Wat is het MetaVersum?

Wo 3 Januari 2007 17:46 | louise | 5370 keer bekeken | 6 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De filosoof Martin Heidegger met zijn stelling: "Waarom is er iets, in plaats van niets?" wees op het mysterie over het bestaan van de wereld.
Uiteindelijk moet er toch iets uit het niets of niemendal zijn ontstaan. Omdat dat het universum uit het ''niets'' zou zijn ontstaan in strijd met alle logica is, kunnen we ons bezinnen op wat we onder ''niets'' verstaan. wat de spirituele tradities ''pleumleegte'' noemen en de moderne wetenschap het ''nulpuntnergie'' noemt.

De wetenschapper-filosoof Erwin Lazlo auteur van de bestsellers; Kosmische visie en Je kunt de wereld veranderen, verenigd beide concepten met elkaar en postuleert een (quasi of mogelijk) eeuwig Metaversum.In zijn laatste werken Cosmic Vision: The Dawn of the Integral Theory of Everything dat binnenkort verschijnt, sluit Lazslo aan bij wat anderen het Zero Point Field noemen (zie ook Ode 61, november 2003).

In Lazlo visie verwijst het metaversum naar de bron van het manifeste universum en bevat behalve energie, ook informatie en bewustzijn.
Het metaversum bevat en creëert het totale spectrum van de werkelijkheid: de stoffelijke wereld (fysiosfeer) de wereld van levende systemen (biosfeer) de wereld van informatie (infosfeer) de wereld van het denken en creatie en ook het voorstellingsvermogen (noosfeer) en wellicht ook de wereld van de ziel en geest( theosfeer).


Laszlo postuleert dus dat de kosmos het metaversum is, de moeder van alle universa. Van tijd tot tijd pulseert dat metaversum en dan baart` het plaatselijke universa. Dit metaversum legt volgens hem de grondslag voor een theorie die ons kan verklaren hoe ons universum aan de opmerkelijke eigenschappen is gekomen.
Hoe zit het dan met de oer-knal die ons universum heeft gebaard en het vacuüm waarin dat gebeurde? beide ontleenden hun informatie aan een eerder universum, een vroegere cyclus van het metaversum en als er voor ons universum andere zijn geweest, is er geen reden om aan te nemen dat er na ons universum geen andere zullen komen. Er zullen te zijner tijd wellicht universa komen die nog verder zullen evolueren. Een en ander is dus niet ontstaan als gevolg van zuiver toeval, noch hoeven we, aldus Lazlo een transcendente Macht of Schepper te veronderstellen. Alle dingen in de werkelijkheid hangen hecht innerlijk`, intrinsiek` en zelfs non-lokaal` - met elkaar samen en zijn met elkaar gecorreleerd.
Het gehele metaversum verkeert in een toestand van een eeuwige dans: de dans van involutie en evolutie. Het begint vanuit het "Niets" het domein van zuivere potentie dan betreekt het metaversum zichzelf in zijn eigen creatieve spel door een zich herhalende cyclus van universa te initiëren, van oerknallen tot vernietigende eindimplosies. Maar aangezien het metaversum zich buiten tijd en ruimte bevindt voltrekt dit scheppingsproces van emanatie en terugkeer zich buiten de tijd; het is een logische in plaats van een chronologische sequens.
We zouden het kunnen zien als een voortrollen, het zich telkens weer ontplooien van het zijn (de matrix). En aangezien het feit dat deze matrix of metaversum zich buiten de dimensie tijd-ruimte bevindt, voltrekt de hele proces zich in het hier en nu en is elk moment beschikbaar aanwezig.

Het verhaal van het universum is een ander hoofdstuk. Het ontplooid zich in de tijd en is een evolutie (van het Latijnse e volvere = uit rollen).
Onze universum, de wereld, verscheen in het kosmische verhaal op het moment van de oerknal, toen de tijd begon.

We zouden de zeven evolutiestadia als volg kunnen samenvatten:

1. De leegte van het niet manifeste metaversum.

2. Het metaversum manifesteert zichzelf plotseling in de stof door middel van de oerknal waardoor tijd + ruimte worden geschapen.

3. Het nieuwe universum organiseert zichzelf te midden van de chaos. Uit fotonen die aanvankelijk geen massa en lading bezitten , begint het universum elementaire
deeltjes creëren, de bouwstenen van materie en alle materiële vormen die later ontstaan.

4. Materie ontwikkelt het vermogen zichzelf te reproduceren, er ontstaat het leven.

5. Sommige levensvormen ontwikkelen het vermogen zichzelf en andere objecten door middel van symbolen weer te geven:denken en taal zijn geboren.

6. Op de kosmische tijdschaal werd onze menselijke soort bewust van het evolutieproces- en vanaf dat moment werd de evolutie zich bewust van zichzelf.

