2012, het zal allemaal wel

Wo 2 November 2005 23:30 | Frank | 7776 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Als je het artikel '2012, up, up and away' hebt gelezen zul je ofwel onrustig zoeken naar meer kennis over het onderwerp, of denken 'het zal allemaal wel'.
Natuurlijk, waarom zouden we geloven dat wat we nu hebben in één klap weg kan zijn? Als je de terroristische daden van 11 september in je achterhoofd houdt, dan weet je hoe snel iets onmogelijks mogelijk kan worden.
Het staat nu eenmaal vast dat we op een planeet wonen temidden van een groter geheel. Misschien voelt het ongemakkelijk om te weten dat we helemaal geen controle kunnen uitoefenen op de krachten van het universum. Films zoals Armageddon en Deep Impact (prima film) zijn fictie, maar ze zijn niet onredelijk. De kans dat we getroffen worden door een planeet, komeet of asteroide is aanwezig.
Zelfs al worden we niet getroffen door het object, als de indringende materie groot genoeg is kan een baan dichtbij onze zon zorgen voor stralingen waar je grootmoeder spontaan van gaat ovuleren. Smile

Heilige getallen.

We hoeven de voorspellingen voor 2012 niet altijd zover van huis te zoeken. Het Boeddhisme, het Brahmisme, Hindoeisme en de Christelijke leer kennen verhalen over een ondergang. Sla er iedere godsdienst op na, en je zult merken dat er altijd een eindmoment ter sprake zal komen. Religie blijkt op deze manier een pessimistisch gegeven te zijn.
In principe is het zo klaar als een klontje. We wonen op een planeet en die planeet beschrijft een bepaalde baan in ons zonnestelsel.
Iedere planeet oefent een kracht uit in en op het universum. Die kracht is behoorlijk beinvloedbaar.
Valt het je op dat de zon steeds vaker zijn gevaarlijke stralen in onze richting stuurt? Het is geen geheim dat de zonnestralen steeds vaker onze pplaneet aan het uittesten is. Op 25 april 2002 deed CNN-Space er nog een melding van: http://www.cnn.com/2002/TECH/space/04/22/solar.flare/index.html

Voor mij klonk het onrealistisch toen ik lang geleden hoorde dat er een 10e planeet in ons zonnestrelsel zou zijn. NASA met al hun dure apparatuur hadden volgens mij al alle nodige kennis van ons eigen zonnestelsel.
Maar... niets is minder waar. De planeten en sterrenstelselstructuren die we tot nu toe kennen zijn ofwel lang geleden ontdekt door middel van telescopen, ofwel heel toevallig door een afgeweken satelliet. In onze moderne tijd zijn alle planeten (her)ontdekt en gelocaliseerd door middel van berekeningen. Men keek naar de krachten die zich afspeelden en men ging daarna de grootte en plaats van het energiesturend object eruit ontleden. Niet door superverrekijkers, dus...
NASA heeft dure spullen, maar veel concrete kennis hebben we eigenlijk nog niet. We kunnen pas sinds halverwege de jaren 60 bemand iemand naar de maan sturen. Het was een grote stap voor de mensheid, maar als je ziet hoe enorm het universum en ons eigen zonnestelsel is, dan was de stap slechts pindanootjes. De wetenschappers bij NASA zullen mogelijke gevolgen (of symptomen) van de 2012-samenstand noch bevestigen, noch ontkennen. Ze houden zich er vast niet eens mee bezig. Ze zouden het waarschijnlijk net zomin met zekerheid kunnen vertellen als u en ik. Misschien moeten we wat meer stilstaan bij wat we niet weten, in plaats van bij wat we wel weten. Enig rondsurfen bevestigde echter wat wat Sitchin vertelt. Sitchin spreekt van een 12e planeet. De 2 planeten die hij erbij rekent zijn de maan en de zon.
Er is reeds een 10e planeet in ons zonnestelsel gevonden en die 10e planeet heeft inderdaad een baan zoals door Sitchin vermeld: tegengesteld en bijna loodrecht op de baan van de andere planeten. Hoewel de vertaalde zaken gebaseerd zijn op uitgestorven taal en een interpretatie ervan blijkt dus steeds meer bevestigd te worden.
Ik kan geloven dat er ergens een planeet is die we niet kennen. Dat die planeet, 4 keer zo groot als de Aarde, in de buurt is maak je me niet wijs. Dat zouden we moeten zien met het blote oog.

