De mens als schepper van zijn wereld

Vr 29 December 2006 12:40 | louise | 2690 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Wat is de werkelijkheid?Ben ik degene die bepaald wat er in mijn leven gebeurd en creëer ik mijn werkelijkheid of ben ik als een blad in de wind?
Deze vragen zijn verbonden met begrippen zoals; karma, resonanties, attitudes, persoonlijke verantwoordelijkheid, slachtofferschap en macht.
Iedere gedachte, iedere handeling is energie, energie in beweging. Bij iedere gedachte en bij iedere handeling zet je dus iets in beweging.
Zo is iedereen, niemand uitgezonderd, voortdurend bezig zichzelf en zijn wereld aan het scheppen met de levensenergie die door ons lichaam stroomt.
Wat creëer je? Hoe creëer je het? Het is ieders vrije wil om dit zelf te bepalen.
Wat is jouw doel in deze wereld? Pas als je een bepaald doel voor ogen hebt dan wordt je denken een gericht handelen. Je gaat je gedachte- energie een richting geven.
Bij je streven naar dit doel maak je van moment tot moment gebruik van je creativiteit om het beeld dat je van jezelf voor ogen hebt vorm te geven.
Het boeiende is:je richt je hierbij niet voor,zij,of achterwaarts. Gedachte energie beweegt zich naar boven naar de kosmos en wordt in het energieveld een energiestroom die vorm geeft aan die wens, en in de loop van tijd wordt die wens, wanneer het in je eigen bestemmingsplan past, zichtbaar en concreet. Jouw doel waarop je je gericht had. En dan komt het het moment waarop jij daar zelf aan kunt gaan werken!

Schep jezelf

Wij mensen moeten zelf ons leven vorm gaan geven en niet verwachten dat er hulp van buitenaf komt. We creëren iedere dag onze eigen werkelijkheid, hoewel we dat moeilijk kunnen accepteren en bij tegenslag graag de schuld aan iemand anders geven en zeggen "Dit is me overkomen. Het is niet eerlijk en ik heb het niet verdiend".
Wat in deze uitspraak wordt gesuggereerd is dat de oorzaak van al je problemen buiten jezelf liggen: Het is het systeem; het is het karma; het zijn mijn ouders"
Jezelf als slachtoffer zien is wellicht de sterkste afwezig van het feit dat we onze werkelijkheid creëren.
Zoals wij onze werkelijkheid creëren, zo creëren we ook onszelf door onze gedachten en oude overtuigingen. Als we onze negatieve meningen over anderen en onszelf veranderen in positieve en onszelf zien als creatieve scheppende wezens die stoffelijke ervaringen creëren, dan beginnen we deze wereld waarin we leven heel anders te zien en ervaren.


Het gaat in het leven niet om het vinden van jezelf.
Het gaat om het creëren van jezelf.

George Bernard Shaw.

 

Bron: What the Bleep do we (k)nouw!?