7. Door zelfbewustzijn , kan de evolutie haar eigen traject en einddoel kiezen-binnen de beperkingen van de cyclische geboorte en dood van dit universum.
Uiteindelijk zal het universum met inbegrip van al zijn bewuste scheppingen terugkeren tot zijn bron: het Metaversum!
Echter, er gaat niets verloren. De informaties en energiepatronen (blauwdruk) die binnen de levensspanne van het universum worden gegenereerd, zijn opgeslagen in het A-veld van het metaversum, gereed om een volgend nieuw universum te informeren-en zo begint het proces opnieuw.

Dit alles lijkt heel complex terwijl de plot van het metaversum-verhaal is eigenlijk ongecompliceerd: zeven indrukwekkende stadia vanaf de bron tot de terugkeer ernaartoe.

Bron: You can change the world; Ervin Laszlo

Reacties

  Hoe is het metaversum dan onstaan?

  Wo 3 Januari 2007 18:30 | Frank |

  Ik snap het niet helemaal hoor denk ik. 


  Wie zijn de ''ouders'' van het metaversum dan?
  Hoe is dat ontstaan, uit het niets?


   ik kan metaversum trouwens niet in het woordenboek vinden.


  Wat is het MetaVersum

  Wo 3 Januari 2007 20:41 | louise |

  Het Metaversum is synoniem als het Akasha veld bij de hindoeïstische kosmologie of A-veld bij de kwantumfysica. Het is de schoot waaruit al het bestaande is voortgekomen en waarin alles uiteindelijk zal terugkeren.


  Metaversum  is het alomtegenwoordige, allesdoordringende bestaan en bevat alle vijf elementen(ruimte, lucht, vuur, water, aarde  in zichzelf maar bevind zich buiten deze elementen, aangezien Metaversum of A-veld tijd en ruimte overstijgt. Noogmaals meta-universum is de bakermaat van alle dingen en ook het medium dat alle dingen wordt.


  Als buiten tijd en ruimte zijnde heeft deze matrix geen begin en dus geen ontstaan en geen einde want het cyclisch proces is pas begonnen bij het universum.


   


   


  kip en het ei discussie?

  Wo 3 Januari 2007 20:49 | Frank |

  Maar als het universum niet uit het niets kan onstaan, dan kan het MetaVersum dit toch ook niet? Dit word dan toch een kip en het ei discussie?


  Ontstaan uit het Niets

  Wo 3 Januari 2007 21:07 | louise |

  Inderdaad we moeten we ons bezinnen op wat we onder ''''niets'''' verstaan en het begrip niets opnieuw defineren. En daar gaat het juist om want het MetaVersum is zelf het "Niets''''.


  Onvoorstelbaar voor de menselijke logica gebonden aan wetmatigheden van oorzaak en gevolg en in de poging om de oorsprong van alles te verklaren  zijn alle oudesheppingsmythen ontstaan inclusief het scheppingsverhaal van het Oude Testament.


  niets of de grote leegte ?

  Wo 3 Januari 2007 22:07 | toulouse |

  als mens is het moeilijk ons in te beelden wat niets is .... een leegte een vacuum of wat dan ook ..... en toch een vacuum of leegte kan alleen maar bestaan in tegenstelling tot iets ?


  Metaversum : een ander woord voor God of het kosmische EI  of het onnoembare , het onuitspreekbare  ????


  Ik denk:  het Universum is eeuwig, heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan met of zonder mensheid zal zij steeds verder evolueren en haar gang gaan. Als mensheid krijgen wij de keuze en het voorrecht : gaan we mee of slaan we door ????


  vr groetjes,


  toulouse


  O ja nou snap ik het.

  Wo 3 Januari 2007 22:27 | Frank |

  Niets is, zoals gezegd, de oorsprong van alles wat nu is. Het is, als het ware, geconcentreerde Energie niet groter dan een punt.


  Uit het niets is alles voortgekomen, en dus niet voor in de plaats gekomen. Dus de Energie bestaat nog steeds, de Essentie is nog steeds de Essentie en fysiek bekeken niet zichtbaar. Het is wat wij zijn, wat alles is.


  Er kan niet iets uit niets komen, iets kan niet zomaar ontstaan, dus wanneer de Essentie –wat Niets is- iets creëert, dan moet die creatie ook Niets zijn. Alles is Niets. De aarde, het leven, de bomen, de dieren, de mensen, de auto’s, de fietsen, de lucht, de zon, de maan, het universum en alles wat ik vergeet te noemen, zijn allemaal Niets.
  Waar het dus op neerkomt dan is: wij bestaan niet.


  Met een beetje hulp van https://www.snips.nl/" target="_blank">snips