In de doemscenario's van de verschillende religies zijn gelijkaardige aspecten te ontdekken. De Jehovahs getuigen spreekt van 144.000 discipelen die de hemel moeten bevolken. Als de 144.000 zijn bereikt dan begint de apocalyps. 144 is de omloopwaarde van Mars. Dat wil zeggen dat 1 jaar op Mars 144 dagen duurt.
Volgens de bijbel zouden de mensen die de komende Apocalyps overleven gekenmerkt zijn door het cijfer 144.000 dat op hun voorhoofd getatoeerd is. Jezus en zijn club hielden van tattoo's, want het getal van de duivel, het alom gekende 666, zou getatoeerd zijn om het achterhoofd of de rechterhand van de duivel...

Wat meteen opvalt zijn de tegenstrijdigheden voorhoofd/achterhoofd. Wat kan die 666 dan betekenen? De derde piramide in de Gizeh vlakte, de piramide van Mycerinus, was 66,6 meter hoog, en de hoogte van de piramide van Chepren (zoon van Cheops) is 144 meter.
Volgens Maurice Cotterell staat het getal 144.000 ook op het voorhoofd van de Maya Koning Pacal. Een foto van de tombe van Pacal zie je hiernaast.

De graftombe waarop dit prachtig beeldhouwwerk is gemaakt werd in 1952 ontdekt door Alberto Ruz. De tombe ligt onder de Tempel der Inscripties in Palenque, Yucatan.

666 is dan weer een getal wat slaat op de aarde en alles wat zich erop bevindt. De gulden snede-verhouding, het getal 1,618 correspondeert met de dubbele negatieve sinus van 666. Het teken van het beest, zoals de Bijbel het beschrijft slaat dan op de mens, de natuur en de Aarde. We're already in Hell! De hel is natuurlijk geen plaats waar gehoornde duivels je proberen te roosteren op hun vagevuurbarbeque, neen. Het is een plaats waarin je '9' kunt bereiken. Als de Maya's de aarde en het leven erop ook als een tussenfase naar compleetheid zagen, de bijbel tekenen geeft over de helse aarde en de Egyptenaren het ook voor waar hielden dan zal er wel iets inzitten, vermoed ik. Pacal en veel andere spirituele heersers zeiden: Alles is een illusie... Zijn we met de verkeerde dingen bezig? Mijns inziens wel...

Zoals u wellicht weet staat het getal 9 bij de Maya's, de Egyptenaren en wellicht bijna alle culturen voor verlichting. 1+4+4 is ook 9. Met andere woorden: het eindpunt van ons zijn wordt een staat van bovenlichamelijke en puur geestelijke verlichting. Dat brengt de Bijbelse interpretatie van de 144.000 discipelen in een ander voetlicht. Spreekt de bijbel dan ook over de spirituele verlichting? Is het niet het kerkinstituut wat de bijbel een volgelingenreligie maakt? Religie is een apart soort economie en is compleet onnatuurlijk. Een systeem om de massa dom en onderdanig te houden. Een systeem wat alle spirituele ontwikkeling in de weg staat. Het koninkrijk Gods is in U, zei Christus, en dat is een punt wat ik graag met hem deel. Wat ik schrijf gaat trouwens niet alleen voor de bijbel op. Hoe kun je een boodschap van vrede stroken met onverdraagzaamheid, plunderingen, moord en genocides? Zolang de mens z'n heil en oplossingen buiten zichzelf zoekt blijft onzekerheid, angst en georganiseerd gemanipuleer bestaan. Ontkoppelt u allen! ;)

Volgens de oude Hindoegeschriften zou de aarde rond 2.000 na Christus vergaan. Volgens de Hindoe zouden gezuiverde zielen hierna verdergaan in wat het gouden tijdperk heet.
Boeddha, een directe incarnatie van Krishna (Hindoe superwezen, zoals Jezus), had dezelfde mening.
Krishna betekent net als Christus 'messias' en ook daar doen zich dezelfde verschijnselen voor. Hoewel 'rond 2.000' nogal vaagjes overkomt moet ik hierbij vermelden dat dit door mijn eigen onwetendheid komt. In de toekomst ga ik mij meer verdiepen in de Hindoe en hun geschriften.

