strijd met de “wet op de privé-sfeer” en “de mensenrechten”, mannen en vrouwen zijn gelijk gerechtigde!
Enkel de politiek kan en mag gemeenschapszaken behartigen in onze democratie.
Daarvoor hebben we democratie en onze politiekers gekozen!!
 
Handelen met lageloonlanden moet zwaar belast of bestraft worden:
 
 • Handelen met lageloonlanden moet eveneens “zwaar belast” worden vermits het de eigenproductie van onze eigen Belgische bedrijven neutraliseert.
 • Doordat de uurlonen van vele andere landen lager zijn, mag er geen oneerlijke concurrentie optreden, de staat, dus de wetgeving moet instaan voor een rechtvaardige handel en geen vrije handel, de uitvoering en controle van deze belasting is daarvoor noodzakelijk.
 • Het belasten van (het handelen met lageloonlanden) voorkomt dat er extreem rijke elite ontstaat, het werkt tevens de herverdeling van de rijkdom in de hand, daardoor ontstaat terug hoogconjunctuur.
 • Het belasten moet evenredigheid zijn met (de eindprijs van het product) aan de Belgische consument.
 
Er zijn geen economische problemen,
 
Het is de vicieuze cirkel:
 
 • Loon, koopkracht, levensstandaard en consumptiegedrag die verbroken is.
 • Onbelaste geautomatiseerde bedrijven en handel met lageloonlanden in hun “huidige vorm”, berokkenen de samenleving meer schade dan vooruitgang.
 • Onze markten zijn oververzadigd met producten en diensten.
 • Onze geautomatiseerde industrie produceert 24 op 24 uur producten tegen ontzaglijke snelheid.
 • Met mammoetschepen worden producten en afgewerkte materialen uit lageloonlanden aangevoerd en op onze markt gedumpt, zodat onze eigen bedrijven failliet gaan, wat massale werkloosheid meebrengt.
 • Bedrijfs-delokalisatie en globalisering in zijn “huidige vorm” moeten dringend aan banden gelegd worden door de politiek, het laat westerse beschaafde volkeren verarmen door een misvormde neoliberale economie.
 
Ons einddoel een volledig geautomatiseerde economie:
 
Hier heeft de mens en zijn totale samenleving zijn hoogste doel bereikt “zijn einddoel”, de totale samenleving kan zich volledig wijden aan de essentie van het leven zelf:
 
Het opvoeden van kinderen, sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, ethische en morele waarden enz.
Het uitbuiten van mens door mens gehoord hiermede tot het verleden, de volledig geautomatiseerde economie staat nu ten dienste van de totale samenleving, onze voorbeeld modelsamenleving met gelijke rechten voor iedereen kan zich hier volledig ontplooien.
Enkel door het belasten van machines en handel met lageloonlanden is dit mogelijk.
 
Welke ideologie of levensbeschouwing de mens ook heeft:
 
Zolang het de “samenleving” maar voorwaarts brengt en dit in evenwicht met de natuur, dit nieuwe denken bepaald onze toekomst en zorgt voor een economische wereldstabiliteit.
 
Of zoals een chinees spreekwoord zegt:
 
De kleur van de kat heeft geen belang, zolang ze maar muizen vangt.
 
Besluit:
 
In de overgangsperiode van half geautomatiseerde samenleving naar volledig geautomatiseerde samenleving moeten we het neoliberaal feodaal systeem met alle kracht vermijden en bestrijden en het sociaal liberaal systeem promoten.

 
Ja er is geen werk, er is geen werk genoeg door automatisering:
 
Loonkost:
 
We kunnen de loonkost niet lager maken dan die van China.
Lagere loonkost betekend minder consumptie, dus minder werk voor bedrijven!
Er is geen werk genoeg, ook al werk iedereen gratis.
Ook al betaal je een firma, om voor hen te mogen werken, er is geen werk genoeg.
 
Uit een Duitse, Europese en VS studie blijkt dat elke vorm van belastingsverlaging nog nooit tot economische en maatschappelijke verbetering heeft geleidt, een juiste financiële belasting is dus zeer belangrijk.
 
Werklozen:

Van de 7,07 miljoen potentiële beroepsbevolking in België hebben 2,3 miljoen mensen geen job.
http://trends.rnews.be/nl/economie/n...4633960450.htm

Als deze mensen morgen allen een job willen, dan zal de privaat economie door de knieën gaan, er is zelfs geen arbeid meer in privaat bedrijven voor 20 duizend mensen.
Wie zal deze mensen dan werk geven, de staat?
Nu al worden 8 op 10 mensen door de staat gefinancierd, in de toekomst zullen het 9 op 10 zijn.
En?, Zullen we dit systeem dan nog langer vrije markt of kapitalisme noemen??
Of gewoon communisme, socialisme, staatskapitalisme of sociaal markt economie?
Moeten onze mensen werken voor 3 Euro per maand?, dit omdat de (concurrentie in China) werkt voor 4 Euro per maand.
En onze mensen dan wel verplichten om voor 5.000 Euro per maand te consumeren omdat de vrije markt niet zou stilvallen, op krediet uiteraard en zonder sociale zekerheid, voorbeeld U.S.A.

Het enige wat waar is volgens de neoliberale ideologie:
 
Wapenhandel, drughandel, en zwartwerk zijn zelfregulerend en winstgevend uiteraard.
 
De waakhonden van de elite:
 
Politieke liberale zijn de waakhonden van de elite, ze promoten ondernemerschap maar werken zelf veel liever als politieker aan de staat, kwestie van zekerheid uiteraard.
Hun hoge lonen worden door hen zelf bepaald.
Sociale zekerheid is voor deze valse liberale waakhonden ruim voldoende om hen, van hun eigen roedel af te zonderen en de gemeenschap te verraden.
Later, op hun 55 jaar worden ze met het geld van de staat wijnboer in Italië. (Verafstoot)
Is neoliberalisme de slechtste vorm van markteconomie?
Tja, neoliberalisme, de asociale eigenbelang ideologie, om mee te lachen uiteraard.