Biometrisch paspoort is niet veilig

Zo 4 November 2007 08:37 | louise | 5476 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Vanaf 1 november 2007 worden in Duitsland paspoorten uitgegeven met vingerafdrukken. Burgerrechtactivisten in Duitsland en de Chaos Computer Club roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is niet alleen vanwege de toenemende controlemogelijkheden die de staat zich toeeigent maar ook vanwege het feit dat het elektronisch/ biometrische paspoort niet veilig is.

 

In het persbericht www.ccc.de Risikoexperiment an der Bevölkerung beginnt van de Chaos Computer Club wordt niet alleen gewezen op de grote veiligheidsrisico's. Het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken heeft klaarblijkelijk zelf ook geen vertrouwen in het nieuwe paspoort. Aan diplomaten wordt namelijk een paspoort zonder chip uitgereikt. Ook is inmiddels bekend dat Jörg Ziercke het hoofd van het Bundeskriminalamt, zijn paspoort in een omhulsel van metalen folie draagt. Daarmee wordt nog eens bevestigt wat critici al veel langer vermoedden. Een paspoort met RFID chip is op afstand door onbevoegden uitleesbaar en dus niet veilig. Het Bundeskriminalamt dat een belangrijke rol heeft gespeeld om het biometrisch paspoort in te voeren vindt de invoering van het biometrisch RFID paspoort kennelijk belangrijker dan de veiligheid van de burgers.

De problemen met het biometrisch paspoort doen zich ook voor in andere landen waaronder Nederland. In Nederland is men bovendien van plan om een centrale database aan te leggen met de biometrische kenmerken van iedereen die een nieuw paspoort aanvraagt.

Hieronder volgt de vertaling van het persbericht van de Chaos Computer Club.

Dinsdag, 16. Oktober 2007

Vanaf 1 november 2007 begint bij de bevolkingsregisters het afnemen van vingerafdrukken van alle burgers van de bondsrepubliek die op reis willen gaan. Nadat men twee jaar geleden is begonnen met de opslag van een digtale pasfoto op een RFID chip in het paspoort wordt het project "volledige biometrische registratie van de gehele bevolking' voortgezet. De Chaos Computer Club (CCC) wijst opnieuw op de grote gevaren en bijwerkingen van het biometrisch/ elektronisch paspoort, die in bijzondere mate gelden voor senioren. Vele oudere medeburgers zullen bij het afnemen van vingerafdrukken problemen ondervinden. Ervaring en Duitse en internationale studies laten zien dat meer dan 10% van de oudere personen geen vingerafdrukken hebben die makkelijk zijn af te nemen en te registreren. (Mensen van 59 jaar en ouder krijgen vaak gladde vingers waardoor het nemen van vingerafdrukken nauwelijks mogelijk is, noot vertaler). Het gevolg zal zijn dat deze personen door verscherpte controles worden achtergesteld en moeten rekenen op langere wachttijden. Behalve ouderen krijgen ook mensen die veel met hun handen werken met dit soort nadelen te maken. De CCC wijst erop dat (in Duitsland) noch slechts enkele dagen paspoorten zonder vingerafdrukken kunnen worden aangevraagd. (Bij het verschijnen van deze vertaling is die termijn helaas verstreken.) Ook de houders van een nog geldig paspoort kunnen een nieuw paspoort aanvragen en zo de periode overbruggen tot een grondwettelijke toetsing heeft plaatsgehad. Tot zover kan men zich de verzameldrift van biometrische kenmerken door de Duitse overheid, onttrekken.

De verhoging van de veiligheid is zelfs volgens uitspraken van de Duitse regering, niet meetbaar. Dat bewijst het antwoord na vragen in de Bondsdag, het Duitse parlement. "De invoering van deze riskante technologie wordt kennelijk gemotiveerd door private economische belangen van al of niet voormalige regeringsleden. Dit is eigenlijk een zaak voor de Corruptielijst van 'transparacy international." aldus Dirk Engling, woordvoerder van CCC. '

Er bestaat noch steeds onduidelijkheid over de financiële lasten die gemoeid zijn met de totale biometrische registratie op kosten van de gemeenschap. Ondanks de inmiddels bijna afgesloten aanschaf en instalatieperiode van de biometrische apparatuur is er noch steeds geen begroting over de totale kosten die de hele operatie met zich meebrengt.

Het hoofd van het Bundeskriminalamt, Jörg Ziercke, illustreerde zelf hoogstpersoonlijk hoe groot het gevaar is van biometrische RFID chips in identiteitsdocumenten. Ondanks alle claims van zijn experts dat de biometrische kenmerken op de RFID chip goed zijn beveiligd, draagt Jörg Ziercke zijn paspoort in een signaaldicht omhulsel.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft kennelijk geen vertrouwen in de veiligheidsclaims van Binnenlandse Zaken. Diplomatieke paspoorten krijgen vanwege het bijzondere risico geen RFID chips. De gewone burger moet daarentegen met een onveilig riskant elektronisch paspoort op reis.

Waar het de veiligheidshysterici in de Duitse politiek werkelijk om te doen is, laat de eis van het CDU zien die wil dat biometrische kenmerken bij de uitgevende autoriteiten worden geregistreerd. (vergelijkbaar met Nederland waar pasfoto's en uiterlijk in 2009 ook vingerafdrukken van ieder die een nieuw paspoort aanvraagt, door de gemeentes worden geregistreerd, zie ook Actie tegen biometrisch paspoort, noot vertaler)

"De bezweringen van Duitse politici dat vingerafdrukken niet centraal zouden worden geregistreerd, hebben in het licht van de honger naar persoonsgegevens van de staat , zelfs geen amusementsgehalte." benadrukte CCC woorvoerder Dirk Engling. "Nu beweren dat er geen centrale database komt is de burger opzettelijk bedriegen."

Door het inmiddels genomen besluit ook biometrische identiteitsbewijzen in te voeren, wordt de erkennungsdiensliche behandeling van alle burgers, ondanks alle veiligheidsgebreken, voortgezet. ('erkennungsdienstlich behandeln" noemt men het nemen van foto's en vingerafdrukken. De Duitse regering heeft inmiddels ook besloten twee vingerafdrukken op RFID chip in te voeren op het identiteitsbewijs/ persoonsbewijs voor binnenlands gebruik dat iedere Duitse burger moet bezitten. Dit voornemen is door Peter Schaar, van de duitse Datenschutz, een instantie vergelijkbaar met het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens) Deze behandeling die voorheen alleen op misdadigers werd toegepast betreft nu de hele bevolking.

Vertaling, commentaren en aangebrachte links door redactie hetverzet.nl 30-10-2007

Bron: redactie hetverzet