In vele opzichten was het al duidelijk: godsdiensten onderling vertonen grote overeenkomsten. Het lijkt wel alsof de ene gejat heeft van de andere. Ieder religieus boek bevat heilige getallen waarmee op vele manieren gespeeld wordt. Ook de welbekende bijbel stikt ervan. Wat als de parabels meer waren dan enkel moraallessen? Wat als het net zoals met de Egyptische geheimen neerkomt op wiskunde en sterrenkunde? Het vastleggen van natuurlijke cycli, bijvoorbeeld?

Het Orion mysterie.

In 1994 schreven Robert Bauval en Adrian Gilbert het boek 'Het Orion mysterie'. Het resultaat was een studieboek dat de verhouding tussen de piramides van de eerste vijf dynastieën en een stellaire religie aantoont. Dit boek gaat niet nader in op de gebeurtenissen van 2012, maar vormt de basis van de theorieën die leiden naar het komend cataclysme.

Bauval en Gilbert tonen aan dat het niet alleen de piramides van Cheops, Chephren en Mycerinos zijn die volgens een sterrenpatroon staan opgesteld. De grote drie op het Gizehplateau staan opgesteld volgens de sterren in de gordel van Orion, en de kleinere piramides bij Dasjoer staan opgesteld volgens de sterren van de Hyaden.
Door middel van sterrensimulatiesoftware was het mogelijk om de stand van de sterren tijdens de bouwperiode van de piramides te vergelijken met de positie van de piramides. Zowel de piramides bij Dasjoer als die van Gizeh bleken in die tijd perfect in lijn te staan met het evenbeeld in de hemel.
De vier schachten van de grote piramide wezen elk naar een specifiek sterrenteken. Respectievelijk de grote beer, Draconis (de draak), de grote beer, Orion en Sirius.

Bauval en Gilbert hebben in hun boek ook de welbefaamde piramideteksten op o.a. de piramide in Oenas onderzocht. De piramideteksten maken onderdeel uit van het Egyptische boek der doden. Hoewel het boek der doden veel later tot stand kwam en het boek op papyrusrollen was geschreven, zijn de teksten gelijkaardig als die op de piramide van Oenas. De piramideteksten behoren tot het rijtje van oudste geschriften ter wereld en zijn afkomstig uit de 5e en 6e dynastie. Vanwege de verwijzingen in de teksten wordt aangenomen dat ze honderden jaren oudere kennis voorstellen.

De teksten beschrijven de handelingen van Osiris, Horus, Seth en aanhang. Duidelijk wordt dat de Egyptenaren een sterrenreligie hadden en dat het centrum van die religie hun God Osiris was. Doordat de sterrenverwijzingen overvloedig aanwezig waren kan er geen sprake meer zijn van toeval. Of is dit toeval:
- De piramides te Gizeh staan volgens de sterren in de gordel van Orion
- De piramides te Dasjoer, die werden gebouwd voor de piramides in Gizeh, staan volgens de sterren van de Hyaden.
- De link tussen de piramides en de sterren staat vermeld in de piramideteksten.
- De link tussen de Egyptische goden en de sterren staat vermeld in het dodenboek
- De schachten in de grote piramide staan gericht op sterrentekens, waaronder Sirius en Orion.

De Orion profetie.

Na 'het Orion mysterie' te hebben gelezen besloten de Belgen Patrick Geryl en Gino Ratinckx verder te gaan waar Bauval was gestopt. Bauval had sluitend aangetoond dat de piramides niet willekeurig waren opgesteld en dat er een hele cultus achter de formatie van de gebouwen verscholen zat. Een cultus waarin Egyptische priesters de bewakers van de kennis bleken te zijn.
Bauval en Gilbert gingen in hun boek echter niet in op waaróm de piramides zijn geplaatst, deze zoveel astrologische kennis bevatten, of zo massief waren.

Patrick Geryl en Gino Ratinckx wilden dat wel weten. Zij legden de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekten dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Alsof het twee zusterreligies betrof. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloten Geryl en Ratincks om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen.
Ook de piramides toonden verdacht veel overeenkomstige aspecten. Zo waren die in Mexico modellen op schaal van die in Egypte. (Hetzelfde geldt voor de piramides in China).
Geryl ging nadenken over het waarom van de piramides. Volgens hem kon het zo zijn dat de piramides verzamelingen zijn van astronomische en wiskundige kennis. Het is namelijk niet mogelijk om universele kennis op het gebied van astrologie en wiskunde vast te leggen in gewone taal, en er zeker van zijn dat het duizenden jaren later nog steeds ter beschikking staat voor iedereen die het wil weten. In principe is taal vergankelijk. Uitgezonderd enkele duizenden jaren oude versleutelde teksten (symbolische taal als hiëroglyfen e.d.) is er verder niets te lezen over het leven van de oude volkeren. Maar door grote tempels en piramides te bouwen zou kennis wellicht vastgelegd kunnen worden zonder woorden te gebruiken. Met dit idee in het achterhoofd heeft Geryl samen met Ratincks vele hoeken, maten een eenheden van de grote piramide van Cheops onderzocht.

Ze kwamen erachter dat deze piramide gebouwd werd om onder andere de precessietijd weer te geven. De precessie is de tijd die nodig is om de volledige dierenriem te doorlopen. Dit duurt zo'n 25.920 jaar. De onderzoekers vergeleken de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwamen tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012.
Reeds eerder was vastgesteld dat de Maya met kalenders werkten en dat hun hoofdkalender (de tijdsrekening) ophoudt op 22 december 2012.
Zowel volgens de Maya als de Egyptenaren was de baan van Venus bepalend voor het cataclysme. De codes die Venus omschrijft (afstand, omloopwaarde, etc) zitten verscholen in de piramideteksten en in de afmetingen van de tempels.
De uitleg die Geryl en Ratincks in hun boek doen is duidelijk, maar op sommige plaatsen is een rekenmachine leuk om bij de hand te hebben. Door middel van basiswiskunde tonen ze de gemeenschappen tussen beide volkeren aan en leggen ze uit hoe ze bij hun conclusie komen.
Het is een heel concreet en to the point geschreven boek dat veel verduidelijkt. De astronomische verbanden worden eenvoudig uitgelegd en het geheel is op vele punten sluitend als bewijsmateriaal.
Geryl geeft ook een rampscenario voor 2012. Op een beeldende manier omschrijft hij zijn interpretatie van wat er ons staat te wachten. Beangstigend...

De Hopi indianen.

De Hopi indianen hebben ook hun eigen voorspellingen. Volgens hen komt er vanaf 2003 een periode van grote zuivering aan. De zuivering zou over zijn in 2011. Dit tijdstip zou te herkennen zijn aan de komst van een nieuwe planeet die in 2012 dichtbij de zon komt en voor het welgekende cataclysme gaat zorgen.

Door te spreken van een nieuwe planeet is de link naar de Sumeriers gauw gelegd. Zechariah Setchin, één van de belangrijkste vertalers van de oude Sumerische teksten wees ons al op het bestaan van een 10e planeet in ons zonnestelsel.

De bijbelcode.

Hoewel ikzelf de bijbelcode en zijn opwerpende theorieen verre van waterdicht beschouw is het opmerkelijk dat ook in deze theorie het jaar 2012 eruit springt. Michael Drosnin, de auteur van het boek, probeert aan de hand van lettercombinaties aan te tonen dat de bijbel in zijn meeste originele geschreven versie profetisch is.
Dit deed hij met behulp van een computer die hij door middel van een wiskundig algoritme de teksten liet overlopen. De letters die op de werden gevonden vormden opnieuw woorden. Volgens mij kun je zo zelfs in het telefoonboek een verborgen code halen.
Volgens Drosnin bevat de bijbel zogenaamd alle grote momenten in de mensheid. Met grote momenten worden hoofdzakelijk dieptepunten bedoeld. Deze informatie gaat van de atoombom in Hiroshima tot aan de landing van de maan.


Een andere plaats waar 2012 wordt vermeld:

Bron: Seriewoordenaar.nl